Skip to main content

Tarmproblem kan bero på D-vitaminbrist

Tarmproblem kan bero på D-vitaminbristIrritabel tjocktarm är den vanligaste tarmsjukdomen, som drabbar cirka 15 procent av befolkningen. Symtomen är vanligtvis instabil matsmältning, tarmluft, förstoppning, diarré, buksmärta och tarmkramper. Flera studier har visat att D-vitaminbrist kan orsaka symtomen och att tillskott med D-vitamin kan lindra. Detta beror bland annat på att D-vitamin har en stor betydelse för tarmens immunsystem och reglering av inflammationer.

Irritabel tjocktarm, även kallat IBS (irritabelt tarmsyndrom), drabbar cirka 15 procent av befolkningen, och sjukdomen är förbunden med mycket obehag och nedsatt livskvalitet. Irriterad tjocktarm delas in i tre undergrupper beroende på matsmältningen: Irritabel tjocktarm med diarré, irritabel tjocktarm med förstoppning och irritabel tjocktarm med både förstoppning och diarré. Förekomsten av irritabel tjocktarm har ökat kraftigt under de senaste årtiondena.

Orsaker till irritabel tjocktarm

Det finns många teorier kring orsakerna till irritabel tjocktarm, såsom dåliga kostvanor, inflammation i tarmslemhinnan, överväxt av skadliga bakterier eller svampar samt överkänslighet mot mat (t.ex. gluten eller mejeriprodukter). Antibiotika och smärtstillande läkemedel kan också skada tarmslemhinnan och matsmältningen. Andra teorier handlar om störningar mellan tarm-hjärn-axeln, där vissa neurotransmittorer signalerar åt båda hållen. Man har således observerat flera fall av irritabel tjocktarm hos patienter som lider av stress, ångest, depression och andra psykiska störningar. Å andra sidan kan irritabel tjocktarm också orsaka psykiska störningar. Och många upplever att det goda humöret kommer tillbaka när matsmältningen kommer i ordning.

Tarmfunktion och mental balans

Tarmen kallas också vår andra hjärna. Det beror på att tarmens miljarder bakterier bildar många av de signalämnen som får hjärnan att fungera normalt. Obalanser i tarmens bakterieflora kan därför leda till störningar som depression, ADHD, autism och Alzheimers.

Samband mellan D-vitamin och irritabel tjocktarm

En del studier har visat att det finns en koppling mellan D-vitamin och irritabel tjocktarm. Det visar sig att merparten av immunsystemet sitter i tarmen, där vi också har den största kontakten med mikroorganismer från miljön. I detta sammanhang antas det att D-vitamin ha en potent roll genom att stimulera immunförsvaret och samtidigt motverka olämpliga inflammationer. Tarmslemhinnan har dessutom receptorer för D-vitamin, som har betydelse för andra delar av matsmältningen.
Det är känt att depression, som kan ge upphov till eller förvärra irritabel tjocktarm, är vanligare vid D-vitaminbrist.
Man har funnit låga nivåer av D-vitamin vid irritabel tjocktarm i många studier. Redan 2015 kom Tazzyman och hans kollegor i en studie fram till att 82 procent av patienterna med irritabel tjocktarm led brist på D-vitamin.

Varför är D-vitaminbrist så vanligt?

D-vitaminbrist kan bero på många faktorer. Eftersom solen är den viktigaste källan och vi bara kan bilda D-vitamin på våra breddgrader under sommarhalvåret, när solen står som högst på himlen, hamnar många i underskott under vinterhalvåret. Den moderna livsstilen och allmänna solskräcken bidrar också till att många hamnar i underskott hela året.
Kosten bidrar endast med blygsamma mängder, och om man har problem med fettupptaget kan det ytterligare försämra blodets D-vitaminstatus. Äldre, överviktiga, diabetiker och människor med mörk hud har dessutom svårare att bilda vitaminet. Brist på magnesium gör det också svårt att aktivera den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom tillskott.

Tillskott med D-vitamin kan lindra irritabel tjocktarm

Även om man bor närmare ekvatorn, där solen står högt och skiner större delen av tiden, kan man enkelt hamna i underskott av D-vitamin om man inte kommer ut i solen eller om man använder stark solskyddsfaktor. I en nyligen genomförd studie från Saudiarabien deltog 112 vuxna individer med irritabel tjocktarm och D-vitaminbrist. Deltagarna delades in i två grupper som var enhetliga vad gäller ålder och kön. En grupp fick 50 mikrogram D-vitamin dagligen i sex månader, och den andra gruppen fick placebo under sex månader.
Det visade sig att de patienter som fick tillskott med D-vitamin i sex månader hade uppnått signifikanta förbättringar av sina symtom på irritabel tjocktarm jämfört med placebogruppen. Alla deltagarna tålde D-vitamintillskott väl, och enligt forskarna kan tillskott med D-vitamin därför vara ett effektivt sätt att behandla irritabel tjocktarm hos patienter som lider brist på D-vitamin.
Studien har publicerats i The Saudi Journal of Gastroenterology.
Enligt den vetenskapliga tidskriften Medicine kommer man i år att genomföra en större studie baserad på ett antal databaser från olika länder, där man kommer undersöka flera studier och utvärdera effekten av tillskott med D-vitamin till patienter med irritabel tjocktarm. Man kommer inledningsvis att titta på effekten av buksmärta. Därefter kommer man att titta på avföringsmönster och livskvalitet. Resultaten av studien kommer i framtiden att framgå i en större översiktsartikel.

Irritabel tjocktarm är ofta stressrelaterat, med ett behov av andra näringsämnen

När vi är stressade hämtas blod från tarmarna till hjärnan och musklerna, så att vi kan prestera optimalt mentalt eller fysiskt. Samtidigt underprioriteras matsmältningen. Det hjälper alltså inte så mycket med fiber och mjölksyrabakterier, eftersom det är det överbelastade nervsystemet som behöver behandlas. Därför kan man också överväga tillskott med magnesium och C- och B-vitaminer för att stödja nervsystemet.

Andra goda råd för en irritabel tjocktarm

 • Grov, grön och fiberrik kost.
 • Low-FODMAP-kost kan gynna vissa. Här minskar man mängden svårsmälta sockerarter, och undviker vete, korn och råg, mjuka ostar, sparris, kål, lök, purjolök, baljväxter, äpplen och päron.
 • Undvik bearbetade livsmedel som vitt bröd och socker.
 • Kontrollera storleken på matportionerna.
 • Undvik förstörda och brända fettämnen.
 • Drick ordentligt med vatten och säkerställ en god vätskebalans.
 • Träna minst 30 minuter varje dag.
 • Se till att få tillräckligt med nattsömn.
 • Ge dig själv god tid på morgonen, när det är vanligt att tömma tarmen.
 • Gå på toaletten när det behövs.
 • Ta eventuellt ett dagligt tillskott med fibrer.

Referenser

Shi, Sheng-Mei MB et al. Effectiveness of vitamin D for irritable bowel syndrome. Medicine 2019

Doaa El Amrousy et al. Vitamin D supplementation in adolescents with irritable bowel syndrome: Is it useful. A randomized controlled trial. Saudi J Gastroenterol 2018

Simon Tazzyman et al. Vitamin D associates with improves quality of life in participants with irritable bowel syndrome: outcomes from a pilot trial. BMJ Open Gastroenterology 2015

Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. March 2018

https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/irriterettyktarm.htm

 • Skapad