Skip to main content

D-vitamin minskar risken för övervikt och diabetes

- och brist är vanligt

D-vitamin minskar risken för övervikt och diabetesAlltfler blir överviktiga, och i kölvattnet sprider diabetes 2 ut sig som en epidemi. Många kämpar hopplöst mot de överflödiga kilona eftersom de samtidigt lider av insulinresistens, där förmågan att stänga in blodsockret i cellerna är nedsatt. Men nu visar en ny studie från Brasilien att D-vitamin ökar insulinkänsligheten, och att detta minskar risken för övervikt och diabetes 2. Enligt både den nya och tidigare studier är det emellertid inte möjligt att uppnå höga nivåer av D-vitamin i blodet om man inte får tillräckligt med sol. Och på våra breddgrader är det relevant med tillskott under hela vinterhalvåret.

En ny studie från Brasilien tyder på att D-vitamin kan främja insulinkänsligheten och därmed sänka blodsockret och risken för att utveckla diabetes 2.
För att förstå detta närmare måste man känna till kroppens omsättning av kolhydrater, som huvudsakligen kommer från spannmål, bröd, pasta, potatis, ris, majs, frukt och socker.
Kolhydraterna bryts ner till glukos, som tas upp i blodomloppet som blodsocker, varefter bukspottkörteln bildar hormonet insulin som har till uppgift att stänga in blodsockret i cellerna. Men om kosten innehåller för många kolhydrater, särskilt av den raffinerade, snabba sorten som vitt mjöl, pommes frites, chips, vitt socker och juice, belastas bukspottkörteln med resultatet att insulinresistens gradvis utvecklas. Det är ett tillstånd där man inte kan stänga in tillräckligt med blodsocker i cellerna. Det blir därför en ond cirkel, eftersom kolhydraterna i maten inte förbränns tillräckligt bra. Och i stället för att mätta avlägsnas de från blodomloppet och avsätts som ohälsosamma fettdepåer. Typiskt runt magen, så att man får putmage eller äppelform. Samtidigt ökar risken för att utveckla diabetes 2, vilket medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, infektioner, dålig sårläkning, stroke och förtida död.

Under normala förhållanden använder hjärnan och nervsystemet bara glukos som bränsle, medan muskler, hjärta och andra vävnader också använder fett och protein.

D-vitaminbrist hänger samman med insulinresistens och högt blodsocker

I den nya brasilianska studien deltog 680 brasilianska kvinnor i åldern 35–74 år, och syftet var att utvärdera en möjlig koppling mellan D-vitaminbrist och förhöjt blodsocker till följd av insulinresistens.
Det visade sig att 24 (3,5 %) av de intervjuade kvinnorna tog tillskott med D-vitamin, och att detta hade en positiv effekt på blodsockret. Detsamma gjorde sig gällande för de kvinnor som dagligen såg till att få tillräckligt med sol. Sammantaget pekar studiens resultat på att brist på D-vitamin är kopplat till insulinresistens och högt blodsocker.
Studiens resultat tyder också på att många som bor i sydliga regioner också lider brist på D-vitamin, eftersom de undviker solen.

  • Solen är den viktigaste källan till D-vitamin.
  • Men inomhuslivsstil, överanvändning av solskyddsfaktor samt mörk hud, åldringsprocesser och det mörka vinterhalvåret gör att många hamnar i underskott av vitaminet.

Därför reglerar D-vitaminet insulinkänsligheten och blodsockret

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, vilket anses vara ett fettlösligt hormon. Den nya brasilianska studien och ett antal tidigare studier tyder på att D-vitaminet har flera mekanismer som kan förklara dess effekt på blodsockret, insulinresistens och diabetes 2.
Det visar sig att bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller har receptorer för D-vitamin, och det antas att D-vitamin är nödvändigt för att förstadiet proinsulin ska kunna omvandlas till insulin.
Man har också funnit D-vitaminreceptorer i hjärnans hypotalamus, som är ett övergripande centrum. Det är allmänt känt att hypotalamus hjälper till att kontrollera aptiten och ämnesomsättningen, och enligt forskaren Stephanie Sisley har både D-vitamin och hypotalamus en stor betydelse för viktregleringen och vårt blodsocker.

Vi behöver D-vitamin, så att vi kan bilda insulin av god kvalitet.

Brist på D-vitamin i blodet kan öka risken för diabetes med 500 procent

D-vitamin mäts i blodet som 25-hydroxyvitamin D, men det har inte funnits någon klarhet i de optimala värdena i blodet när det gäller insulinkänslighet och blodsocker.
I detta avseende har forskare från UC San Diego School of Medicine och Seouls nationella universitet kommit ett steg närmare i en tidigare studie.
Forskarna undersökte data från 903 friska män, som under läkarbesök mellan 1997 och 1999 fick taget blodprov för att mäta innehållet av D-vitamin och det fastande blodsockret. Forskarna följde sedan männen fram till 2009, då de igen fick mätt blodets innehåll av D-vitamin och det fastande blodsockret.
Det visade sig att de män vars innehåll av D-vitamin i blodet låg på under 30 ng/ml löpte upp till fem gånger större risk för att utveckla diabetes 2, jämfört med männen vars innehåll låg på över 50 ng/ml. Risken att utveckla typ 2-diabetes blev alltså mindre, ju mer D-vitamin de hade i blodet.
För information ligger blodets referensvärden i Sverige mellan 50–160 ng/ml.

Det föreligger stor oenighet om det verkliga behovet av D-vitamin, som beror på ålder, hudtyp, BMI, gener, aktivering och många andra faktorer.

Tillskott och övre gräns i blodet

Som nämnts är solen den viktigaste källan till D-vitamin, men på våra breddgrader står den för lågt under vinterhalvåret för att vi ska kunna bilda vitaminet. Därför krävs det enligt en av forskarna bakom den amerikanska studien, professor Cedric F. Garland, att man under vinterhalvåret tar starka tillskott med 50–75 mikrogram dagligen för att nå nivåer över 30 ng/ml. Detta ligger långt över RI, som bara är 5 mikrogram för vuxna under 70 år med vit hud. Därför är det heller inte tillräckligt med en vanligt vitamintablett.
Enligt professor Cedric F. Garland är det säkert att ta större tillskott med D-vitamin. Men blodnivåer över 125 ng/ml kan emellertid vara förbundna med biverkningar som illamående, förstoppning, viktminskning, hjärtrytmstörningar och njurskador.

Visste du att spårmineralet krom också är nödvändigt för insulinkänsligheten?

Referenser

The North American Menopause Society (NAMS) Vitamin D could lower the risk of developing diabetes. ScienceDaily 2019

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Plasma 25-hydroxyvitamin concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes. 12-year cohort study. PLoS One 2018

Eneida Boteon Schmitt et al. Vitamin D deficiency is associated with metabolic syndrome in postmenopausal women. Maturitas 2018

Iowa State University: New promise for diabetics with vitamin D-deficiency. ScienceDaily. 2016

Vitamin D might be key to syndrome affecting half of women aged 50 or plus: Research with postmenopausal women, found a 57.8 percent rate of metabolic syndrome among women presenting vitamin D insufficiency or deficiency. -- ScienceDaily

Iowa State University: New promise for diabetics with vitamin D-deficiency. ScienceDaily. 2016

http://slankeviden.dk/nyheder/diabetes/51-mangel-pa-d-vitamin-i-hjernen-oger-fedmerisiko.html

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker. Ny Videnskab 2013

  • Skapad