Skip to main content

Regelbundet intag av fiskolja minskar risken för levercancer

Regelbundet intag av fiskolja minskar risken för levercancerKost och livsstil betyder mycket för utveckling av levercancer, och det visar sig nu att regelbundet intag av fiskolja minskar risken för att drabbas av sjukdomen. Detta framgår av en större befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Det tyder dessutom på att fiskolja har flera cancerförebyggande mekanismer, som även gäller för andra cancerformer.

Primär levercancer (hepatocellulärt karcinom) är en cancer som uppstår i leverns celler. Gallvägscancer (kolangiocarcinom) uppstår i gallgångens slemhinna i själva levern eller utanför.
De vanligaste symtomen på levercancer är illamående, dålig aptit, viktminskning, trötthet och gulsot. I vissa fall drabbas man av en känsla av att levern har vuxit, och man lider av obehag i höger sida av bukregionen. Levercancer kan också medföra ansamling av vätska i bukhålan.
Vid primär levercancer är bara 10–12 procent av patienterna vid liv efter 5 år.
Levercirros ökar risken för levercancer, särskilt om den orsakas av alkoholism eller hepatit B. Rökning, svampgiftet aflatoxin och vissa kemikalier ökar också risken. Detsamma gäller fettlever, som beror på ansamling av fett i levercellerna.
Alkoholmissbruk kan orsaka fettlever. Övervikt och för mycket fruktos (fruktsocker), som diskuteras senare, kan orsaka icke-alkoholorsakad fettlever. Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom är en del av metaboliskt syndrom, som är ett förstadium till typ 2-diabetes.
Som framgår spelar livsstil och vikt en stor roll i samband med utveckling av levercancer. Det verkar också som att brist på omega-3-fettsyror spelar en roll.

Tillskott med fiskolja minskar leverns innehåll av fettämnen

Tidigare studier på möss har visat att omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som finns i fiskolja, förhindrar icke-alkoholorsakad fettlever orsakad av den västerländska raffinerade kosten. Omega-3-fettsyrorna i fråga kunde också minska risken för levercancer orsakad av karcinogener.
Tidigare humanstudier har även visat att tillskott med fiskolja kan minska leverns fetthalt och underliggande dysfunktioner i levern. Det har dock saknats större studier för att klargöra huruvida tillskott med fiskolja minskar risken för att utveckla levercancer.

Tillskott med fiskolja minskar risken för levercancer

Den nya befolkningsstudien omfattade mer än 400 000 deltagare av båda könen och olika befolkningsgrupper i åldrarna 37–73 år. Forskarna inhämtade data från en större befolkningsstudie i UK Biobank (2006–2010). Deltagarnas matvanor och intag av fiskolja samlades in via frågeformulär, och ingen av deltagarna hade levercancer vid studiens början. Forskarna tittade sedan närmare på om tillskott med fiskolja hängde samman med utveckling av levercancer, som registreras i andra register. Forskarna gjorde även förbehåll för alkoholmissbruk, livsstil och andra riskfaktorer.
Det visade sig att ungefär en tredjedel av deltagarna (31,4 procent) regelbundet tog tillskott med fiskolja. Under uppföljningstiden på cirka 8 år registrerades 262 fall av levercancer, varav 127 hade primär levercancer och 110 hade cancer i leverns gallgångar.
De deltagare som tog tillskott med fiskolja löpte dock 52 procent lägre risk att utveckla primär levercancer och 40 procent lägre risk att utveckla cancer i leverns gallgångar. Och ju högre intaget av fiskolja var, desto lägre var risken att utveckla primär levercancer.
Forskarna drar därför slutsatsen att ett regelbundet intag av fiskolja är förbundet med en lägre risk för att utveckla levercancer.
Den nya studien har publicerats i Frontiers in Nutrition.

Omega-3-fettsyrornas cancerförebyggande mekanismer

Omega-3-fettsyrorna är livsviktiga, och därför måste vi tillföra dem genom kosten. I cellernas membran finns formerna EPA och DHA, som har en mängd olika fysiologiska funktioner. Fet fisk och fiskolja innehåller just EPA och DHA, som därför är lättare att utnyttja.
Omega-3-fettsyrorna arbetar i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formen är viktig. Men den moderna kosten innehåller alldeles för mycket omega-6 från vegetabiliska oljor och industriellt bearbetade livsmedel samt för lite omega-3. Detta skapar grogrund för kroniska inflammationer och andra obalanser. Tidigare studier på bröst- och prostatacancer samt andra cancerformer visar att omega-3-fettsyror har följande cancerförebyggande mekanismer:

  • Hämmar inflammationer.
  • Reglerar immunförsvaret.
  • Kan får cancerceller att förgifta sig själva via lipidperoxidation.

Fetmaepidemi, levercancer och fruktos

Fruktos, även kallat fruktsocker, spelar en stor förbisedd roll i fetmaepidemin och den ökande förekomsten av levercancer i vår del av världen. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften Biomolecules. Problemet beror på att för mycket fruktos belastar levern, som omvandlas till en fettfabrik. Det talas alltså om icke-alkoholorsakad fettlever, som är förbunden med inflammation samt ökad risk för att utveckla fibros, levercirros och primär levercancer.
Fruktos finns i socker, frukt, vin, juice, läsk, pulveriserad grädde, dressing, färdigrätter och inte minst sötningsmedel som majssirap och HFCS (högfruktosmajssirap).

Referenser:

Wei Jiang et al. Relationship Between Fish Oil Use and Incidence of Primary Liver Cancer: Findings from a Population-Based Prospective Cohort Study. Frontiers in Nutrition 31. December 2021

Will Chu. Mechanism could explain why Omega-3 fatty acid is toxic to tumor cells. NUTRAingredients.com.

Saraswoti Khadge et al. Long-chain omega-3 polysaturated fatty acids decrease mammary tumor growth, multi organ metastatis and enhance survival. 2018

Hanane Moussa et al. Omega-3 Fatty Acids Survey in Men under Active Surveillance for Prostate Cancer: from Intake to Prostate Tissue Level. Nutrients 2019

Brittany Dewdney. A Sweet Connection? Fructose´s Role in Hepacellular Carcinoma. Biomolecules. March 2020

https://www.cancer.dk/leverkraeft-primaer-levercancer/statistik-leverkraeft/

Kræft i leveren (netdoktor.dk)

  • Skapad