Skip to main content

Melatonin skyddar också mot hjärtrytmstörningar

Melatonin skyddar också mot hjärtrytmstörningarMelatonin är mest känt som ett sömnhormon och en kraftfull antioxidant. Enligt en ny studie kan melatonin också förbättra tillståndet hos råttor som har fått hjärtrytmstörningar med risk för hjärtinfarkt. Melatoninets förmåga att förbättra hjärtfunktionen är dock inte som antioxidant, vilket förundrade forskarna. Den nya studien presenterades under ett årligt möte för American Physiology Society (APS) i Orlando, Florida. Melatonin har således många livsviktiga funktioner. Men egenproduktionen minskar med åldern. Det kan inte bara påverka sömnkvaliteten, utan också hjärtat och cellernas hälsa.

Hjärtrytmstörningar kallas också arytmi, och antiarytmika är olika typer av läkemedel som stoppar eller bromsar en arytmi.
Melatonin har tidigare visat sig ha antiarytmiska effekter, och man har antagit att det beror på dess kända egenskaper som antioxidant, som kan neutralisera de fria radikalerna.
I den nya studien tittade forskarna närmare på de mekanismer som tillskott med melatonin har på råttors risk för att drabbas av hjärtinfarkt, efter att de hade fått introducerat en form av arytmi.
Den ena gruppen råttor fick 10 mg melatonin under sju dagar, vilket är en mycket hög dos, medan den andra gruppen fick placebo. Därefter mätte forskarna den elektriska aktiviteten i råttornas hjärtan, under och efter att de hade fått introducerat hjärtsjukdomen. Forskarna mätte också nivån av oxidativ stress, då det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.

 • Arytmi är en störning i de elektriska signalerna hos ett normalt hjärta.
 • Bradykardi kännetecknas av en mycket låg puls (lägre än 50 slag per minut).
 • Takykardi kännetecknas av en mycket snabb puls (högre än 100 slag per minut).
 • Förmaksflimmer med oregelbunden puls är den vanligaste störningen i västvärlden.
 • Symtomen vi en arytmi är många, bland annat hjärtklappning, andnöd, yrsel och svimning.
 • Vissa arytmier är ofarliga, medan andra är livsfarliga och kan vara förbundna med hjärtstopp.
 • En arytmi mäts med EKG (elektrokardiogram).

Melatonin påverkar cellernas receptorer

Ventrikeltakykardi (VT) och ventrikelflimmer (VF) är två former av farlig oregelbunden elektrisk aktivitet i hjärtat, som kan orsaka hjärtinfarkt. I studien visade det sig att det fanns en lägre förekomst av båda typerna av arytmi (VT och VF) hos den grupp råttor som fick tillskott med melatonin. Det var också en markör för antioxidantaktivitet, som var högre hos de melatoninbehandlade råttorna. Det fanns emellertid inget samband mellan förekomsten av oxidativ stress och den oregelbundna elektriska aktiviteten i hjärtat.
I en tidigare studie har forskarna emellertid observerat att man genom att blockera melatoninspecifika receptorer i cellerna kan avlägsna melatoninets antiarytmiska verkning. Det betyder med andra ord att melatonin inte får någon effekt i cellerna, när det inte finns några receptorer som melatoninet kan fästa sig vid. Med detta i åtanke, och vid jämförelse med den nya studien, antar forskarna att melatonin har en direkt effekt på cellerna som är positiv för hjärtrytmen, och att denna effekt inte beror på dess förmåga som antioxidant.

Melatonin kan köpas i flera EU-länder

Man kan bara köpa melatonin i Sverige om man har recept. Det är dock lagligt och ofta billigare att köpa och importera melatonin för eget bruk från andra EU-länder – både som kosttillskott och som receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet att föra in melatonin från länder utanför EU. Det finns också en större risk för att kvaliteten är låg.

Melatonin är en genväg till en naturlig sömn och vård av cellerna

Vi bildar själv melatonin i tallkottkörteln. Men egenproduktionen minskar med åldern, vilket är en anledning till att många äldre sover sämre. Den fallande egenproduktionen kan överlag påskynda åldringsprocesserna. Som redan nämnts beror detta på att melatonin är en kraftfull antioxidant, som skyddar cellerna och har många andra funktioner i kroppen.
Tillskott med melatonin är därför som ett naturligt sömnmedel, som kompenserar för kroppens brist, oavsett om det orsakas av åldringsprocesser, jetlag, sommartid, kraftig ljuspåverkan, nattarbete eller skiftarbete – alla faktorer som kan påverka tallkottkörtelns produktion negativt.
Genom att ta tillskott med melatonin lurar man därför kroppen till att tro att det är natt, även om det kanske inte är det. På detta sätt kan tillskott med melatonin hjälpa den naturliga sömnen, som är så viktig för hälsan och humöret.
Som en sidovinst får man också de andra positiva effekterna på hälsan.

 • Under dagen har vi behov av massor av ljus, så att vi kan bilda serotonin.
 • Innan vi går och lägger oss är det en fördel att undgå för mycket ljus, så att serotoninet kan omvandlas till melatonin.
 • Det bästa är att sova i totalt mörker med hänsyn till kroppens melatoninproduktion.
 • Om man inte bildar tillräckligt med melatonin kan man kompensera med tillskott.

Referenser

American Physiological Society. Melatonin’s heart protective effects not related to its antioxidant properties. ScienceDaily April 9, 2019

Pierpaoli Walter, Regelson William. The Melatonin Miracle. Simon and Schuster 1996

https://da.wikipedia.org/wiki/Arytmi

 • Skapad