Skip to main content

Omega-3-fettsyran DHA är giftig för cancerceller

- och utgör en ny potential i förebyggande och behandling

Omega-3-fettsyran DHA är giftig för cancercellerDet är allmänt känt att omega-3-fettsyrorna ingår i många livsviktiga funktioner. Omega-3-fettsyran DHA kan till och med få cancerceller att förgifta sig själva, eftersom de inte kan lagra fettsyran ordentligt. Detta framgår av en ny belgisk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism, där författarna klargör mekanismerna närmare. Samtidigt påpekar författarna att tillskott med omega-3-fettsyror kan vara relevant vid cancerbehandling, eftersom det genomsnittliga intaget genom kosten är alldeles för lågt och för att det föreligger en risk att utveckla resistens mot läkemedel. Den nya studien kastar nytt ljus över omega-3-fettsyrornas cancerhämmande effekter.

Omega-3-fettsyror är några livsviktiga, fleromättade fettsyror. Formerna DHA och EPA finns i cellmembranen, där de ingår i en ofantlig mängd biokemiska processer. Det är allmänt känt att DHA (dokosahexaensyra) har särskilt stor betydelse för hjärnan, ögonen, synen och reglering av inflammationer. Dessutom verkar det nu som om DHA hänger samman med en minskad för risk att utveckla cancer.
Ett forskarteam från Université catholique de Louvain i Belgien har precis klargjort de biokemiska mekanismer som gör att DHA hämmar utvecklingen av cancerceller och tumörer.
Forskarteamet specialiserar sig på onkologi och kom 2016 fram till att cancerceller i en sur mikromiljö (acidos) ersätter glukos med fettämnen som energikälla när de ska dela sig.
År 2020 påvisade forskarna att samma celler är mest aggressiva när det gäller förmågan att lämna den ursprungliga tumören och generera metastaser någon annanstans. Detta ledde till ett större samarbete med ett annat forskarteam från samma universitet. Detta forskarteam var anslutet till fakulteten för Bioteknisk tillämpning, där de utvecklade bättre födokällor med fettämnen. Syftet med samarbetet var att klargöra hur cancerceller i tumörer beter sig under påverkan av olika fettsyror.

Cancercellers innehåll av DHA gör dem sårbara för fria radikaler

Forskarna kom snabbt fram till att cancerceller i den sura mikromiljön (acidos) kunde reagera tvärtom, beroende på vilken fettsyra de tog upp. Inom några få veckor kom forskarna fram till att vissa fettsyror stimulerade tumörcellerna till att växa, medan andra dödade dem. Och det var DHA som dödade cancercellerna genom att förgifta dem.
Sättet på vilket DHA förgiftar cancercellerna är via ett fenomen som kallas ferroptos. Det är en form av programmerad celldöd, som är beroende av järn och orsakas av fria radikaler. Samtidigt föreligger ett fel i cancercellens antioxidantförsvar.
När fria syreradikaler angriper de fleromättade fettsyrorna i cellmembranet startar de farliga kedjereaktioner som sprider sig genom cellen. Fenomenet kallas lipidperoxidation eller härskning. Det kan liknas vid smör som genom syre bryts ner till mindre beståndsdelar och härsknar om det står framme för länge.
Den nya studien avslöjade att ju större mängden fleromättade fettsyror det finns i en cancercell, desto större är risken att cancercellen oxiderar och skadas.
Vanligtvis kommer cancercellerna i tumörer att lagra de fleromättade fettsyrorna i några små droppar, som skyddar dem mot fria radikaler och oxidation. Men om det finns stora mängder DHA i en cancercell översvämmas den praktiskt taget, så att den inte kan lagra fettsyrorna i de små skyddande dropparna. Detta leder till lipidperoxidation i cancercellen och en rad kedjereaktioner som leder till cancercellens död. Fenomenet uppstår följaktligen när cancercellen inte kan reglera det ökade upptaget av DHA och därigenom blir sårbar för fria radikaler.
Forskarna kom också fram till att utvecklingen av cancertumörer hos möss försenades avsevärt när mössen fick en omega-3-rik kost.
De nya uppgifterna indikerar därför att fler omega-3-fettsyror genom kost eller tillskott kan vara lämpligt som ett led i cancerbehandling.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.

Hur får vi tillräckligt med omega-3 och DHA?

I miljontals år har våra förfäder fått i sig en del omega-3-fettsyror genom fet fisk, skaldjur och andra maritima källor som innehåller formerna DHA och EPA. Men intaget av omega-3-fettsyror har minskat drastiskt den senaste tiden på grund av förändrade kostvanor och onaturligt djurfoder, vilket återspeglas i fisk, kött och ägg.
Enligt forskarna bakom den nya belgiska studien får vi i oss för lite omega-3 och i genomsnitt bara cirka 50–100 mg DHA om dagen. Därför rekommenderar forskarna att vi får minst 250 mg DHA om dagen. Man kan exempelvis få cirka 250 mg EPA genom att äta ett makrillmacka, en sillmacka, 50 gram odlad lax eller 125 gram kokta räkor.
Om man inte gillar fisk eller bara äter för lite är det lämpligt att ta tillskott med fiskolja av bra kvalitet. Produktdeklarationen anger hur mycket DHA och EPA en kapsel innehåller.

Omega-3 kan förhindra tillväxt och spridning av bröstcancerceller

Bröstcancer drabbar var nionde kvinna i Sverige och kosten spelar en stor roll. Enligt en amerikansk studie som tidigare nämnts på denna webbplats kan omega-3-fettsyror undertrycka tillväxten och spridningen av bröstcancerceller. Enligt studiens ledaren, Saraswoti Khadge, som är ansluten till University of Nebraska Medical Center, kan detta delvis bero på att omega-3-fettsyrorna stödjer kroppens immunförsvar och antiinflammatoriska system. Så i förebyggande syfte och vid behandling av bröstcancer är det viktigt att få i sig tillräckligt med omega-3.

Omega-3-fettsyran EPA skyddar mot prostatacancer

Den globala skillnaden i förekomsten av prostatacancer avslöjar att det handlar just om en livsstilssjukdom. Till exempel har inuiter, som lever i norra Kanada, en mycket låg förekomst av prostatacancer, vilket tillskrivs deras höga intag av omega-3-fettsyror från säl, lax och andra maritima källor. Det visar sig dessutom att prostatacellernas innehåll av omega-3-fettsyran EPA är avgörande för huruvida sjukdomen utvecklar sig. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Nutrients, som tidigare omnämnts på denna webbplats. Forskarna kommer närmare in på att omega-3-fettsyran EPA hämmar de kroniska inflammationer som spelar en avgörande roll vid utvecklingen av cancer.

Mekanismer hos omega-3-fettsyror som hämmar cancer

  • Hämmar inflammationer.
  • Reglerar immunförsvaret.
  • Kan får cancerceller att förgifta sig själva via lipidperoxidation.

Referenser

Will Chu. Mechanism could explain why Omega-3 fatty acid is toxic to tumor cells. NUTRAingredients.com

Emeline Dierge et al. Peroxidation of n-3 and n-6 polyunsaturated acids into acidic tumor environment leads to ferroptosis-mediated anticancer effects. Cell Metabolism 2021

Saraswoti Khadge et al. Long-chain omega-3 polysaturated fatty acids decrease mammary tumor growth, multi organ metastasis and enhance survival. 2018

Hanane Moussa et al. Omega-3 Fatty Acids Survey in Men under Active Surveillance for Prostate Cancer: from Intake to Prostate Tissue Level. Nutrients 2019

Frida - Parametre (fooddata.dk)

  • Skapad