Skip to main content

Zink skyddar mot lunginflammation

- och andra infektioner orsakade av pneumokocker

Zink skyddar mot lunginflammationLunginflammation är en allvarlig sjukdom som årligen orsakar mer än en miljon dödsfall världen över. Ett forskarteam från University of Melbourne i Australien har nu funnit hur spårämnet zink hjälper immunförsvaret att bekämpa pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Samtidigt visar det sig att zinkbrist är mycket vanligt. Ensidiga kostvanor, däribland vegetarisk och vegansk kost, bidrar endast med blygsamma mängder. Dessutom kan åldringsprocesser, socker, p-piller och oorganiska järntillskott försämra själva upptaget och utnyttjandet av zink. Så det kan kosta många sjukdagar, och i värsta fall vara livshotande, om immunsystemet saknar detta livsviktiga spårämne.

De flesta lunginflammationer orsakas av bakterier som pneumokocker – Streptococcus pneumoniae. Lunginflammation utlöses ofta av virusinfektioner som förkylning och influensa. Om immunsystemet fungerar dåligt kan mikroorganismer som pneumokocker från näsan och halsen sprida sig till de nedre luftvägarna, där de inte hör hemma. Lunginflammation kan också uppstå vid smitta från andra via inandning av mikroorganismer. Dålig näring, rökning, hög alkoholkonsumtion, diabetes, kroniska lungsjukdomar som astma, KOL och cystisk fibros samt andra kroniska sjukdomar ökar risken för att utveckla lunginflammation. Dödsfallen drabbar särskilt personer över 70 år, och många cancerpatienter dör faktiskt av lunginflammation.
Eftersom zink också skyddar mot de utlösande virusinfektionerna finns det flera skäl till att vara välförsedd med zink hela livet.

Sambandet mellan zinkbrist och lunginflammation

Man antar att cirka 2 miljarder människor i världen lider brist på zink. Men varför zinkbrist ökar risken för bakteriella infektioner som lunginflammation har man ännu inte helt förstått förrän nu.
Professor Christopher McDevitt vid University of Melbourne har lett ett tvärvetenskapligt team som använde avancerade bildtekniker. På så vis kunde de avslöja hur immunsystemet använder zink som ett antibakteriellt skydd mot bakterier som pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation.
I undersökningen använde forskarna möss som gavs en kost där zinkinnehållet varierade. Forskarna fann att de möss som led brist på zink drabbades tre gånger så snabbt av framprovocerad lunginflammation, eftersom immunförsvaret inte fungerade optimalt.
Undersökningen avslöjade mer precist att zink mobiliseras till infektionsstället, där det stressar de sjukdomsframkallande bakterierna och hjälper specifika vita blodkroppar att tillintetgöra dem. Resultatet av undersökningen är direkt förbundet med den nya avancerade avbildningstekniken, som avslöjar nya sidor av zinkets betydelse för immunförsvaret.
Eftersom lunginflammation är en enorm sjukdomsbörda som orsakar mer än en miljon dödsfall årligen i hela världen, och forskare ser ett samband med den utbredda zinkbristen, är det viktigt att förebygga denna brist genom kosten eller relevanta tillskott. Forskarna påpekar också att det är nödvändigt att vara välförsedd med zink i samband med pneumokockvaccinationer.
Den nya studien har publicerats i tidskriften PLOS Pathogens.

Zinkbehovet ökas särskilt vid:

  • Begynnande infektion.
  • Ensidig kost och missbruk av socker och skräpmat.
  • Vegetarisk kost, eftersom zink från växtriket har sämre upptag.
  • Missbruk av tobak, alkohol och andra stimulantia.
  • Åldringsprocesser på grund av dåligt upptag.
  • P-piller och hormonella störningar.
  • Graviditet och amning.

Zinkbrist går särskilt utöver immunförsvarets T-celler

Zinkets viktiga roll i immunförsvaret har också påvisats i tidigare studier. Följaktligen är zink viktigt för de vita blodkroppar som kallas makrofager, granulocyter och NK-celler i det medfödda immunförsvaret, som bekämpar de flesta infektioner utan att vi märker något.
Ändå går zinkbrist särskilt ut över de så kallade T-hjälparcellerna, som har till uppgift att styra resten av immunförsvaret, så att det angriper mikrober effektivt och drar sig tillbaka när infektionen är bekämpad. Eftersom zink är så viktigt för T-hjälparcellerna kan brist medföra att immunförsvaret blir för svagt, så att infektionerna blir komplicerade och livshotande, eller att immunförsvaret överreagerar, så att det uppstår kroniska inflammationer.

Zinkkällor och officiella rekommendationer

Zink finns särskilt i kött, skaldjur, mejeriprodukter, nötter, korn och bönor, där animaliska källor upptas bäst. Den genomsnittliga danska kosten bidrar bara med cirka hälften av de officiella rekommendationerna eller referensintaget (RI), som är satt till 10 mg.

Zinkbrist är vanligt och förebyggande är viktigt

Zinkbrist kan grovt delas upp i lätt, måttlig och allvarlig. Allvarlig zinkbrist är sällsynt i vår del av världen, men måttlig och lätt zinkbrist är mycket vanligt, där exempelvis lätt zinkbrist kan uppstå ganska snabbt om man inte får tillräckligt med zink genom kosten eller tillskott under en kortare period.
Därför bör man i själva förebyggandet av lunginflammation och andra infektioner vara välförsedd med zink hela tiden, så att immunförsvaret är välutrustat och kan tillintetgöra bakterier och virus innan de kan smitta och orsaka sjukdom.

Välj organiska zinktillskott som kroppen kan ta upp och utnyttja

Man bör först och främst få tillräckligt med zink genom kosten och säkerställa ett gott upptag.
När det gäller tillskott förekommer många av dem i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska former som kroppen lätt kan ta upp och utnyttja.

Vid akuta infektioner finns det behov av D-vitamin samt extra C-vitamin och selen, vilket beskrivs närmare i flera artiklar på den här webbplatsen.

Referenser

Bart A. Eijkelkamp et al. Dietary zinc and the control of Streptococcus pneumonia infection. PLOS Pathogens, 2019

Zink for Colds, Rashes and the Immune system. WebMD. 2017

Ananda S Prasad. Zink in Human Health: Effect of Zink on Immune Cells. Molecular Medicine 2008

Lothar Rink. Zink and the immune system. Cambridge Core. Published on line 2000

  • Skapad