Skip to main content

EPA-rika fiskoljor ökar kognitiva funktioner hos unga vuxna

EPA-rika fiskoljor ökar kognitiva funktioner hos unga vuxnaFet fisk och fiskoljor innehåller många omega-3-fettsyror i form av EPA och DHA, som är viktiga för hjärnan, nervsystemet, vår intelligens och den mentala hälsan. Men moderna kostvanor medför att många får för lite av dessa omega-3-fettsyror. Ett forskarteam från Storbritannien har nu funnit att tillskott med EPA-rika fiskoljor under 26 veckor förbättrar den mentala precisionen och reaktionstiden hos friska, unga vuxna. Så var inte fallet med DHA-rika fiskoljor, och det förvånade forskarna att EPA har större betydelse för dessa kognitiva färdigheter.

Hjärnan innehåller omega-3- och omega-6 fettsyror, som ger integritet i neuronernas nätverk. Omega-3-fettsyrorna arbetar också i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formen är viktig.
Tidigare studier har visat att ett ökat intag av omega-3-fettsyrorna DHA och EPA hänger samman med bättre kognitiva funktioner under hela livet. Vi får särskilt dessa omega-3-fettsyror från fet fisk och fiskoljor. Men i många västerländska länder har intaget av dessa marina omega-3-fettsyror minskat drastiskt på grund av ändrade kostvanor och ett onaturligt djurfoder som återspeglas i näringskedjan.
Hittills har de flesta studier fokuserat på omega-3-fettsyran DHA, på grund av förekomsten av de ganska stora mängderna i centrala nervsystemet och betydelsen för cellernas struktur och signalering. Ändå tyder vissa mindre studier på att tillskott med EPA också kan vara relevant för de kognitiva funktionerna hos friska vuxna. Och det är möjligt att effekterna av EPA ligger i att förbättra neuronernas effektivitet samt öka syreomsättningen i prefrontala cortex (främre delen av hjärnans pannlob).
Därför ville ett team av forskare från Northumbria University och University of Southampton i Storbritannien för första gången undersöka närmare huruvida tillskott med EPA eller DHA påverkade de kognitiva funktionerna hos unga friska vuxna som hade ett lågt intag av dessa omega-3-fettsyror.

Studiens detaljer och överraskande resultat

Forskarna rekryterade 310 friska vuxna mellan 25–49 år som skulle delta i den randomiserade, kontrollerade studien.
Den ena gruppen fick ett fiskoljetillskott med övervägande innehåll av DHA (900 mg DHA och 270 mg EPA). Och den andra gruppen fick ett fiskoljetillskott med övervägande innehåll av EPA (360 mg DHA och 900 mg EPA). Den tredje kontrollgruppen fick placebo i form av olivolja.
Studien pågick i 26 veckor, och deltagarna utsattes för en rad minnesuppgifter i början och slutet av studien. Forskarna mätte dessutom syreomsättningen (hemoglobinomsättningen) i prefrontala cortex med hjälp av Nära infraröd spektroskopi (NIRS).
Studiens resultat indikerade att de deltagare som fick tillskott med de EPA-rika fiskoljorna hade ett betydligt bättre minne jämfört med den grupp som fick DHA-rika fiskoljor. På det stora hela verkade det som om tillskott med DHA-rika fiskoljor inte förbättrade minnet eller reaktionstiden jämfört med placebo.
Enligt forskarna bidrar studien till förståelsen av omega-3-fettsyrornas inverkan på den mentala hälsan, och studiens resultat är viktiga av följande tre skäl:

  1. Den utfördes på unga, friska vuxna – och inte på barn eller äldre.
  2. Man använde bara 1 200 mg EPA + DHA i sex månader.
  3. Genom studien fann man att fiskoljor med övervägande innehåll av EPA var mer effektiva för de kognitiva funktionerna än fiskoljor med övervägande innehåll av DHA.

Dessa observationer kan i framtiden hjälpa forskarna att undersöka ämnet närmare. För även om hjärnan inte innehåller så mycket EPA som DHA, verkar det som om EPA fortfarande spelar en avgörande roll för de kognitiva funktionerna. Och mer än vad man hittills antagit. Forskarna antar dessutom att den ökade syreomsättningen i prefrontala cortex kan hänga samman med den ökade effektiviteten.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Journal of Clinical Nutrition.

Fet fisk eller tillskott med fiskoljor

Få svenskar följer de officiella kostrekommendationerna om att äta fisk flera gånger i veckan – eller minst 350 gram, varav 200 gram bör komma från fet fisk som är särskilt rik på EPA och DHA. Vi ser dessutom att industriellt odlad fisk inte innehåller några optimala mängder omega-3 på grund av ett onaturligt foder. Man bör därför välja fet fisk som vild lax och sill från rena fiskevatten och undvika rovfisk som tonfisk, som innehåller många tungmetaller.
Följande översikt visar hur mycket EPA och DHA som finns i olika fiskar. Om man enligt den nya studien vill få omkring 900 mg EPA om dagen, kan man exempelvis äta cirka 60 gram rökt makrill eller drygt 100 gram vild lax.
Vid köp av tillskott kan man helt enkelt titta på produktdeklarationen för information om innehållet av EPA och DHA.
Fiskoljor baserade på fria fettsyror säkerställer ett bra upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Innehåll 100 gram/g EPA DHA
Levertran 11 12
Torsklever 6,5 4,8
Rökt makrill 1,6 1,4
Marinerad ansjovis 0,9 1,1
Atlantlax 0,8 1,9
Rökt sill 0,8 1,3
Makrill i tomat 0,6 1,1
Odlad lax 0,4 0,6
Rå torskrom 0,2 0,4
Kokta räkor 0,2 0,2

Referenser:

Stephen Daniells. EPA-rich fish oils boost cognitive performance for healthy, young adults: RCT. NUTRAingredients.com 2021

M.J. Patan, et al. Supplementation with oils rich in eicosapentaenoic acid, but not docosahexaenoic acid, improves global cognitive function in healthy, young adults: results from randomized controlled trials. The American Journal of Clinical Nutrition. 2021

Frida - Parametre (fooddata.dk)

  • Skapad