Skip to main content

Covid-19-vågor och D-vitamin

- ett förbisett sammanhang

Covid-19-vågor och D-vitaminI kampen mot covid-19 ligger det mest fokus på hygien, munskydd, nedstängningar och försenade vacciner. Men under flera månader har ett antal forskare argumenterat för nödvändiga tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret för att bromsa de nya vågorna av covid-19. Detta beror på att D-vitamin har en avgörande betydelse för immunförsvaret, och att brister alltid har bidragit till säsongsbetonade virusinfektioner. Samtidigt ser vi att de grupper som är mest sårbara för covid-19 är just de grupper där brist på D-vitamin är vanligast – däribland äldre, vårdhemsboende, personer med mörk hy, överviktiga, diabetiker och andra med kroniska sjukdomar. Den brittiska regeringen tillhandahåller redan gratis tillskott till sårbara grupper. Detta framgår bland annat av en artikel i Daily Mail och en översiktsartikel publicerad i British Medical Journal. Men varför är D-vitamin så viktigt för immunförsvaret, varför uppstår brister särskilt i sårbara grupper, och hur mycket har vi egentligen behov av? Och räcker det med nya vacciner om covid-19 muterar?

Det är allmänt känt att risken för att smittas av virusinfektioner ökar under vinterhalvåret när vi är inomhus mer och befinner oss närmare varandra. Ändå tyder årtionden av forskning på att det också finns en tydlig koppling mellan säsongsbetonade virusinfektioner och brist på D-vitamin, vilket försvagar immunförsvaret så att vi lättare smittas.
Eftersom den höga sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin och lagren i levern är begränsade, blir brist alltmer vanligare under vinterhalvåret på de nordliga breddgraderna. De första fallen av covid-19 observerades i Wuhan i centrala Kina i november 2019, varefter infektionen spred sig som en pandemi. Under sommaren, när vi bildade mer D-vitamin från solen, sjönk kurvorna vid de nordligare breddgraderna. Sedan dess har flera forskare därför varnat för nya vågor under vinterhalvåret till följd av en stigande brist av D-vitamin.
I Storbritannien tar man nu problemet så pass allvarligt att gratis tillskott med D-vitamin skickas hem direkt till dörren i fyra månader till 2,2 miljoner som tillhör de mest sårbara grupperna. Syftet är att stärka deras immunförsvar i tid och bromsa oändliga nedstängningar av samhället. De kommande vaccinerna har dessutom en begränsad effekt om covid-19 muterar. Därför behöver vi enligt flera forskare också stimulera immunförsvaret på en bredare front.

Visste du att influensa och coronainfektioner som förkylning, SARS och covid-19 orsakas av RNA-virus, som har lätt att mutera?

Så skyddar D-vitamin mot virusinfektioner i luftvägarna

D-vitamin har betydelse för det medfödda och förvärvade immunförsvaret, som sedan tidernas begynnelse har utformats för att angripa otaliga olika mikroorganismer. D-vitamin är också viktigt för bildandet av katelicidin, defensin och andra antibiotiska peptider som skyddar luftvägarna.
Eftersom D-vitamin reglerar cirka 10 procent av våra gener har det en avgörande betydelse för att de vita blodkropparna, T-cellerna, ska kunna dela sig explosivt, så att de kan bekämpa infektioner snabbt och effektivt. Vid brist på D-vitamin förblir de vita blodkropparna passiva. Och vi blir mer mottagliga för infektion med risk för att vi också smittar andra. Detta bidrar till nya vågor.
Samtidigt motverkar D-vitamin att vi bildar för många proinflammatoriska cytokiner, vilket är mycket viktigt under en covid-19-infektion. För om vi lider brist på D-vitamin föreligger det en ökad risk för att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm och hyperinflammation. Detta kan medföra akut andningssvikt, ARDS (acute respiratory distress syndrome) samt sekundära skador på cirkulationen och andra vävnader, som kan vara livshotande.

  • Immunförsvarets kapacitet är avgörande för huruvida vi avvisar infektion, får en mild infektion eller får livshotande komplikationer.
  • Hela 80 procent av patienterna som är inlagda med covid-19 lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en studie som har publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
  • Patienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin – men brist är vanligt

När solen står tillräckligt högt på himlen kan vi utifrån UVB-strålarna och ett kolesterol i huden bilda ett förstadium till D-vitamin som kallas kolekalciferol. I levern omvandlas denna form med hjälp av enzymer till 25-hydroxi-D-vitamin, som också mäts i blodet. När D-vitaminet ska användas omvandlas det i njurarna till den aktiva formen 1,25-dihydroxyvitamin D med hjälp av andra enzymer.
Människor som arbetar utomhus på sommaren, och som bor mitt i USA (cirka 41 grader nordlig breddgrad) kommer vanligtvis att kunna bilda cirka 70 mikrogram på en solig dag. I badkläder eller utan kläder kommer produktionen att bli flera hundra procent högre, eftersom större hudområden bestrålas.
Men nordligare breddgrader, inomhuslivsstil, molnigt väder, svår luftförorening, täckande kläder, stora hattar, helskägg, munskydd och solskyddsfaktor minskar solens påverkan och den egna produktionen. Forskarna kommer dessutom in på att många moderna människor undviker solen, eftersom de är rädda för att få hudcancer. Här måste man bara komma ihåg att det är viktigt att inte bli bränd.
D-vitamin finns också i fet fisk och lever, men den moderna kosten bidrar bara med minimala mängder, som inte täcker de officiella behoven.

  • På denna tid av året står solen för lågt för att vi på våra breddgrader kan bilda D-vitamin.
  • En stor israelisk befolkningsstudie på mer än 4,6 miljoner invånare har avslöjat att brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor under vinterhalvåret.

Hudfärg och genetiska variationer

Mörk hudfärg, som i sig skyddar mot solbränna, minskar den egna produktionen av D-vitamin.
I USA har man funnit att nästan alla afroamerikaner (97 procent) och de flesta latinamerikaner från Mexiko (90 procent) led brist på D-vitamin.
Enligt professor Carsten Carlberg, som är ansluten till Östra Finlands Universitet, reagerar vi också olika på D-vitamin, vilket beror på genetiska variationer. Därför räcker det inte att veta hur mycket D-vitamin som finns i blodet. För om D-vitaminet inte är aktivt har cellerna ingen nytta av det. Principen är densamma inom farmakologin, där vi kan reagera mycket olika på läkemedel.

Åldringsprocesser och vårdhem

Ny forskning tyder på att äldre mycket väl kan bilda förstadiet av D-vitamin i den tunnare huden, men att det blir svårare att aktivera vitaminet i njurarna. Det är också ett problem att många äldre och vårdhemsboende inte kommer ut så mycket i solen. Och vissa gör det aldrig. Om de samtidigt äter för lite, och inte äter någon fet fisk, får de inte heller någon D-vitamin från maten.
Även om Socialstyrelsen rekommenderar att äldre över 70 år och vårdhemsboende får ett tillskott med 20 mikrogram D-vitamin, implementeras det inte systematiskt på samma sätt som receptbelagda läkemedel. Rekommendationerna ingår inte heller i danska Sundhedsstyrelsens kampanjer mot covid-19.

I Danmark har flera studier visat att cirka 50 procent av befolkningen lider lätt brist på D-vitamin och cirka 15 procent måttlig brist.

Övervikt, metaboliskt syndrom och diabetes

Övervikt sprider sig som en epidemi, och över hälften av den danska befolkningen är överviktiga.
En metaanalys av 18 studier har visat att övervikt i hög grad hämmar blodets innehåll av D-vitamin och förmågan att utnyttja det från tillskott. Å andra sidan blir blodets nivå av D-vitamin högre när de överviktiga går ner i vikt.
Enligt forskarna kan övervikt påverka blodets innehåll av D-vitamin på flera sätt. För det första kan övervikt, som ofta förknippas med metaboliskt syndrom (förstadium till diabetes 2), medföra metaboliska störningar i levern och njurarna, där D-vitaminet aktiveras. För det andra kan stora mängder D-vitamin lagras i fettvävnad, utan att det bli tillgängligt i blodet och celler i behov av det.

I samband med covid-19 och nya vågor framhäver flera forskare ett alarmerande behov för att befolkningarna, och särskilt i de sårbara grupperna, får täcka sina individuella behov av D-vitamin.

Rekommendationer relaterade till allmän hälsa och covid-19

De flesta celler har receptorer för D-vitamin, som också har betydelse för ben, blodsocker, kretslopp och cancerförebyggande.
De officiella rekommendationerna för vita vuxna under 70 år är 15 mikrogram i USA, 10 mikrogram i Storbritannien och 5 mikrogram i Danmark. Det är alltså en skillnad på 300 procent. Flera ledande forskare påpekar dessutom att vi kan behöva mycket mer, om vi vill uppnå de optimala nivåerna i blodet.
Följaktligen beror det verkliga behovet, som redan beskrivits, på många faktorer som solexponering, kostvanor, genetiska varianter, hudfärg, åldringsprocesser, BMI, diabetes och andra kroniska sjukdomar. På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel, SCF, har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin, vilket är 25 mikrogram för spädbarn från 0–6 månader, 50 mikrogram för barn från 6 månader till 10 år och 100 mikrogram för barn över 11 år samt vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Mer information om kost, immunförsvar och covid-19

Om du vill läsa mer om några nya kostrekommendationer mot covid-19 utarbetade av en schweizisk expertpanel, kan vi hänvisa till den här tidigare artikeln på webbplatsen:

»Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävs«

 Referenser

Glenn Owen. Elderly and vulnerable will get free Vitamin D from government. Daily Mail. November. 2020

Martin Kohlmeier. Avoidance of vitamin D deficiency to slow the COVID-10 pandemic. BMJ Nutrition, Prevention & Health. 2020

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ariel Israel, Assi Circurel etb al. The link between vitamin D deficiency and COVID-19 in a large population. Department of Research and Data, Division of Planning and Strategy. 2020

Helene Sandström. Den optimala D-vitamindosen i vinter? Det beror på dina genar. Nordic Nutrition Council. Sep. 3, 2020

VitaminD.net. Interview mit Dr. Carlberg: Vitamin D, epigenetik und der respons-index. Hämtad. 2020-09-03

Jan Alexander et al. Early Nutritional Intervention with Zinc, Selenium and Vitamin D for Raising Anti-Viral Resistance Against Progressive COVID-19. Nutrients 2020

Overvægt og fedme i Danmark | faktalin

  • Skapad