Skip to main content

Gravida rekommenderas äta fet fisk för att undvika för tidig födsel

– men hur är det med kvicksilvret?

Gravida rekommenderas äta fet fisk för att undvika för tidig födsel Fet fisk innehåller omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som är viktiga för utvecklingen av fostrets hjärna och nervsystem. Men gravida kvinnor med låga nivåer av dessa omega-3-fettsyror löper en statistiskt signifikant högre risk för att föda för tidigt i jämförelse med gravida med högre nivåer. Detta framgår av en studie från Statens Serum Institut i Köpenhamn, som genomfördes i samarbete med Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, USA. Samtidigt är det problematiskt att gravida kvinnor inte vågar äta fet fisk av rädsla för förgiftning med kvicksilver. Så vilken fet fisk är egentligen säkrast – och hur är det med tillskott?

Om en kvinna föder före vecka 37 är det för tidigt och spädbarnet är prematurt. Ju tidigare spädbarnet föds, desto större är risken för komplikationer och följdsjukdomar. Över hela världen är för tidig födsel den främsta dödsorsaken för barn under fem år, så det finns all anledning att säkra en hälsosam graviditet. Både för moderns och för barnets skull.
I årtionden har det antagits att ett högt intag av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som huvudsakligen finns i sill, lax, ansjovis och annan fet kallvattensfisk, kan minska risken för prematur födsel. I den nya studien granskade forskarna data från en rikstäckande dansk befolkningsstudie, där man följde 96 tusen barn genom frågeformulär och register. Under åren 1996–2003 analyserade forskarna blodprover från 376 kvinnor som födde mycket för tidigt (före vecka 34), och från 348 kvinnor som födde vid normal tidpunkt. Alla kvinnorna fick blodprover tagna under första och andra trimestern av graviditeten.

Upp till tio gånger högre risk för prematur födsel

Blodprovsanalyserna visade att den femtedel av de gravida kvinnorna som hade lägst nivåer av EPA och DHA i blodet löpte en risk för prematur födsel som var tio gånger högre i jämförelse med den femtedel av kvinnorna som hade de högsta nivåerna. Samtidigt minskade risken för prematur födsel ju mer EPA och DHA de gravida hade i blodet.
Resultaten av studien tyder på att gravida kvinnor kan minska risken för prematur födsel avsevärt om de äter mer fet fisk eller tar tillskott.
Forskarna varnar dock för att generalisera för mycket, eftersom studien bara har genomförts i Danmark, och att andra faktorer än kosten kan spela in. Ändå är det sällsynt att observera en positiv effekt som uppenbart är så stor hos de kvinnor som har mer omega-3 i blodet. Det bör dock även tilläggas att fet fisk ofta är en bra källa till selen, som i andra studier har visat sig kunna förebygga för tidig födsel.
Studien publicerades i EBiomedicine i augusti 2018.

Varningar om kvicksilver i fet fisk

Många gravida vågar av goda skäl inte äta fisk på grund av varningar om kvicksilver, som kan skada fostrets hjärna och nervsystem. Men som nämnts kan varningarna tyvärr resultera i att gravida inte får tillräckligt med omega-3, som är viktigt för en normal graviditet. Därför är det en god idé att känna till lite om näringskedjan, och i vilka vatten fisken lever.
För ju högre fisken befinner sig i näringskedjan, desto mer kvicksilver innehåller den. Spårämnet selen kan visserligen neutralisera en del av kvicksilvret genom att bilda en ofarlig förening som kallas kvicksilverselenid. Men när selenet väl är bundet till kvicksilver kan det inte längre ingå i de många selenoproteiner som är viktiga för en lång rad funktioner, däribland en hälsosam graviditet. Det innebär med andra ord att rovfisk som befinner sig högre i näringskedjan har ett ogynnsamt förhållande mellan kvicksilver och selen, och här finns det en större risk för att fritt kvicksilver kan orsaka fosterskador.
Forskarna bakom den nya studien rekommenderar också att gravida följer de råd som de amerikanska hälsomyndigheterna gav förra året om den säkraste fisken.

Ät fisk som befinner sig längre ner i näringskedjan

Det handlar särskilt om att undvika rovfisk som tonfisk, gädda, abborre, svärdfisk, haj och hälleflundra. Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att kvinnor som försöker bli gravida eller ammar helt undviker färsk rovfisk som tonfisk, och även att de håller sig borta från konserverad tonfisk med vit och långfenad tonfisk. Den nya kostrekommendationen bygger bland annat på forskning som visar att vart fjärde barn riskerar att få skador på hjärnan på grund av ackumulerat kvicksilver.
Det är alltså säkrare att få de livsviktiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA från fet fisk som sill, ansjovis, lax och makrill, som befinner sig längre ner i näringskedjan, och där det vanligtvis förekommer ett fördelaktigt förhållande mellan selen och kvicksilver till förmån för selen. Lax från Östersjön riskerar emellertid att innehålla alltför många tungmetaller och andra föroreningar. Så här bör man välja lax från renare vatten eller ekologisk lax.

Miljömedicinare och professor Philippe Grandjean, vid Syddansk Universitet, rekommenderar att alla gravida danska kvinnor kontrolleras för kvicksilver.

Omega-3-fettsyror från tillskott

Många gravida följer inte de officiella kostrekommendationerna om att äta fisk flera gånger i veckan – eller minst 350 gram, varav 200 gram bör komma från fet fisk. Om man inte gillar fisk eller bara äter för lite är det lämpligt att ta tillskott. Fiskoljor baserade på fria fettsyror och triglycerider säkerställer ett gott upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.
För information innehåller tillskott med fiskoljor inte selen, vilket som nämnts också har betydelse för en normal graviditet och födsel vid rätt tidpunkt.

Fakta om prematur födsel

  • För tidig födsel har enorma hälso-, ekonomiska och känslomässiga kostnader.
  • I Danmark föds cirka 4 200 spädbarn i förtid årligen.
  • Prematur födsel ökar risken för följdsjukdomar, vilket bland annat kan påverka de kognitiva färdigheterna och hjärt-kärlsystemet.
  • Prematur födsel kan bero på rökning, diabetes, högt blodtryck, infektioner, för mycket fostervatten, graviditetsförgiftning och ärftliga faktorer.
  • Forskarna lägger ytterligare fokus på omega-3 och selen.

Referenser

Chris Sweeney, Harvard Gazette. Pregnant women encouraged to eat cold-water fish. MedicaleXpress August 3, 2018

Nicholas V.C. Ralston, Laura J. Raymond. Mercury´s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. 2018

Ralston, N., BBA- General Subjects (2018), https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2018.05.009

DR-dokumentar: De ufødte børn 03-11-2014

https://www.dr.dk/levnu/mad/gravide-skal-spise-fisk-men-vaelg-disse

Njord, V Svendsen: Næringsstoffer i fisk neutraliserer miljøgifte. Videnskab.dk 2012

  • Skapad