Skip to main content

Forskarna: Tragisk spädbarnsdöd kräver fokus på obligatoriska tillskott med D-vitamin

Forskarna: Tragisk spädbarnsdöd kräver fokus på obligatoriska tillskott med D-vitaminEtt spädbarn på sex månader dog nyligen av komplikationer på grund av hjärtsvikt. Tragedin orsakades av en allvarlig brist på D-vitamin som enligt forskare från University of Birmingham kunde ha undvikits om man hade haft mer kontroll. Forskarna kräver nu att hälsovårdsmyndigheterna ändrar sin politik kring tillskott med D-vitamin, och att hänsyn tas till individuella behov hos spädbarn, gravida och minoritetsgrupper som lättare hamnar i underskott. Det tragiska dödsfallet, som inte är det enda i sitt slag, är bara toppen av ett isberg eftersom brist på D-vitamin även ökar risken för svaga ben, infektioner, astma, autism och en mängd andra sjukdomar. Det är samtidigt ett problem att många danska föräldrar glömmer bort att ge sina barn tillskott.

Nyligen avled det sex månader gamla spädbarnet Noah Thahane till följd av hjärtsvikt och komplikationer i samband med detta. Orsaken var allvarlig och odiagnostiserad brist på D-vitamin. Enligt dr Wolfgang Högler och fil.dr Suma Uday, som är ansluten till Birminghams universitet, kunde det tragiska dödsfallet lätt ha undvikits om hälsovårdsmyndigheterna hade haft mer fokus på förebyggande av vitaminbrist.
De två forskarna påpekar att de nuvarande rekommendationerna i Storbritannien är för fyrkantiga och föråldrade. Forskarna kräver därför uppdaterade rekommendationer, som bland annat omfattar tillskott med D- vitamin till alla spädbarn, oavsett om de får bröstmjölk eller ej.
Enligt undersökningen från Birmingham rekommenderar forskarna dessutom att de brittiska hälsovårdsmyndigheterna inför obligatoriska mätningar av blodets innehåll av D-vitamin hos gravida och spädbarn, så att man med större säkerhet kan se att de får sina tillskott. Forskarna jämför behovet av D-vitamintillskott till barn med det befintliga barnvaccinationsprogrammet. Det finns dock inga biverkningar av att ge D-vitamintillskott. Studien har publicerats i BMC Pediatrics.
I Danmark rekommenderar Sundhedsstyrelsen ett dagligt tillskott av D-vitamin till späd- och småbarn, men nästan hälften av föräldrarna glömmer bort att följa detta råd. Detta framgår av en större dansk studie. Därför bör vi också fokusera mer på att spädbarn och småbarn är välförsedda med D-vitamin.

D-vitamin och kalcium har betydelse för mycket mer än benen

Det är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för upptaget av kalcium som behövs för benen, och brist på D-vitamin i barndomen kan inte bara ge engelska sjukan, utan också svaga ben senare i livet vilket inte märks förrän det är för sent.
Kalcium är också viktigt för överföring av nervimpulser, blodtrycket och musklernas funktion. I detta sammanhang fungerar hjärtat som en stor muskel när det drar sig samman omkring hundra tusen gånger om dagen.
Den allvarliga brist på D-vitamin som spädbarnet Noah Thahane led av ledde alltså till hjärtsvikt, eftersom cellerna saknade kalcium.
Forskarna hänvisar dessutom till att två andra spädbarn mellan fyra och sex månader också utvecklat hjärtsvikt och engelska sjukan till följd av allvarlig brist på D-vitamin och kalcium. Men de kliniska symptomen kom krypande i alla tre fallen, och spädbarnens behov av D-vitamin blev varken mätt eller tillgodosett förrän det var för sent.
De tre barnens allvarliga brist på D-vitamin är bara toppen av ett isberg, eftersom brist på D-vitamin kan ge en lång rad andra symptom där annan forskning avslöjar att det bland annat ökar risken för luftvägsinfektioner, diabetes 2, övervikt, astma och autism.

Därför är D-vitaminbrist så vanligt

Kosten bidrar bara med minimala mängder D-vitamin, och den primära källan är egen produktion från solen, när den står högt på himlen. Men ju mörkare huden är, desto mindre D-vitamin producerar den, och från oktober till april står solen i allmänhet för låg i länder som Storbritannien och Danmark för att vi ska kunna bilda vitaminet. Man antar därför att ungefär var femte vuxen och vart fjärde barn i Storbritannien lider brist på D-vitamin, och att denna brist är vanligast bland personer med mörkare hud.

Många minoritetsgrupper befinner sig i riskzonen

Noah Thahane och de två andra spädbarnen som gick bort på ett så tragiskt sätt var
alla födda i England, och deras mödrar var svarta, asiatiska eller tillhörande en annan etnisk minoritetsgrupp (BAME), som lättare utvecklar D-vitaminbrist. Därför hittade forskarna också allvarlig brist på D-vitamin bland flera av spädbarnens familjemedlemmar.
I Storbritannien utgör de svarta, asiatiska och andra etniska minoritetsgrupperna nu 14 procent av befolkningen. Men brist på D-vitamin är också vanligt bland personer som inte vistas utomhus, som är täckta eller som använder för mycket solskyddsfaktor. Dessutom bör här nämnas vårdhemsboende, personer över 70 år samt överviktiga och diabetiker, som har ett ökat behov.

Forskarna efterlyser förebyggande program

Enligt forskarna från Birmingham är det klandervärt att hälsovårdsmyndigheterna inte har tagit tillräcklig hänsyn till de individuella behoven för tillskott med D-vitamin, där personer med mörk hud och deras spädbarn är de mest utsatta. Forskarna rekommenderar därför helt nya strategier som omfattar berikning av livsmedel, tillskott och hälsoprogram med medborgarinformation, blodprover, rutinundersökningar av gravida och spädbarn samt ekonomiskt stöd.
Enligt Noahs moder, Beverly Thahane, hade hennes son tidigare drabbats av en stroke som läkare inte kunde förklara, och en tid därefter, i en ålder av sex månader, fick sonen den tragiska hjärtinfarkten i hemmet. Läkarna kunde inte rädda honom.
Det var dr Höglers team som senare fann att Noah Thahane led av en allvarlig och odiagnostiserad brist på D-vitamin, vilket medförde engelska sjukan och den komplicerade hjärtinfarkten. Men Noahs moder hade inte fått nödvändig information om sonens behov av D-vitamin, och att deras mörka hudfärg medförde en större risk. Modern hoppas därför att hon genom att dela sin tragiska historia kan inspirera hälsomyndigheterna att göra mycket mer av förebyggandet.
I detta sammanhang hänvisar dr Högler till länder som Kanada, där man länge och framgångsrikt berikat maten med D-vitamin.

Det är lättast att ge barnet D-vitamin som en fast rutin

Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram D-vitamin till gravida och barn från 0–2 år. Mörkhyade spädbarn rekommenderas tillskott fram till tre års ålder.
Enligt en dansk studie ger 94 procent av föräldrarna sina barn tillskott med D-vitamin, men 45 procent av föräldrarna gör det inte så mycket eller ofta som Sundhedsstyrelsen rekommenderar.
Eftersom många av föräldrarna uppenbarligen har svårt att komma ihåg D-vitamindropparna kan det vara en bra idé att introducera dem som en fast rutin till en av måltiderna. Det är särskilt viktigt under vintermånaderna, när solen står för lågt för att vi ska kunna bilda vitaminet själva.
Därför behöver de flesta på våra breddgrader tillskott under vintermånaderna hela livet, eftersom det bland annat bidrar till att stötta benen och skydda mot vinterns virussjukdomar.

Referenser

Suma Uday et al. Cardiac, bone and growth plate manifestations in hypocalcemic infants: Revealing the hidden body of the vitamin D deficiency iceberg. BMS Pediatrics 2018.

University of Birmingham. Tragic death of baby highlights the need for vitamin D public health policy change. ScienceDaily June 26, 2018

David A Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent asthma exacerbations: systematic review and meta-analysis of individual participant data. The Lancet Respiratory Medicine 2017

Vibeke Mikkel Hansen. Forældre glemmer, at give deres småbørn D-vitamin. DR Ligetils nyheder 05-09-2017

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial og vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016

  • Skapad