Skip to main content

Kan barnlösa par få hjälp av ett ämne som saknas i kosten?

Kan barnlösa par få hjälp av ett ämne som saknas i kosten?En ny studie kopplar samman barnlöshet hos kvinnor med rubbningar i sköldkörteln. Samtidigt är det känt att denna körtel inte kan fungera utan det livsviktiga ämnet selen. Seleninnehållet i modern kost är oroande lågt och den stora frågan är: Kan selentabletter vara en bra utgångspunkt för barnlösa par innan de kastar sig in i dyrbara fertilitetsbehandlingar?

De allra flesta tror på goda grunder att barnlöshet främst beror på dålig sädeskvalitet. Men en ny brittisk studie1, som publicerades i tidskriften The Obstetrician & Gynaecologist, pekar på en helt annan förklaring – nämligen sköldkörtelrubbningar hos kvinnan.
Enligt forskarna bakom studien kan dessa sköldkörtelrubbningar ha negativ inverkan på fortplantningsförmågan och minska chanserna för graviditet, samt öka risken för ofrivillig abort och andra komplikationer. Sköldkörteln producerar vissa hormoner som spelar en viktig roll för tillväxt och utveckling, och rubbningar i denna viktiga körtel kan ha avgörande konsekvenser före, under och efter själva befruktningen.

Selentabletter som behandling?

Selen är ett livsviktigt mikronäringsämne som finns i kosten. Bland experter råder det generellt enighet om att sköldkörteln behöver selen för att fungera normalt. Många västeuropéer har dock för lite av ämnet i kroppen av olika skäl, och denna brist kan störa vissa biologiska funktioner i kroppen. Frågan är om man bör överväga selentillskott som ett förstahandsval vid behandling av barnlösa par innan man påbörjar dyra IVF-behandlingar. Idén är inte dum med tanke på att det handlar om ett mycket säkert, helt naturligt och biologiskt livsviktigt näringsämne, som både djur och människor behöver för att fungera normalt.

Används vid boskapsuppfödning

Under årtionden har selenets avgörande betydelse varit känd bland lantbrukare och boskapsuppfödare, som är helt medvetna om hur viktigt ämnet är för djurens fortplantningsförmåga. Av oförklarliga skäl har denna kunskap inte fått genomslag hos människor, trots flera humana studier som visar en tydlig koppling mellan selenstatus och fertilitet. År 1998 genomförde den skotska forskare Allan MacPherson en studie2, som visade att selentillskott hjälpte infertila män genom att minska antalet deformerade sädesceller. Detta problem är känt för att försämra sädescellernas förmåga att simma (mobilitet) och verka hämmande på fortplantningsförmågan. Selen stöder vissa selenberoende proteiner (selenoproteiner), som bland annat förebygger DNA-skador i sädesceller. Det är dessa DNA-skador som orsakar cellulära deformiteter.

Ett bra ställe att börja på

Med tanke på att selen är en förutsättning för 25–30 olika selenproteiner som reglerar vårt immunförsvar, tillväxt och utveckling, skyddar vårt cell-DNA och utför en lång rad andra vitala funktioner, finns det all anledning att se till att selenbehovet täcks. Eftersom forskning kopplar ihop lågt seleninnehåll med fertilitetsproblem hos både män och kvinnor verkar det uppenbart att man borde prova att ge selentillskott till barnlösa par innan man ställer fram de stora kanonerna, nämligen de kostsamma och tidskrävande fertilitetsbehandlingarna.

Källa:

The Obstetrician & Gynaecologist 23 Jan. 2015, DOI: 10.1111/tog.12161

British Journal of Urology 1998 juli;82(1):76-80.

  • Skapad