Skip to main content

D-vitaminbrist hänger samman med diabetisk neuropati

- som är en invaliderande och livshotande komplikation

D-vitaminbrist hänger samman med diabetisk neuropatiTyp 2-diabetes behandlas idag med en mängd olika läkemedel. Men de avlägsnar inte orsaken till sjukdomen som drabbar de flesta organsystem. En kinesisk studie har nu avslöjat att utbredd brist på D-vitamin hänger samman med diabetisk neuropati. Det är ett tillstånd som kommer smygande och bland annat är förbundet med inflammation, smärta, amputationer, cirkulationssvikt och kortare livslängd. Därför är det viktigt att vara välförsedd med D-vitamin – både i förebyggandet och som ett led i tidig behandling av diabetisk neuropati. Du kan också läsa mer om ett annat vitamin som bidrar till att förebygga diabetisk neuropati.

Typ 2-diabetes sprider sig som en global pandemi. Sjukdomen drabbar de flesta organsystem där skador på hjärtat, ögonen, njurarna och blodkärl är en direkt orsak till den dåliga livskvaliteten, kortare livslängd och svindlande kostnader.
Det uppskattas att 60–70 procent av diabetespatienterna utvecklar diabetisk neuropati, varav en av fyra upplever brännande eller elstötsliknande smärta som förstör livskvaliteten.
Diabetesneuropati orsakas av inflammation och skador på nervsystemet, som reglerar hjärt-kärlfunktioner. Oftast drabbar skadorna nerverna och cirkulationen i fötter och ben, där det till slut kan bli nödvändigt med amputationer. Kontroll av urinering och avföring samt den sexuella funktionen kan också påverkas.
Diabetesneuropati, som kommer smygande, förbises ofta eftersom symtomen först uppträder i mycket sena stadier av sjukdomen. Diabetesneuropati är förbundet med en ökad risk för sjuklighet och dödsfall, orsakad av bland annat cirkulatorisk kollaps.
Tidigare studier har redan visat att en enda mycket stor dos D-vitamin eller tillskott med 50 mikrogram D-vitamin om dagen kan minska smärtan med upp till 50 procent. Men hittills har det varit något oklart vilka underliggande mekanismer som D-vitamin har i själva smärtlindringen. Därför ville ett team av kinesiska forskare undersöka detta närmare, och de hänvisar också till att Kina nu har den största diabetesepidemin i världen, som fortsätter att växa.

D-vitamin motverkar smärtsamma inflammationer

I den kinesiska studien delades 483 diabetespatienter in i tre grupper. Den ena gruppen patienter drabbades inte av någon diabetisk neuropati. Den andra gruppen hade diabetisk neuropati utan smärta, och den tredje gruppen hade diabetisk neuropati med smärta.
Forskarna samlade in ett antal grundläggande uppgifter samt blodprover, däribland blodets innehåll av D-vitamin och olika inflammatoriska markörer såsom CRP (C-reaktivt protein), interleukin (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α (tumörnekrosfaktor- α) och interferon-y.
Analyserna avslöjade att brist på D-vitamin hängde samman med ökade nivåer av inflammationsfrämjande markörer hos patienter med smärtsam diabetisk neuropati. Forskarna drar därför slutsatsen att allvarlig brist på D-vitamin spelar en roll i utvecklingen av smärtsam diabetisk neuropati genom att öka nivåerna av de inflammationsfrämjande markörerna IL-6 och TNF-α.
Den nya studien har publicerats i Frontiers in Nutrition.

Tillskott med D- och B12-vitamin är relevant vid förebyggande och behandling

Den danska läkaren Christian Stevns Hansen har i en doktorsavhandling tidigare avslöjat att låga nivåer i blodet av både D- och B12-vitamin är förbundna med en ökad risk för diabetisk neuropati.
Som nämnts har D-vitamin viktiga antiinflammatoriska egenskaper. Brister är vanliga på grund av inomhuslivsstil, vintermånaderna och övervikt.
B12-vitamin har bland annat betydelse för nervsystemet, energinivån och blodbildningen, men patienter med typ 2-diabetes löper en ökad risk för vitaminbrist. Detta beror på att de behandlas med metformin som hämmar vitaminupptaget.
I de sena stadierna är diabetesneuropati irreversibel. Det finns alltså inget som kan bromsa komplikationen. Det har emellertid visat sig att diabetesneuropati är reversibel i de tidiga stadierna, och att det är möjligt att bromsa utvecklingen. Därför är det viktigt att utforska potentiella riskfaktorer och titta närmare på om komplikationen kan förebyggas med koständringar, viktförlust, rökstopp och relevanta tillskott.

  • Det antas att över en miljard människor lider brist på D-vitamin.
  • Detta ökar risken för att utveckla diabetes och diabetisk neuropati.
  • Diabetiker har dessutom svårt för att upprätthålla nivån av D-vitamin i kroppen på grund av dålig njurfunktion och övervikt.
  • Många diabetiker lider brist på B12-vitamin eftersom de behandlas med metformin.
  • Blodprover kan avslöja om man lider brist på D- och B12-vitamin.

Referenser:

Gong Xiaohua et al. Severe Vitamin D Deficiency Is Associated With Increased Expression of Inflammatory Cytokines in Painful Diabetic Peripheral Neuropathy. Frontiers in Nutrition. 10 March 2021

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cadiovascular autnomic neuropathy.

Zaid Naeem. Vitamin D Deficiency – An Ignored Epidemic. International Journal of Health Sciences. 2010

  • Skapad