Skip to main content

Stora tillskott med C-vitamin förbättrar lungfunktionen vid KOL

Stora tillskott med C-vitamin förbättrar lungfunktionen vid KOLC-vitamin har en avgörande betydelse för immunförsvaret och som en antioxidant som skyddar celler och vävnader. Stora tillskott av C-vitamin kan också förbättra lungfunktionen hos patienter med kroniska lungsjukdomar som KOL. Detta framgår av en större metaanalys publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Under de senaste åren har intresset ökat för antioxidanternas förmåga att skydda mot olika sjukdomar. En av de antioxidanter som man har lagt störst fokus på i samband med KOL och andra kroniska lungsjukdomar är C-vitamin. I den nya metaanalysen inhämtade forskarna därför ett antal randomiserade, kontrollerade studier (RCT) från olika databaser för att undersöka C-vitaminets effekt på lungfunktionen, antioxidantnivåer och näringsstatus bland totalt 487 patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL.
Metaanalysen avslöjade att stora tillskott med C-vitamin (400 mg per dag eller mer) avsevärt kan förbättra andningen och lungfunktionen hos patienter med KOL. Lungfunktionsmätningar visade följaktligen att patienterna blev bättre på att blåsa in luft i en spirometer, vilket är en speciell mätanordning. Detta gällde både FEV1 (forcerad expiratorisk volym under den första sekunden), som handlar om hur mycket luft man kan andas ut under första sekunden, samt FVC (forcerad vital kapacitet), som handlar om den totala mängd luft man kan andas ut efter en maximal inandning.
Metaanalysen visade också att tillskott med C-vitamin kan öka nivåerna av C-vitamin i serum. Det förelåg dessutom en ökning av glutation (GSH), som är en annan kraftfull antioxidant. Glutation produceras naturligt av kroppens celler och har liksom C-vitamin en mycket skyddande och avgiftande verkan.

Fakta om KOL

  • KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
  • Lungornas vävnad förstörs och lungorna blir trängre.
  • I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL, men bara hälften vet om att de lider av sjukdomen.
  • Behandlingen består vanligtvis av rökavvänjning, medicinering och fysisk aktivering/träning.
  • KOL beskrivs idag som den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.

KOL, oxidativ stress och C-vitamin

KOL orsakas främst av rökning, där röken bland annat levererar kaskader av olika fria radikaler som både kan angripa lungvävnaden och komma in i blodet. Vi bildar också fria radikaler vid syreomsättning och andra metaboliska processer, men det är viktigt att de fria radikalerna bara verkar i kontrollerad utsträckning. Vid oxidativ stress påverkas kroppen av för många fria radikaler, och det finns för få skyddande antioxidanter som har förmågan att neutralisera de fria radikalerna. Oxidativ stress banar också väg för luftvägsinfektioner och kroniska inflammationer som ytterligare kan skada celler och vävnader.
Det innebär samtidigt att rökning ökar risken för oxidativ stress och behovet av antioxidanter.
I samband med C-vitamin visade metaanalysen som nämnt att de patienter som tog dagliga tillskott på 400 mg C-vitamin eller mer, uppvisade en betydande positiv effekt på lungfunktionen. Men så var inte fallet om patienterna fick mindre doser C-vitamin.
De stora mängderna C-vitamin har tydligen en positiv effekt vid behandlingen av KOL genom att minska de lokala skador som orsakas av oxidativ stress. C-vitamin är också viktigt för immunförsvaret, däribland de många makrofagerna i luftvägarna som skyddar mot smitta och infektion.
Samtidigt finns det en synergieffekt mellan C- och E-vitamin, eftersom C-vitamin kan återställa oxiderade former av E-vitamin så att den totala antioxidantkapaciteten blir större.
Det bör också nämnas att C-vitamin är avgörande för en rad enzymfunktioner och för bildandet av bindvävskollagen i lungorna och alla andra vävnader.
Det betyder med andra ord att starka tillskott med C-vitamin har flera funktioner när det gäller att behandla oxidativ stress och förbättra lungfunktionen vid KOL och andra luftvägssjukdomar.

Hur får vi i oss tillräckligt med C-vitamin?

Grönsaker, örter, frukt och bär anses vara bra källor till C-vitamin. I Danmark är de officiella rekommendationerna, RI, 80 mg och det är relativt lätt att få i sig denna mängd om man följer de officiella kostrekommendationerna. Men enligt metaanalysen är det svårt att få i sig 400 mg C-vitamin eller mer genom kosten. Därför är det lämpligt att ta tillskott om man röker eller lider av KOL och andra luftvägssjukdomar. Det kan också vara värt att välja syraneutrala kosttillskott för att skona magen.

Referenser:

Ling Lei et al. Efficacy of Vitamin C Supplementation on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2022

KOL - Patienthåndbogen på sundhed.dk

Frida - Fødevare ID: 2 (fooddata.dk)

  • Skapad