Skip to main content

Tillskott med selen kan skydda mot övervikt

- och förlänga livslängden

Tillskott med selen kan skydda mot övervikt Selen ingår i en mängd metaboliska processer och som en antioxidant, som skyddar hjärtat och cirkulationen. Det är svårt att få tillräckligt genom kosten. Enligt en ny amerikansk studie på möss kan tillskott med selen öka de metaboliska processerna och skydda mot övervikt. En tidigare svensk studie på äldre har dessutom visat att tillskott med selen och Q10 har en positiv effekt på livskvaliteten och livslängden.

Det finns många olika dieter som har visat sig reglera vikten, främja hälsan och förlänga livslängden. En enkel metod som har testats på däggdjur är att begränsa intaget av den essentiella aminosyran metionin. Mycket tyder på att ett begränsat intag av metionin förmodligen har samma effekt på människor, men frågan är komplex.
Metionin finns främst i animaliska produkter, och få människor gynnas av att minska metioninintaget genom att gå över till en vegetarisk kost, eftersom de då riskerar att lida brist på andra viktiga näringsämnen.

Tillskott med selen gör det enklare att hålla vikten

Den nya studien utfördes av forskare från Orentreich Foundation for the Advancement of Science (OFAS), Cold Spring, New York, USA. Syftet med studien var att förbättra den allmänna kosten med samma hälsofördelar som fås genom att minska metioninintaget, utan att införa särskilda restriktioner som att undvika kött och andra animaliska livsmedel.
Forskarna var medvetna om att en minskning av metionin i kosten hämmar nivån av insulinliknande tillväxtfaktor IGF-1 (Insulin-like growth factor-1). Om andra behandlingar skulle kunna minska nivån av IGF-1 skulle man förmodligen få samma positiva effekter på hälsan och livslängden.
Tidigare studier har dessutom visat att tillskott med selen minskar nivåerna av cirkulerande IGF-1 hos råttor. Därför antog forskarna att tillskott med selen skulle vara lämpligt.
Forskarna delade in råttorna i tre olika grupper som alla fick en kaloririk, fet kost. Parallellt fick den ena kontrollgruppen av råttor vanliga mängder metionin. Den andra gruppen råttor fick dessutom vanliga mängder metionin plus tillskott med selen. Den tredje gruppen råttor fick bara mindre metionin.
Forskarna fann att den grupp råttor som fick tillskott med selen var helt skyddade mot viktökning och fettackumulering i blodet, vilket man observerade hos kontrollgruppen. De råttor som fick selen hade också samma hälsofördelar som de råttor som fick mindre metionin.
Forskarna fann dessutom att de råttor som fick selentillskott hade mindre IGF-1 i blodet.
Studiens resultat tyder på att tillskott med selen har samma positiva hälsofördelar som en minskning av metionin. Samtidigt är det möjligt att äta en mer allmän och allsidig kost med fler näringsämnen.
Eftersom tillskott med selen har så många hälsofördelar för möss, och inte minst för att förebygga övervikt, hoppas forskarna att tillskotten kommer att ha många av hälsofördelarna för människor också, däribland en förlängd livslängd.
Den nya studien har publicerats i eLife.

  • Metionin ingår också i selenmetionin, som är en viktig aminosyra.
  • Det innebär att metionin inte fungerar optimalt om det saknas selen i kosten.
  • Selenbrist är utbrett i Europa och på flera platser i USA och andra delar av världen, främst på grund av utarmad jord.

Tillskott med selen och Q10 kan halvera dödligheten

Flera tidigare studier visar att tillskott med selen till människor har många hälsofördelar. Detta beror på att selen ingår i 25 selenoproteiner, som är viktiga för en mängd olika metaboliska processer och som en antioxidant, som skyddar celler och vävnader.
Här bör särskilt nämnas den placebokontrollerade svenska KiSel10-studien, där selen gavs i kombination med Q10 till en större grupp äldre studiedeltagare under en längre tid. Kombinationen beror på att selen också är en förutsättning för att Q10 ska kunna fungera optimalt under cellernas energiomsättning.
Eftersom jorden i Europa är fattig på selen, och eftersom kroppens Q10-produktion minskar med åldern, hamnar vi lätt i underskott av båda ämnena. Deltagarna fick därför 200 mikrogram selenjäst och 200 mikrogram Q10 i läkemedelskvalitet. Hela KiSel10-studien varade i cirka 5 år, och avslöjade att den grupp som fick Q10 och selen löpte 54 procent lägre risk för dödsfall och färre sjukhusinläggningar.
En uppföljning av den svenska studien efter 12 år visade dessutom att behandlingen med Q10- och selentillskott också har en markant långsiktig effekt på hjärtfunktionen och livslängden.
Man kan förmodligen förvänta sig en ännu större effekt om man fortsätter med tillskotten.

KiSel-10-studien är ganska unik, eftersom man har forskat på friska personer och tittat närmare på vad som håller dem vid god hälsa.

Referenser

Jason D. Plummer et al. Selenium supplementation inhibits IGF-1 signaling and confers methionine restriction-like healthspan benefits to mice. eLife, 2021

elife. Selenium supplementation protects against obesity and may extend lifespan. ScienceDaily, March 2021

Le Han et al. Dietary methionine restriction improves the impairment of cardiac function in middle-aged obese mice. Food & Function. 2020

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

  • Skapad