Skip to main content

Den brittiska regeringen ger nu sårbara grupper gratis tillskott med D-vitamin i kampen mod covid-19

Den brittiska regeringen ger nu sårbara grupper gratis tillskott med D-vitamin i kampen mod covid-19Det finns nu så mycket internationell forskning som visar på ett samband mellan utbredd brist på D-vitamin och nedsatt motståndskraft, vilket har bidragit till nya vågor av covid-19, och att infektionerna blir livshotande. Därför har den brittiska regeringen nu beslutat att 2,2 miljoner äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka och andra sårbara grupper ska få hemskickat gratis D-vitamintillskott direkt till dörren i kampen mot covid-19. Målet är att begränsa epidemin och sätta stopp för oändliga nedstängningar i samhället. Detta framgår bland annat av en artikel i Daily Mail.

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, och det lagras i levern för senare användning. Men den moderna inomhuslivsstilen och användningen av solskyddsfaktor gör att många inte bildar tillräckligt med D-vitamin, och de begränsade depåerna töms ofta under vinterhalvåret. Detta ökar risken för infektioner och nya vågor av covid-19. Äldre, överviktiga, kroniskt sjuka, vårdhemsboende och personer med mörk hudfärg har dessutom svårare för att bilda eller utnyttja vitaminet, och därför är de särskilt sårbara.

Utbredd brist på D-vitamin har lett till omedelbara åtgärder

På den här webbplatsen har vi precis skrivit om en spansk studie som har avslöjat att så många som 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin. En analys från Ben-Gurions universitet i Israel har på liknande sätt påvisat en stark koppling mellan D-vitaminbrist och covid-19-infektion. Dessutom löper patienter som lider brist på D-vitamin en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA, där forskarna inhämtade patientdata från tio olika länder.
Sammantaget tyder åtskilliga studier nu på att brist på D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19, och att infektionen blir så komplicerad att den kräver inläggning och att man i värsta fall hamnar på intensiven. Detta har naturligtvis stora hälso- och socioekonomiska konsekvenser.
Därför har den brittiska regeringen nu beslutat att skicka tillskott med D-vitamin gratis till 2,2 miljoner vårdhemsboende och andra sårbara isolerade grupper som cancerpatienter som får kemoterapi, patienter med svår astma, cystisk fibros och andra kroniska lungsjukdomar.
De första paketen anländer vid dörren i början av december, med leveranser för de närmaste fyra månaderna. Som en sidovinst kommer dessa D-vitamintillskott också bidra till att hålla ben och muskler friska.Det handlar om en relativt billig behandling med stor hälsomässig och socioekonomisk potential. Parallellt med att de utsatta grupperna får tillskott med D-vitamin kommer ett antal kliniska studier att inledas med fokus på sambandet mellan D-vitamin och covid-19.

Målet är att begränsa epidemin och undvika ändlösa stängningar av samhället

Den epokgörande åtgärden har kommit efter att Storbritanniens hälsovårdsminister Matthew Hancock blev medveten om de många fördelarna med att ge gratis tillskott med D-vitamin till sårbara grupper, så man är säker på att de får tillräckligt under de fyra vintermånaderna.
Matthew Hancock och andra ministrar i den engelska regeringen hoppas följaktligen att ett större intag av D-vitamin, tillsammans med en bättre behandling och hållbara vacciner, totalt sett kan eliminera behovet av ändlösa nedstängningar.
Enligt premiärminister Boris Johnson kommer regeringen att titta närmare på de positiva effekterna av D-vitamin, och komma med en uppdatering senare.
Även den skotska regeringen beslutade i oktober 2020 att ge gratis tillskott med D-vitamin till sårbara grupper. I Skottland har hälso- och sjukvårdsmyndigheterna länge känt till de hälsofrämjande effekterna av D-vitamin, så redan 2016 rekommenderade de alla medborgare att ta tillskott.

 

Fakta om brist på D-vitamin och optimala värden i blodet

  • Det antas att en miljard människor världen över lider av mild till måttlig D-vitaminbrist.
  • Detta bidrar till nya vågor av covid-19 och att infektionerna blir komplicerade.
  • Blodets innehåll av D-vitamin delas in i vanlig brist (under 30 nmol/l), otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l) och tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l).
  • Enligt flera ledande forskare ligger den optimala nivån på mellan 60–100 nmol/l.
  • För att uppnå denna nivå finns det i regel behov av starka tillskott under hela vinterhalvåret och tillskott hela året, om man inte får tillräckligt med sommarsol.

 Referenser

Glenn Owen. Elderly and vulnerable will get free Vitamin D from government. Daily Mail. November 2020

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

  • Skapad