Skip to main content

Tillskott med fiskoljor till gravida minskar risken för tidig födsel

- och överviktiga utgör en särskild riskgrupp

Tillskott med fiskoljor till gravida minskar risken för tidig födselFör tidig födsel ökar risken för att barnet föds med utvecklingsstörningar eller dör under de första levnadsåren. Det är allmänt känt att omega-3-fettsyror är viktiga för en normal graviditet. Enligt en ny uppdaterad översiktsartikel från Cochrane löper överviktiga människor en högre risk för brist på omega-3-fettsyror, och tillskott med omega-3 kan sannolikt minska risken för att de föder för tidigt. Den nya studien är i linje med tidigare studier, men det var också något som överraskade forskarna.

Om en gravid kvinna föder före vecka 37 är det för tidigt, och ju tidigare barnet föds desto större är risken för komplikationer och följdsjukdomar. Därför finns det all anledning att säkerställa en sund graviditet. Både för moderns och för spädbarnets skull.
Enligt en ny uppdaterad översiktsartikel från Cochrane kan tillskott med omega-3-fettsyror till gravida minska risken för tidig födsel och därigenom utgöra ett viktigt förebyggande. Den hypotes som forskarna bakom studien la fram var att gravida som är överviktiga, och som löper en högre risk att föda för tidigt, också har lägre nivåer av omega-3 i blodet. Och därför kommer de att dra nytta av tillskott med omega-3.

  • Barn som föds i förtid löper en större risk för synproblem, fördröjd fysisk utveckling och inlärningssvårigheter.
  • Det antas att cirka 15 miljoner barn världen över föds för tidigt varje år, och att omkring en miljon barn dör varje år på grund av prematur födsel.

Studien gav överraskande resultat

Forskarna bakom den nya studien mätte omega-3-nivån i de röda blodkropparna hos 142 gravida deltagare, som redan deltog i studien HUMBA (Healthy Mums and Babies Study, Counties Manukau, Auckland, Nya Zeeland). Regionen Manukau i Nya Zeeland är en multietnisk region med en del social misär, övervikt och förekomst av för tidiga födslar.
Till skillnad från forskarnas hypotes hade studiedeltagarna samma eller högre nivåer av omega-3 i blodet jämfört med rapporter från gravida populationer i Österrike, Norge, Kina och Tyskland. Forskarna rekommenderar därför att man testar gravidas innehåll av omega-3 i blodet innan man ger tillskott till gravida med ökad risk för att föda för tidigt. Samtidigt bör man vara uppmärksam på andra näringsämnen som selen, där brist ökar risken för tidig födsel. Det är under alla omständigheter viktigt att den gravida får tillräckligt med omega-3 genom kost eller genom tillskott.
Studien har publicerats i tidskriften European Journal of Clinical Nutrition.

Dansk forskning: Fet fisk minskar risken för tidig födsel

Gravida som har låga nivåer av omega-3-fettsyrorna DHA och EPA löper en statistiskt signifikant högre risk för att föda för tidigt i jämförelse med gravida med högre nivåer. Detta framgår av en tidigare studie från Statens Serum Institut i Köpenhamn, som genomfördes i samarbete med Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, USA.
Resultaten av studien tyder på att gravida kvinnor kan minska risken för prematur födsel avsevärt om de äter mer fet fisk eller tar tillskott.
Studien har publicerats i tidskriften EBiomedicine i 2018.

Ät fisk som befinner sig längre ner i näringskedjan, eller ta renade tillskott med fiskolja

Gravida bör särskilt undvika rovfisk som tonfisk, gädda, abborre, svärdfisk, haj och hälleflundra, eftersom de innehåller mer kvicksilver och andra miljögifter. Det är alltså säkrare att få de livsviktiga omega-3-fettsyrorna från fet fisk som sill, ansjovis, lax och makrill, som befinner sig längre ner i näringskedjan. Lax från Östersjön riskerar emellertid att innehålla alltför många tungmetaller och andra miljögifter. Så här bör man välja lax från renare vatten eller ekologisk lax.
Tillskott med fiskoljor av god kvalitet är en annan lösning om man inte gillar fisk eller bara äter för lite.

Referenser

Jamie Violet de Seymor and Mary Beatrix Jones. An analysis of omega-3 fatty acid status in a population of pregnant women with obesity, at higher risk of preterm birth. European Journal of Clinical Nutrition. March 2020

M Makrides, L Duley, SF Olsen. Fisk oil and other prostaglandin precursor supplementation during pregnancy for reducing pre-eclampsia, preterm birth, low birth weight and intrauterine growth restriction. Cochrane review, 2018

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

https://www.dr.dk/levnu/mad/gravide-skal-spise-fisk-men-vaelg-disse

  • Skapad