Skip to main content

Glukosamin mot artros kan även förbättra matsmältningen

Glukosamin mot artros kan även förbättra matsmältningenTillskott med glukosamin har använts i årtionden mot artros. Enligt en ny studie publicerad i tidskriften Nutrients kan tillskott med glukosamin även förbättra matsmältningen genom att minska uppblåsthet, förstoppning och hård/klumpig avföring. Det tyder dessutom på att glukosamin har andra positiva effekter på hälsan.

Glukosamin är ett sockerämne och en viktig beståndsdel i ledbrosket. Men i takt med att vi blir äldre minskar den naturliga egenproduktionen, vilket medför en gradvis nedbrytning av ledbrosket. Därför har tillskott med glukosamin använts vid behandling av artros i årtionden, vilket hänger samman med bättre rörlighet och minskad dödlighet. Nu tyder det även på att glukosamin dessutom gynnar matsmältningen och musklerna.
Normalt utvinns glukosamin från skaldjur, men i den nya studien fick deltagarna tillskott med glukosamin som inte utvanns från skaldjur.

Studiens avslöjande av sidofördelarna för tarmhälsan

Studien utfördes av forskare från Lindenwood University, University of California, Davis, Increnovo LLC, Jamieson Wellness Inc och Dr. Theo´Inc. Det handlade om en dubbelblind, placebokontrollerad, crossover-studie där de annars friska deltagarna av båda könen fick 3 gram glukosamin om dagen i tre veckor. Deltagarna skulle också rapportera sin matsmältning, och avföringsprover togs i både början och slutet.
Forskarna fann att tillskott med glukosamin kunde förbättra deltagarnas matsmältning genom att minska uppblåsthet, förstoppning och hård/klumpig avföring.
Avföringsproverna visade att de deltagare som fick glukosamin hade signifikant färre potentiellt skadliga bakterier som Pseudomonadaceae, Peptococcacea och Baccilacea. Till skillnad från de klassiska fiberprodukterna som stimulerar tillväxten av gynnsamma bifidobakterier, hade glukosamin dock ingen effekt på denna del av mikrofloran. Ändå avslöjade studien att tillskott med glukosamin i allmänhet förändrade tarmens mikroflora och metabolism i en positiv riktning.

Sidofördelarna för musklerna måste undersökas ytterligare

Forskarna fann också att glukosamin kunde öka retentionen av aminosyror, som hänger samman med muskelhälsa – däribland de så kallade BCAA (leucin, isoleucin och valin). Detta kan leda till nya studier i vilka man kommer att undersöka effekten av glukosamin på åldersrelaterad muskelsvaghet (sarkopeni) och andra tillstånd med ökad nedbrytning av muskelproteiner.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

Glukosamin och hjärt-kärlsjukdomar

Patienter som tar glukosamin mot artros kan till synes löpa en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Detta framgår av en större befolkningsstudie publicerad i British Medical Journal, som tidigare nämnts på denna webbplats. Forskarna efterlyser dock flera kliniska studier för att testa hypotesen om effekten på cirkulationen.

 När man väljer en glukosaminprodukt mot artros ska man alltid se till att den har läkemedelskvalitet och är i form av glukosaminsulfat, om man vill ha någon verkan.

Referenser

Jessica M. Moon et al. Impact of Glucosamine Supplementation on Gut Health. Nutrients 2021

Stephen Daniells. From joints to guts: RCT supports glucosamine´s gut health benefits. NUTRAingredients.com 2021

MA H et al. Association of habitual glucosamine use with risk of cardiovascular disease: prospective study in UK Biobank. BMJ 2019

Nelson AE et al.: A systematic review of recommendations and guidelines for the management of osteoarthrititis: The Chronic Osteoarthritis Management Initiative of the U.S Bone and Joint initiative. PubMed 2014

  • Skapad