Skip to main content

Zinkbrist är ett globalt hälsoproblem

- och här kommer en checklista med typiska tecken och sjukdomar

Zinkbrist är ett globalt hälsoproblemDet antas att cirka två miljarder människor världen över lider brist på zink. Spårämnet ingår i över tusen enzymprocesser, och det är en viktig antioxidant som skyddar våra celler. Även låga zinkbrister kan medföra undermålig matsmältning, infektioner, hudproblem, trötthet, nedsatt fertilitet och DNA-skador – och med tiden öka risken för cancer och andra sjukdomar. Personer med ensidiga kostvanor, vegetarianer, veganer, äldre, gravida och ammande utgör en särskilt stor riskgrupp. Även om man får tillräckligt med zink genom kosten kan själva upptaget och utnyttjandet minskas av flera faktorer och öka det verkliga behovet.

Ett forskargrupp från Münchens tekniska universitet (TUM) har funnit att även låga zinkbrister på kort tid kan skada matsmältningen och på så vis många andra funktioner i kroppen. Detta beror på att alla celler behöver zink, som ingår i över tusen enzymprocesser. Zink ingår också i ett antal transportproteiner i cellmembranen som säkerställer att rätt gener i cellerna kommer till uttryck vid rätt tidpunkt. Därför har zink en avgörande betydelse för en mängd olika fysiologiska processer:

Hjärnan och nervsystemet

Ny forskning avslöjar hur zink bildar synapser mellan hjärnneuroner. Zinkbrist kan bland annat störa de neuroner som har betydelse för hjärnans tidiga utveckling, och på så vis öka risken för autism. Det är dessutom känt att blodets zinknivåer är lägre hos patienter med Alzheimers och Parkinsons sjukdom. En studie på möss har också visat att zink kan motverka depression.

Immunförsvaret

Zinkbrist kan orsaka nedsatt motståndskraft. Studier visar även ett samband mellan zinkbrist hos äldre och nedsatt aktivitet i thymus, där immunsystemets vita blodkroppar mognar. Brist på zink kan dessutom leda till nedsatt respons på vaccinationer, och tillskott med större doser zink under en kort period har också visat sig förkorta varaktigheten av förkylning och lunginflammation.

Hud, hår och läkning

Huden är ett av de organ som innehåller mest zink. Brist på zink är förbundet med fördröjd sårläkning, känslig hud, finnar, eksem, andra hudsjukdomar och håravfall.
Zink är också avgörande för alla läkningsprocesser. Detta gäller även för läkning av sår, särskilt i de tidiga stadierna.

Kretsloppet

Zink fungerar som en kraftfull antioxidant. Det skyddar cellerna mot oxidativ stress, orsakad av fria radikaler, som ökar risken för åderförkalkning. Zink spelar också en roll i regleringen av blodtrycket.

Fertilitet och graviditet

Zink är viktigt för utvecklingen av kvinnans ägg i äggstockarna under en menstruationscykel. Brist på zink kan på så vis minska förmågan att bli gravid. Även en låg brist under graviditeten kan ge den gravida onormala smakupplevelser, öka risken för långvarig graviditet och störa fostrets normala utveckling.

Diabetes

Zink är viktigt för bukspottkörtelns syntes och utsöndring av insulin, som stänger in blodsockret i cellerna. Det finns en korrelation mellan en låg nivå hos diabetiker (typ 1) och tillkommande komplikationer som högt blodtryck och förhöjda nivåer av triglycerider i blodet.

Levern

Zinkbrist är vanligt hos patienter med levercirros och leversjukdom som orsakats av bland annat alkohol.

Cancer

Man har funnit zinkbrist hos många cancerpatienter. En forskargrupp från University of Texas i Arlington, USA, har hittat mekanismerna varvid zink skyddar de friska cellerna och hämmar utvecklingen av cancerceller i matstrupen.

Zinkkällor, RI och övre gräns

Det finns zink i fisk, skaldjur, kött, mejeriprodukter, nötter, frön och bönor. Animaliska källor upptas bäst. Referensintaget, RI, är satt till 10 mg.
Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är den övre gränsen för vuxna och gravida satt till 25 mg dagligen. Det är ofarligt med en högre dos eller tillskott under en kort period.

Innehåll av zink i mg per 100 gram

 • Ostron, råa 84
 • Pumpafrön, linfrön, sesamfrön ca 7
 • Lever 7
 • Kött 4–6
 • Ost 2–3
 • Mandlar 3
 • Frukt och grönsaker 0,1–0,3
 • Växtolja 0

Zinkbrist är vanligt

Zinkbrist kan bero på ensidiga kostvanor, brist på animaliska proteiner, högt intag av kalcium, alkohol, celiaki (glutenintolerans), diarré, vattendrivande läkemedel, p-piller, långvarig användning av antibiotika och kopparförgiftning.
Man tror att cirka 12 procent av den amerikanska befolkningen lider brist på zink, och att det är hela 40 procent av de äldre. Vi kan förvänta oss samma tendens i Danmark.
Den utbredda bristen bland äldre beror främst på att upptaget försämras med åldern. Så även om äldre får tillräckligt med zink genom kosten, kan det undermåliga upptaget medföra en verklig zinkbrist i cellerna. Läkemedelsanvändning kan dessutom förvärra problemet.

Test av zinkbrist

Det är möjligt att testa om man har zinkbrist genom ett blodprov, men testet är osäkert eftersom det mesta av zinket finns i vävnadernas celler. Det bästa sättet att upptäcka en eventuell zinkbrist kan därför vara att fokusera på följande tecken, som kan indikera ett ökat behov av spårämnet:

 • Frekventa förkylningar och andra infektioner (där man också bör vara uppmärksam på D-vitamin under vinterhalvåret).
 • Hud- och hårproblem.
 • Brist på aptit.
 • Brist på eller dåligt smak- och luktsinne.
 • Depression och andra psykiska störningar.
 • Tillväxthämning hos barn.

Välj organiska zinktillskott som kroppen kan ta upp och utnyttja

Det är naturligtvis bäst att få tillräckligt med zink genom kosten och säkerställa ett gott upptag.
När det gäller tillskott måste man vara uppmärksam på att många tillskott förekommer i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska former som kroppen lätt kan ta upp och utnyttja.

Att zinkbrist kan orsaka så många olika symptom beror på att alla celler har behov av spårämnet, och att det ingår i över tusen enzymprocesser.

Referenser

Huong T.T. Ha et al. Shank and Zink Mediate an AMPA Receptor Subunit Switch in Developing Nerurons. Frontiers in Molecular Neuroscience. 2018.

Frontiers. Autism and zinc deficiency in early development. ScienceDaily November 2018

Daniel Brugger et al. Subclinical zinc deficiency impairs pancreatic digestive enzyme activity and digestive capacity of weaned pigs. British Journal of Nutrition 2016

Institute of Food Technologist (ITF). Eight ways zinc affects the human body. ScienceDaily 2014

Sangyong Choi et al. Selective inhibitory effects of zink on cell proliferation in esophagal squamous cell carcinoma through Orai1. The FASEB Journal 2017

Emily L Guo and Rajani Katta. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatol Pract Concept 2017

Oregon State University. Zinc Deficiencies A Global Concern 2009

https://frida.fooddata.dk/ShowList.php?compid=274

 • Skapad