Skip to main content

Tillskott med D-vitamin kan motverka lägesyrsel

Tillskott med D-vitamin kan motverka lägesyrselLägesyrsel försämrar livskvaliteten och arbetsförmågan för många människor. Sjukdomen kallas också benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV), och yrseln uppträder vanligtvis när man ändrar position. Enligt en studie från Korea som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology, kan tillskott med D-vitamin och kalcium minska risken för att yrselanfallen kommer tillbaka. Man bör dessutom komma ihåg att kalcium bör vara i balans med magnesium.

Lägesyrsel är den vanligaste orsaken till yrsel, och benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV) betyder direkt översatt: godartad, attackvis, positionsberoende, yrsel. Sjukdomen manifesterar sig genom att man blir mycket yr när man rör på huvudet. Detta sker vanligtvis när man böjer huvudet bakåt eller vänder sig i sängen. Detta gör att små kalkkristaller eller stenar av okända skäl rör sig inuti innerörats båggångar, vilket påverkar sinnescellerna i balansorganet. Detta ger falska signaler till hjärnan om att huvudet fortsätter att röra sig. Ett anfall varar vanligtvis i 10–30 sekunder och i vissa fall upp till 2 minuter. Yrseln kan vara våldsam och känns som om man är sjösjuk eller åker karusell. Det är också vanligt att man blir illamående och drabbas av ofrivilliga ögonrörelser. Lägesyrsel ger ofta upphov till fallolyckor och personskada. Läkaren eller en öron-näsa-hals-läkare bör ställa diagnosen för att utesluta andra sjukdomar med yrsel.
Den vanliga behandlingen går ut på att man gör olika övningar som syftar till att flytta tillbaka de lösa kristallerna från där de kommit. Man kan också göra några övningar hemma som kräver instruktion. Ändå är det många som får återfall, och cirka 86 procent med denna typ av yrsel känner att deras livskvalitet och arbetsförmåga påverkas negativt.

D-vitamin och kalcium som en billig och enkel behandling

Enligt PhD-forskaren Ji-Soo Kim från Seoul National University College of Medicine i Korea verkar det som om tillskott med D-vitamin och kalcium kan minska nya anfall av lägesyrsel, och särskilt om man redan i förväg lider brist på D-vitamin. Det är samtidigt en billig och enkel behandling.
I studien deltog 957 patienter från Korea med lägesyrsel (BPPV), som delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. I interventionsgruppen visade det sig att cirka 75 procent led brist på D-vitamin, och de fick alla tillskott med 10 mikrogram D-vitamin och 500 mg kalcium två gånger om dagen. De personer i interventionsgruppen som hade tillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet fick inget tillskott. Deltagarna i kontrollgruppen fick varken mätt D-vitaminnivån i blodet eller tillskott.
Efter ett år visade det sig att personerna i interventionsgruppen som fick tillskott med D-vitamin och kalcium hade en lägre förekomst av lägesyrsel, vilket motsvarade i genomsnitt 24 procent. Det visade sig dessutom att de personer som hade de lägsta nivåerna av D-vitamin i blodet vid studiens början hade den största minskningen av yrselanfall med motsvarande 42 procent. Enligt forskarna från Korea är resultaten lovande, eftersom det handlar om en enkel behandling av en utbredd sjukdom. Studien har publicerats i tidskriften Neurology.

Interaktioner mellan D-vitamin, kalcium och magnesium

De flesta av våra celler har receptorer för D-vitamin, som reglerar cirka 10 procent av våra gener och en mängd olika metaboliska processer. Det är allmänt känt att vi har behov av D-vitamin så att vi kan ta upp kalcium. Men vi har också behov av magnesium eftersom magnesiuminnehållande enzymer är involverade i aktiveringen av den D-vitaminform som vi får från tillskott eller sol. Dessutom fungerar magnesium som en dörrvakt i cellernas yta, så att de mesta av kalciumet stängs in i skelettcellerna. Samtidigt sörjer magnesiumet för att celler i mjukvävnad som blodkärl, muskelvävnad och nervvävnad är nästan kalciumtomma, eftersom för mycket kalcium i dessa celler kan utlösa kramper och andra obalanser. Därför är det alltid en bra idé att ta kalciumtillskott tillsammans med magnesiumtillskott. Å andra sidan kan man gott ta tillskott med D-vitamin enskilt.

Referenser:

Nah Editorial Staff. Vitamin D & Vertigo. Nutrition Action 2021

Seong-Hae Jeong et al. Prevention of Benign Paroxymal Position Vertigo with Vitamin D Supplementation: A Randomized Trial. Neurology 2020

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

  • Skapad