Skip to main content

B6-vitamin i större doser minskar ångest och depression

B6-vitamin i större doser minskar ångest och depressionFlera studier har visat att B-vitaminer stärker nervsystemet och minskar stressymtom. Men väldigt få studier har undersökt de enskilda B-vitaminernas faktiska effekt. Enligt en ny placebokontrollerad studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Psychopharmacology verkar det som att större doser av B6-vitamin ökar kroppens produktion av en neurotransmittor som blockerar olämpliga impulser mellan hjärnans neuroner. Detta resulterar i en lugnande effekt. Dessutom verkar B6-vitamin minska depressiva symtom.

B-vitaminerna samverkar i kroppen som ett biologiskt team, och de spelar en central roll i en mängd olika processer som är väsentliga för energiomsättningen, nervsystemet och hjärnans funktion. Det gäller även den viktiga balansen mellan aktivering och hämning av olika neurotransmittorer i hjärnan. För det visar sig exempelvis att en för hög aktivering av neurotransmittorn glutamat är involverad i flera neurologiska störningar, däribland ångest och depression. I detta sammanhang har tidigare studier visat att tillskott med höga doser av B-vitaminer kan vara en effektiv strategi för att hämma vissa neurotransmittorer. Ändå har väldigt få studier avslöjat de enskilda B-vitaminernas effekt på denna del av nervsystemet. I den nya studien tittade forskarna därför närmare på B6-vitamin och B12-vitamin som spelar särskilda roller.

  • Neurotransmittorer är kemiska ämnen som överför signaler från en neuron till andra neuroner, muskelceller eller körtelceller.
  • Glutamat stimulerar neuroner. Normala koncentrationer är avgörande för hjärnans funktioner som inlärning och minne. Men höga koncentrationer leder till ökad aktivitet i neuronerna, vilket kan orsaka rastlöshet, neurologiska störningar och skador på neuronerna.
  • GABA (gammaaminobutansyra) är den primära hämmande neurotransmittorn i hjärnan.
  • Serotonin har betydelse för humöret och kommunikationen mellan neuroner.
  • Dopamin är viktigt för humör, inlärning, minne och kontroll av rörelser.

B6-vitamin minskar ångest och depression via flera mekanismer

I den nya dubbelblinda, placebokontrollerade studien deltog 478 vuxna i åldern 18–58 år. Studien pågick under flera år och deltagarna fick tillskott med B6-vitamin och B12-vitamin som låg långt över de officiella amerikanska rekommendationerna, RDA, som ligger nära de danska.
Således fick deltagarna 100 mg B6-vitamin dagligen, där RDA i jämförelse ligger på 1,3 mg. B12-vitamin gavs i doser om 1 000 µg dagligen, där RDA i jämförelse ligger på 2,5 µg.
Under studien undersökte forskarna deltagarnas symtom på ångest enligt en särskild skala (SCAARED). Deltagarnas symtom på depression mättes enligt en annan skala (MFQ). Forskarna utförde även olika synundersökningar som omfattade förmågan att se färgkontraster och mönster, eftersom detta kan hänga samman med hjärnans nivå av neurotransmittorn GABA.
Det visade sig att de höga doserna av B6-vitamin minskade deltagarnas självrapporterade ångest och depression. Deltagarnas förmåga att se färgkontraster verkade också förbättras.
Forskarna antar att de höga doserna av B6-vitamin ökar hjärnans produktion av GABA, som blockerar olämpliga impulser mellan hjärnans neuroner. Detta sker mer konkret genom att hämma glutamat som aktiverar neuronerna. Det är med andra ord mycket viktigt att det finns en balans mellan glutamat och GABA.
B6-vitamin kan också aktivera bildningen av serotonin och dopamin som har betydelse för humöret.
Enligt studien hade tillskott med B12-vitamin en mindre positiv effekt på ångest och synförmågan.
Det har länge antagits att dysfunktioner i produktionen av GABA och serotonin hänger samman med symtom som ångest och depression.
Forskarna kommer också in på att B6- och B12-vitamin hjälper till att omvandla homocystein till andra aminosyror. För om nivån av homocystein är för hög kan det bland annat resultera i skadade blodkärl och neuroner.
Dessutom förstärker B6-vitaminet utnyttjandet av magnesium, som också har betydelse för bildandet av neurotransmittorer som serotonin och dopamin. I flera tidigare studier har man således funnit ett tydligt samband med de många mekanismer varvid magnesium påverkar humöret, sömnkvaliteten och förebyggande av ångest och depression.

B6-vitaminets betydelse för hjärnan och humöret

  • Bidrar till att upprätthålla balansen mellan glutamat och GABA.
  • Bidrar till att aktivera bildningen av serotonin och dopamin.
  • Bidrar till att omvandla homocystein.
  • Förbättrar utnyttjandet av magnesium.

Källor till B6-vitamin och orsaker till utbredd brist

B6-vitamin finns i kött, fisk, grönsaker, bananer, fullkornsprodukter, ägg och mejeriprodukter. Men vitaminet förstörs vid uppvärmning och vid exponering för ljus.
Brist och dåligt utnyttjande kan orsakas av ensidiga kostvanor, övervikt, åldringsprocesser, överkonsumtion av alkohol och andra stimulantia, hormonpiller samt vissa läkemedel. Patienter som lider av autoimmuna sjukdomar eller sjukdomar i levern och njurarna riskerar också att hamna i brist på vitaminet.

Referenser

David T. Field et al. High-dose Vitamin B6 supplementation reduces anxiety and strengthens visual surround suppression. Human Psychopharmacology. 19 July 2022

Abigail Roberts. B6 and Dopamine: Everything You Need to Know. Mindlabpro. 2021

Mary J. Brown et al. Vitamin B6 Deficiency. StatPearls October 3. 2020

Tim Newman. Could this chemical help explain anxiety? MedicalNewsToday 2019

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017

Megan Ware. Why do we need magnesium? Medical News Today. 2020

  • Skapad