Skip to main content

Zink förhindrar tillväxt av cancerceller

– och brist är vanligt

Zink förhindrar tillväxt av cancercellerTidigare studier har visat att zink spelar en viktig roll för den goda hälsan och för förebyggande av matstrupscancer. Men det har varit en gåta hur zink skyddar mot den utbredda cancerformen – fram till nu. Professor Zui Pan och hennes forskargrupp från University of Texas i Arlington, USA, har nämligen funnit de mekanismer varvid zink skyddar de friska cellerna och hämmar utvecklingen av cancerceller i matstrupen. Forskarna ser därför en stor potential för hur zink i rätt mängd kan bidra till att förebygga sjukdomen och fungera som ett led i behandlingen. Studien publicerades i tidskriften The FASEB Journal.

Zink finns i olika livsmedel som ostron, räkor, kött, mejeriprodukter, nötter, kärnor och bönor. Men brist är vanligt, antingen för att kosten innehåller för lite zink eller för att det finns andra faktorer som hämmar upptaget och utnyttjandet.
Zink har betydelse för många proteiner och cirka 300 enzymer som reglerar ämnesomsättningen, fertiliteten, nervsystemet, immunsystemet och en mängd andra funktioner. Zink är också en viktig antioxidant som skyddar cellerna mot fria radikaler. Det finns vissa aggressiva molekyler som kan attackera cellernas DNA och medverka till utveckling av cancer.

Matstrupscancer är vanligt och nya behandlingsformer behövs

Enligt National Cancer Institute i USA är matstrupscancer den sjätte vanligaste dödsorsaken på grund av cancer i världen. Även om behandlingarna av matstrupscancer har förbättrats är det bara 20 procent som överlever i minst fem år efter att sjukdomen har diagnostiserats. Därför betonar statistiken behovet av nya behandlingar som kan förebygga och behandla matstrupscancer.

Fakta om matstrupscancer

 • De viktigaste orsakerna till matstrupscancer är rökning, alkohol, näringsbrist och åldrande.
 • Sjukdomen är vanligast hos personer i 70-årsåldern.
 • De vanligaste symptomen är sväljningssvårigheter, brännande smärta i mellangärdet och viktminskning.

Många cancerpatienter lider av zinkbrist

Både kliniska och animaliska studier har visat att zink är viktigt för alla celler i kroppen, och att brist på zink gör det svårt för cellerna att fungera.
Enligt professor Zui Pan har man funnit zinkbrist hos många cancerpatienter. Fram till nyligen visste forskarna inte varför optimala zinkkoncentrationer kan förhindra tillväxten av cancerceller och samtidigt tillåta tillväxt och förnyelse av friska celler.

Samband mellan zink, kalcium och matstrupscancer

Professor Zui Pan och hennes forskargrupp fann att zink kan rikta in sig och blockera specifika kalciumkanaler vid matstrupscancer. Det är redan känt att dessa kalciumkanaler, som heter Orai1, främjar utvecklingen av cancerceller om kalciumsignaleringen är för stark. Zinkets förmåga att blockera dessa kanaler kan därför förhindra att cancerceller växer, delar sig och sprider sig. Forskarna fann också att zink däremot inte blockerar de friska cellernas kalciumkanaler.
Enligt professor Zui Pan har man för första gången visat hur zink blockerar överaktiva kalciumkanaler i cancerceller. Det verkar också som om det finns ett biokemiskt samband mellan zink och kalcium.

Visste du att 99 procent av kroppens kalcium finns i benen och tänderna, och att alla andra celler i mjukvävnaden bör vara nästan tomma på kalcium?

Zink som ett nytt alternativ vid förebyggande och behandling

I framtiden kommer professor Zui Pan och hennes forskargrupp att titta närmare på det biokemiska förhållandet mellan zink och kalciumsignalering, och hur tillskott med zink kan användas för att bekämpa matstrupscancer.
Tills vidare betonar professor Zui Pan och hennes forskargrupp att vi bör få tillräckligt med zink genom kosten. Man kan också överväga tillskott.

Zinkkällor och zinktjuvar

Som nämnts finns det zink i olika livsmedel som skaldjur, kött, mejeriprodukter, nötter, kärnor och bönor. De animaliska källorna tas upp bäst. Det visar sig emellertid att den genomsnittliga danska kosten bara bidrar med ungefär hälften av det rekommenderade intaget (RI), som är satt till 10 mg.
Själva upptaget av zink försämras av socker, p-piller, oorganiska järntillskott och åldrande.
Även om kraftig zinkbrist är sällsynt i vår del av världen är måttlig och lätt zinkbrist vanlig.
Därför är det viktigt att man får tillräckligt med zink – både i cancerförebyggande och som ett led i en eventuell behandling.

Zinkets cancerförebyggande egenskaper

 • Ingår i 300 enzymprocesser som har betydelse för cellernas allmänna välbefinnande.
 • Blockerar kalciumsignaleringen i cancerceller.
 • Antioxidant som skyddar cellerna mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
 • Viktigt för immunsystemet, som identifierar och attackerar onormala celler.

Välj organiska zinktillskott som kroppen kan ta upp och utnyttja

Många zinktillskott innehåller oorganiska former som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen och leta efter zinkglukonat och zinkacetat, som är organiska föreningar som kroppen lätt kan ta upp och utnyttja.

Zinkbehovet ökas genom:

 • Missbruk av socker, tobak, alkohol, stimulantia och skräpmat.
 • Vegetarisk mat, eftersom zink från växtriket tas upp dåligt.
 • Åldrande.
 • P-piller och hormonella störningar.
 • Graviditet och amning.
 • Begynnande av infektion.

Referenser

Sangyong Choi et al. Selective inhibitory effects of zink on cell proliferation in esophagal squamous cell carcinoma through Orai1. The FASEB Journal 2017

Zinc can halt the growth of cancer cells, study says. University of Texas. 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170928121656.htm

Honor Whiteman. Zinc may help to prevent, treat esophageal cancer. Medical News Today. 2017
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319594.php

https://www.news-medical.net/news/20171002/Zinc-may-help-stop-growth-of-esophageal-cancer.aspx

https://homeremediestv.wordpress.com/2017/09/30/stop-cancer-cell-growth-by-getting-concentrations-of-zinc-regularly-destroy-cancer-tumors-with-zinc/

https://www.cancer.dk/spiseroerskraeft-oesofaguscancer/kort-om-spiseroerskraeft-oesofaguscancer/

 • Skapad