Skip to main content

Samband mellan Alzheimers sjukdom och magnesiumbrist

Samband mellan Alzheimers sjukdom och magnesiumbristÖver hela världen blir Alzheimers sjukdom en allt större börda och kosten spelar en stor roll. En stor metaanalys har nu avslöjat att patienter med Alzheimers sjukdom har lägre nivåer av magnesium i blodet och i cerebrospinalvätskan jämfört med friska kontrollgrupper. Resultaten tyder på att magnesiumbrist kan vara en riskfaktor vid utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Metaanalysen omfattade 21 studier som publicerades mellan 1991–2021. Metaanalysen syftade till att avslöja huruvida magnesiumbrist i plasma, serum och cerebrospinalvätska är ett onormalt tillstånd hos patienter med Alzheimers sjukdom. Forskarna inhämtade studierna från olika databaser och de inkluderade 1 112 patienter med Alzheimers sjukdom och 1 001 friska personer som fungerade som kontrollgrupp. Forskarna fann att magnesiumnivåerna i serum och plasma var betydligt lägre hos patienter med Alzheimers sjukdom jämfört med kontrollgruppen. Det fanns också en icke-betydande trend mot lägre nivåer av magnesium i ryggmärgsvätskan hos patienterna med Alzheimers sjukdom.
När forskarna analyserade de totala nivåerna av magnesium i plasma, serum och ryggmärgsvätska fann de att det totala magnesiuminnehållet var betydligt lägre hos patienter med Alzheimers sjukdom. Enligt forskarna tyder detta på att brist på magnesium kan vara en riskfaktor vid utvecklingen av Alzheimers sjukdom, och att tillskott kan vara relevant.

Vilken effekt har magnesium på nervsystemet och Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom, som är den främsta orsaken till demens, orsakas av att neuronerna i flera områden av hjärnan långsamt dör. Sjukdomen utvecklas under flera år eftersom skadliga proteiner ansamlas (beta-amyloidplack och tau), vilket leder till lokala inflammationer. Dessutom kan insulinresistens uppstå i hjärnan, varför Alzheimers sjukdom också kallas för typ 3-diabetes.
Det tyder på att magnesium kan bidra till att förebygga Alzheimers sjukdom via flera funktioner.
Detta eftersom magnesium är involverat i mer än 350 enzymprocesser som bland annat är viktiga för nervsystemet, blodsockret och utnyttjandet av D-vitamin, som de flesta hjärnceller och vävnader har receptorer för. En annan viktig funktion är att magnesium interagerar med kalcium. I detta sammanhang fungerar magnesium som ett slags dörrvakt i cellernas kalciumkanal, så att kalciumkoncentrationen hålls mycket låg i alla mjukvävnader, inklusive hjärnans neuroner. Vid brist på magnesium föreligger det en risk för att för mycket kalcium kommer in i cellerna. Detta stressar cellerna så att de bland annat kan utveckla inflammatoriska tillstånd och i värsta fall celldöd. Det bör också tilläggas att man aldrig ska ta kalciumtillskott utan magnesiumtillskott då de två mineralerna bör vara i en form av balans.
I metaanalysen påpekar författarna att magnesiumbrist är kopplat till flera neurologiska sjukdomar, bland annat migrän och Parkinsons sjukdom. Författarna hänvisar också till flera studier som har visat på att mer magnesium i kosten är förbundet med en lägre risk för lindrig kognitiv funktionsnedsättning, som kan vara ett förstadium till Alzheimers sjukdom. Författarna pekar dessutom på djurstudier som har visat att tillskott med magnesium kan öka innehållet i hjärnan, samtidigt som det förbättrar djurens förmåga att lära sig och komma ihåg saker.
Metaanalysen har publicerats i tidskriften Frontiers in Aging Neuroscience.

Varför lider patienter med Alzheimers sjukdom brist på magnesium?

Magnesium finns främst i fullkorn, frön, nötter, böner och andra grönsaker. Men konstgödsel och bekämpningsmedel försämrar växternas upptag av magnesium. Dessutom kan raffinering, frysning och överkokning ytterligare minska råvarornas innehåll av magnesium.
Det är allmänt känt att många äldre äter lite. Utöver en ensidig magnesiumfattig kost kan magnesiumbrist också orsakas av ett överdrivet kalciumintag genom mejeriprodukter och tillskott, samt vätskedrivande och syraneutraliserande läkemedel. Stress och hög alkoholkonsumtion kan i sig öka behovet.
De officiella rekommendationerna, RI, ligger på 375 mg per dag. I samband med kosttillskott är det viktigt att välja tillskott av bra kvalitet som kroppen kan ta upp.

Referenser:

Ke Du et al. Association of Circulating Magnesium Levels in Patients With Alzheimer`s Disease From 1991 to 2021: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Aging Neuroscience. 2022

Dao-Yun Lei and Jie Sun. Magnesium may be an effective therapy for Alzheimer`s disease. World Journal Psychiatry 2022

  • Skapad