Skip to main content

Behandling med antioxidanter kan hjälpa kvinnor med diabetes 1

Behandling med antioxidanter kan hjälpa kvinnor med diabetes 1Det är allmänt känt att barnafödande kvinnors höga östrogennivåer skyddar dem mot hjärt-kärlsjukdomar. Men om kvinnorna har diabetes 1 ökar höga östrogennivåer risken för just dessa hjärt-kärlsjukdomar. Därför kommer ett forskarteam nu att titta närmare på om kosttillskott med specifika antioxidanter kan skydda diabetiker mot hjärt-kärlsjukdomar samt förtida död som orsakas av dessa.

Typ 1-diabetes kallas också insulinkrävande diabetes. Sjukdomen kan uppträda när som helst i livet, och i de flesta fall är det en progressiv autoimmun sjukdom där immunsystemet angriper de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Det är normalt insulinets uppgift att stänga in blodsockret i cellerna, så att de kan få energi. Men vid typ 1-diabetes stiger blodsockret, och när det är tillräckligt hög kommer det socker i urinen. Diabetes 1 behandlas därför med insulin såväl som diabeteskost och motion.
I Danmark antar man att cirka 30 tusen personer lider av typ 1-diabetes, vilket motsvarar omkring 10 procent av alla med diabetes.

Symptom på diabetes 1

 • Trötthet
 • Ökad törst
 • Frekvent urinering
 • Möjligt illamående, aptitlöshet och viktminskning
 • Klåda kring könsorganet
 • Frekventa infektioner

Möjlig försämring

 • Åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom
 • Kallbrand i tår och fötter
 • Diabetisk ögonsjukdom
 • Neuropati
 • Njursjukdom

Östrogenets påverkan på blodkärl hos friska kvinnor och kvinnor med diabetes 1

Epidemiologiska studier har visat att kvinnor med typ 1-diabetes löper 2–3 gånger större risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Enligt dr Ryan Harris och hans forskarteam, anslutna till Augusta University i Georgia (USA), verkar det som om östrogen är orsaken till tidigt åldrande av blodkärl.
Harris och hans forskarteam har redan visat att östrogen i samband med diabetes kan öka oxidativ stress i kroppen och minska blodkärlens förmåga att utvidga sig. Vid diabetes 1 har de höga mängderna östrogen alltså en hälsofarlig dubbel effekt, som ökar risken för åderförkalkning.
I petriskålar har forskarna även visat hur östrogen kan få normala blodkärl att utvidgas, och hur det samtidigt kan få blodkärl vid diabetes 1 att dra ihop sig.
Eftersom diabetes 1 är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av inflammation, ökar det ytterligare påverkan av fria radikaler och oxidativ stress.

Oxidativ stress och hjärt-kärlsjukdomar

Vi utsätts för oxidativ stress när det finns en störning i balansen mellan antioxidanter och fria radikaler. Mängden fria radikaler ökas under höga glukosnivåer, åldringsprocesser, stress, inflammationer, förgiftning, tobaksrökning och bestrålning.
De fria radikalerna får bland annat LDL-kolesterolet att härskna, och det är denna process som främjar risken för cellskador, åderförkalkning och blodproppar. Och inte kolesterol som sådant, eftersom det är ett viktigt ämne. Vårt enda försvar mot de fria radikalerna är olika antioxidanter som A-, C- och E-vitamin samt selen, zink, Q10 och ett antal växtsubstanser.

Studien med olika antioxidanter

Även om behandling med antioxidanter har visat olika resultat har Harris och hans forskarteam tidigare påvisat att denna typ av behandling kan ha en positiv effekt på åldringsprocesser och KOL. Enligt Harris är det dock första gången man kommer att studera effekten av antioxidanter hos kvinnor med typ 1-diabetes under deras menstruationscykel.
Forskarna har rekryterat 90 premenopausala kvinnor med typ 1-diabetes, 30 friska premenopausala kvinnor och 45 män med typ 1-diabetes.
I stället för att ge kvinnorna östrogen använder forskarna de naturligt höga och låga nivåerna av östrogen som uppträder under en menstruationscykel. Forskarna kommer att titta närmare på deltagarnas cirkulationshälsa före och två timmar efter behandlingen.
En grupp kvinnor med diabetes 1 kommer att få en cocktail av antioxidanter som vitamin C och E tillsammans med alfa-liponsyra. Det är ett enzym och en stark antioxidant som redan är känd för att främja insulinkänsligheten och positivt påverka cirkulationen i samband med diabetes.
Den andra gruppen kvinnor med diabetes 1 kommer att få tillskott med resveratrol. Det är en särskild antioxidant som också finns i bär, jordnötter, röda druvor och rött vin. Resveratrol kan också aktivera proteinet Sirt1, som har en positiv effekt på blodkärlens natur och är lägre hos personer med diabetes 1.
Den tredje gruppen kvinnor med diabetes 1 kommer att få placebo.
Den friska gruppen kvinnor kommer inte att behandlas, men de kommer att ingå för jämförelse.
Den nuvarande studien kommer framöver att ge en bättre inblick i hur östrogener och de olika antioxidanterna påverkar oxidativ stress och hjärt-kärlsjukdom, och hur antioxidanter kan rekommenderas till patienter med typ 1-diabetes.
Det visar sig att hjärt-kärlsjukdomar står för 80 procent av den dödlighet och 75 procent av de sjukhusvistelser som är relaterade till diabetes 1 och 2.

Referenser

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/type1diabetes.htm

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/diabetes-mellitus/type-1-diabetes/

Antioxidant treatment may decrease cardiovascular risk in women with type 1 diabetes
https://www.news-medical.net/news/20180417/Antioxidant-treatment-may-decrease-cardiovascular-risk-in-women-with-type-1-diabetes.aspx

 • Skapad