Skip to main content

Ett högt intag av B2-vitamin kan minska migränanfall

Ett högt intag av B2-vitamin kan minska migränanfallOm intaget av B2-vitamin genom kosten är omkring det dubbla i förhållande till de officiella rekommendationerna, medför det betydligt färre fall av migränanfall. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Neurology. Tidigare studier visar också att större tillskott med B2-vitamin har en positiv effekt. Dessutom måste man vara uppmärksam på de faktorer som försämrar utnyttjandet av B2-vitamin.

Migrän, som påverkar alla åldersklasser, uppträder som en halvsidig dunkande huvudvärk. Smärtan åtföljs ofta av illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Huvudvärken varar från några timmar till tre dygn. Man vet att de stora blodkärlen utanpå hjärnan vidgas under ett migränanfall, och det är förmodligen denna utvidgning som orsakar smärtan. Ändå är det en förändrad elektrisk aktivitet i hjärncellerna som får anfallet att inledas och avslutas. Det tyder också på att migrän kan bero på dysfunktion i cellernas kraftverk, de så kallade mitokondrierna.

  • Migrän drabbar ungefär 15 procent av befolkningen och upp till vart åttonde barn.
  • Sjukdomen tros orsaka cirka en miljon förlorade arbetsdagar och skoldagar om året.

Migränpatienter behöver mer B2-vitamin (riboflavin)

B2-vitamin, som även kallas riboflavin, finns särskilt i lever, kött, mejeriprodukter, ägg samt fullkorn, baljväxter, nötter, kärnor och grönsaker. B2-vitamin har bland annat betydelse för nervsystemet och cellernas energiomsättning, som sker i mitokondrierna.
Den rekommenderade dagliga dosen, RI (referensintag), ligger på 1,4 mg i Danmark och något lägre i USA. Vuxna som intar omkring det dubbla, motsvarande 2,87 mg genom födan, löper en minskad risk för att drabbas av migränanfall på 27 procent, jämfört med vuxna som får 1,4 mg eller mindre. Detta framgår av en amerikansk studie där forskarna tittade närmare på kostvanorna hos 3 634 deltagare mellan 20–50 år, varav 884 rapporterade att de led av våldsam migrän.
Forskarna bakom den nya studien, som löpte över tre månader, samlade in data från en större studie, NHANES (National Health and Nutrition).
Det visade sig att de flesta deltagare fick tillräckligt med B2-vitamin genom kosten jämfört med de officiella rekommendationerna. Men enligt forskarna tyder det på att migränpatienter kan ha ett ökat behov.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Neurology.
Det bör också tilläggas att även om man får tillräckligt med B2-vitamin genom kosten kan brist och dåligt utnyttjande av vitaminet orsakas av stress, alkoholmissbruk, överanvändning av socker, kaffe och andra stimulantia samt p-piller, lugnande medel och vattendrivande läkemedel.

  • Eftersom B2-vitamin är vattenlösligt, och ett eventuellt överskott utsöndras med urinen, kan man inte bli förgiftad.
  • Höga doser orsakar mycket gult urin, vilket är ofarligt.

Tillskott med större mängder B2-vitamin kan förebygga migrän

För det första bör man få en del B2-vitamin genom en hälsosam och varierad kost. Som migränpatient kan man också överväga större tillskott. Enligt en annan artikel publicerad online i StatPearls, kan tillskott med 400 mg B2-vitamin om dagen ha en positiv effekt i förebyggandet av migrän hos vuxna. Denna dos måste dock tas i minst tre månader för att ge goda resultat.
Samtidigt hänvisar forskarna till att migrän kan bero på defekter i mitokondrierna, och att B2-vitamin just har betydelse för den så kallade elektrontransportkedjan i mitokondrierna, där matens kalorier omvandlas till kemiskt lagrad energi i form av ATP. Det betyder med andra ord att defekter i mitokondrierna kan ge ett ökat behov av B2-vitamin.
För information har koenzymet Q10 också betydelse för elektrontransportkedjan i mitokondrierna samt klyvningen av ATP för att frigöra energi. I detta avseende visar annan forskning att tillskott med större doser av Q10 också kan ha en positiv effekt.
B2-vitamin och Q10 fungerar dessutom som antioxidanter, som skyddar celler och mitokondrier mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.

Referenser

Mitchel L. Zoler. Moderately high dietary riboflavin linked to fewer migraines. Neurology 2019

Navid Mahabadi et al. Riboflavin Deficiency. StatPearls. 2019

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/migraene.htm

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

  • Skapad