Skip to main content

D-vitaminbrist fördubblar risken att dö i malignt melanom

D-vitaminbrist fördubblar risken att dö i malignt melanomMelanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den sprider sig snabbt. Nu visar det sig att brist på D-vitamin fördubblar risken att dö i sjukdomen, vilket framgår av en spansk studie som presenterats vid European Academy of Dermatology and Venereology Congress. Det är allmänt känt att solbränna, som bör undvikas, ökar risken för olika typer av hudcancer. Men man får inte glömma att sommarsolen fortfarande är den bästa källan till D-vitamin, och att det på våra breddgrader är nödvändigt med tillskott på vintern och hela året om man undviker solen eller har svårt att bilda vitaminet.

En grupp forskare inom dermatologi (hudsjukdomar) har funnit att patienter med malignt melanom löper 2,3 gånger högre risk att dö av sjukdomen om deras nivå av D-vitamin i blodet är för låg (under 10 ng/ml = 25 nmol/l), jämfört med de patienter med malignt melanom som har mer D-vitamin i blodet. Studien baserades på 264 patienter från Hospital Clínic de Barcelona i Spanien. Alla patienterna led av invasivt malignt melanom, där sjukdomen har spridit sig så mycket att prognosen är dålig.
Forskarna undersökte hur många av patienterna med malignt melanom som överlevde i de två D-vitamingrupperna. För detta ändamål använde forskarna olika statistiska analystekniker såsom överlevnadskurvan Kaplan-Meier-kurvan och andra modeller för att utesluta olika orsaksförväxlingar.
Studiens resultat förblev signifikanta efter att forskarna hade justerat för patienternas ålder vid diagnostidpunkten, deras kön samt ett index kallat Breslow index (tumörtjockleken).
Enligt forskarna tyder studien på att D-vitamin spelar en betydande roll i samband med malignt melanom, och att patienter som lider brist på D-vitamin löper en mycket högre risk att dö i sjukdomen.

Fakta om malignt melanom och prevalens

  • Malignt melanom är en typ av hudcancer som utvecklas i melanocyterna – de celler som producerar pigmentet melanin och ger huden färg.
  • Prognosen är dålig när sjukdomen börjar sprida sig med metastaser.
  • År 2020 beräknade man att malignt melanom stod för 4 procent av alla cancerfall och 1,3 procent av alla cancerdödsfall i EU.
  • År 2020 avled 7 031 kvinnor och 9 457 män i malignt melanom.

Hur skyddar D-vitamin mot malignt melanom?

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, VDR, och det gäller även hudcellerna. D-vitamin påverkar ett antal gener via på-och-av-mekanismer som också påverkar celltillväxt. På denna webbplats har vi tidigare tagit upp en studie från University of Leeds i England, i vilken forskarna avslöjade hur D-vitamin påverkar cancercellerna vid malignt melanom så att de blir mindre aggressiva. I studier på möss fann forskarna mer konkret hur D-vitamin och VDR påverkar olika gener och signalvägar som sammantaget kan göra cancercellerna vid malignt melanom mindre aggressiva och hjälpa immunförsvaret att bekämpa cancercellerna.
Enligt forskarna bör patienter med malignt melanom därför få sina nivåer av D-vitamin mätta. Patienterna bör också få relevanta tillskott som optimerar blodnivån, eftersom detta sannolikt kan förbättra standardbehandlingen av malignt melanom.
Denna studie har publicerats i Cancer Research.

  • Vid mätning av D-vitaminnivån i blodet används två olika metoder som lätt kan orsaka förvirring.
  • Vid konvertering av ng/ml till nmol/l ska man multiplicera ng/ml med 2,5.
  • Ett värde på exempelvis 10 ng/ml blir alltså 25 nmol/l.
  • Ett optimalt värde bör helst ligga på över 75 nmol/l (30 ng/ml).

Referenser:

Vitamin D deficiency in melanoma patients associated with worse overall survival, new study finds
European Academy of Dermatology and Venereology. MedicalExpress 2022

Sathya Muralidhar et al. Vitamin D-VDR signaling inhibits Wnt/beta-catenin-mediated melanoma progression and promotes anti-tumor immunity. Cancer Research 2019

Anna A et al. Relevance of Vitamin D in melanoma development, Progression and Therapy. Anticancer research 2020

Cancer Research UK. Vitamin D dials down the aggression in melanoma cells. ScienceDaily. 2019

  • Skapad