Skip to main content

Zinktillskott vid akne och andra hudsjukdomar

Zinktillskott vid akne och andra hudsjukdomarMan har i många år gett zinktillskott till patienter med akne på grund av dess antiinflammatoriska effekt. Men det har varit mer oklart huruvida tillskott med zink också hjälper vid andra inflammatoriska hudsjukdomar. Därför ville en grupp forskare undersöka detta närmare, och de fann att tillskott med zink kan vara relevant vid behandling av atopiskt eksem och blöjeksem. Lokal behandling med zinksalva kan också vara relevant.

Huden är ett av de organ som innehåller mest zink, och spårämnet har en avgörande betydelse för bildande av hudens celler. Zink är dessutom en viktig antioxidant, som skyddar huden mot fria radikalerna och oxidativ stress. Även om klinisk zinkbrist är sällsynt i vår del av världen är subklinisk zinkbrist vanligt. Vegetarianer, gravida, ammande och äldre är särskilt utsatta. Ett stort intag av socker, kalcium, alkohol och p-piller, flera typer av läkemedel, vissa sjukdomar och andra faktorer ökar också risken för zinkbrist. Detta kan bland annat leda till olika hudsjukdomar.

  • Acne vulgaris (finnar), som är särskilt vanligt bland tonåringar, orsakas av en kronisk inflammation i hudens talgkörtlar.
  • Olika former av eksem (dermatit) utgör ungefär hälften av alla hudsjukdomar, och den gemensamma nämnaren är en lymfocytisk inflammation i läderhuden och underhuden.
  • Blöjeksem är ett samlingsnamn för toxiska, inflammatoriska och eventuellt infekterade utslag i blöjområdet.
  • Hidradenitis suppurativa manifesterar sig genom upprepade bölder och ömma knutor i armhålan, i skrevet och under brösten, där hud möter hud.

Zinktillskott hjälper vid acne vulgaris, eksem och andra inflammatoriska hudsjukdomar

Syftet med den nya studien, som har publicerats i tidskriften Clinical Nutrition, var att undersöka effekten av zinktillskott vid olika inflammatoriska hudsjukdomar. Forskarna bakom studien hämtade data från olika studier och register, som inkluderade 229 artiklar gällande effekten av zinktillskott vid inflammatoriska hudsjukdomar som acne vulgaris, atopiskt eksem (barneksem), blöjeksem, psoriasis, rosacea och hidradenitis suppurativa.
Det visade sig att tillskott med zink hade en positiv effekt i tio av fjorton studier vad gäller acne vulgaris. Andra studier visade att tillskott med zink hade en positiv effekt på atopiskt eksem, blöjeksem och hidradenitis suppurativa. En artikel om zinktillskott vid psoriasis och en artikel om zinktillskott vid rosacea visade dock inte på någon signifikant effekt.
Forskarna bakom studien drar därför slutsatsen att tillskott med zink kan vara användbart vid behandling av acne vulgaris, atopiskt eksem och hidradenitis suppurativa. Vad gäller zinktillskott för behandling av psoriasis och rosacea är studiens data begränsade, och det finns ett behov av mer forskning.

Till irriterade hudområden och blöjeksem kan man också använda zinksalva.

Zinkkällor, utbredd brist och tillskott

Zink finns särskilt i kött, skaldjur, mejeriprodukter, nötter, korn och bönor, där animaliska källor tas upp bäst. Zinkbrist beror främst på ensidiga kostvanor och brist på animaliska proteiner, som vanligtvis är goda zinkkällor. Här bör dessutom nämnas ett stort intag av järn och kalcium samt alkohol. Åldringsprocesser, celiaki, diarré, dåligt reglerad diabetes och andra sjukdomar kan också medföra zinkbrist. Detsamma gäller vattendrivande läkemedel, ACE-hämmare, syraneutraliserande läkemedel och p-piller. Vid misstanke om zinkbrist bör man inkludera flera goda zinkkällor i kosten. Vad gäller zinktillskott förekommer många i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska föreningar som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.
De officiella rekommendationerna, RI, är satta till 10 mg. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre gränsen för dagligt zinkintag för vuxna på 25 mg.

  • Det uppskattas att 25 procent av världens befolkning lider av zinkbrist, som grovt kan delas upp i lätt, måttlig och allvarlig.
  • Det är möjligt att mäta zinkbrist genom ett blodprov.
  • Om läkaren har konstaterat en brist kan man under en period inta större doser genom tillskott.

Referenser

Dhaliwai S et al. Effects of Zinc Supplementation on Inflammatory Skin Diseases: A Systematic Rewiew of the Clinical Evidence. Am J Clin Dermatol 2020 Feb. 21

Youichi Ogawa et al. Zinc and Skin Disorders. Nutrients 2018

 

  • Skapad