Skip to main content

Selenbristens betydelse för tarmfloran, tarmsjukdomar och psyket

Selenbristens betydelse för tarmfloran, tarmsjukdomar och psyketSelen är ett livsviktigt spårämne som har avgörande betydelse för den allmänna hälsan. Det tyder också på att selen har betydelse för tarmfloran, och att selenbrist kan öka risken för irritabel tjocktarm, inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit samt tarmcancer. Eftersom tarmen betraktas som den ”tredje hjärnan” har även tarmfloran och matsmältningen stor betydelse för vårt psykiska välbefinnande. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i Frontiers in Nutrition. Författarnas fokus på selen beror på att selenbrist är utbrett i Kina, Europa och på många andra platser. Därför kan det vara relevant med tillskott.

Det är ett antal forskare från Wuhan i Kina som ligger bakom den nya översiktsartikeln. I denna framgår det att den enorma tarmfloran består av mer än 100 biljoner mikroorganismer som omfattar bakterier, virus, svampar och protozoer. Tarmfloran kodar mer än tre miljoner gener, och den utför en lång rad livsviktiga processer. På så sätt tjänar den friska tarmfloran oss bland annat genom att:

  • Säkerställa ett bra upptag av näringsämnen i kosten.
  • Bilda vitaminer och enzymer.
  • Bilda neurotransmittorn serotonin.
  • Producera mjölksyror och upprätthålla ett normalt pH-värde.
  • Tränga undan skadliga mikroorganismer.
  • Omsätta svårsmälta kolhydrater (fibrer).

Det visar sig också att de olika mikroorganismerna i tarmfloran bör ingå i en hårfin balans för att upprätthålla den livsviktiga samexistensen som också kallas symbios.
Om den symbiotiska balansen i tarmfloran rubbas av olika anledningar kan dysbios uppstå, då vissa arter undertrycks och andra arter dominerar. Det kan till exempel handla om att lokala bakterier och svampar förökar sig, sprids och bland annat skapar grogrund för dålig matsmältning och lokala infektioner. Olika former av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som Crohns sjukdom och ulcerös kolit kan också förekomma. Dysbios i tarmfloran är också en central faktor i utvecklingen av många andra sjukdomar som cancer, diarré och autism.
Dysbioser i tarmfloran kan orsakas av många faktorer som antibiotika, ohälsosam kost, brist på fibrer, vissa typer av läkemedel, stress och brist på näringsämnen. I det sammanhanget har forskarna från Wuhan tittat närmare på betydelsen av selen, eftersom bristen är så utbredd.

Hur påverkar selen hälsan, tarmfloran, inflammationer och psyket?

Sammantaget har selen betydelse för energiomsättningen, ämnesomsättningen, immunförsvaret och många andra funktioner.
Selen ingår i cirka 25 olika selenoproteiner, som bland annat fungerar som enzymer och antioxidanter. Här måste särskilt nämnas den viktiga antioxidanten GPX som motverkar oxidativ stress och cellskador orsakade av fria radikaler.
När det gäller tarmfloran har selen betydelse för vissa bakteriers enzymfunktioner. Sammantaget tyder detta på att selen har en direkt inverkan på tarmflorans beskaffenhet. Det tyder också på att en särskild selenrik mjölksyrabakterie, Lactobacillus rhamnosus SHA113, kan motverka skador på tarmen genom att bilda en olöslig skyddande förening.
Selen har betydelse för immunförsvaret i tarmen, vilket bland annat ska hantera patogener och toxiner från maten. Samtidigt motverkar selen uppkomsten av olämpliga inflammationstillstånd i tarmen. Selenets antiinflammatoriska effekt beror bland annat på att särskilda vita blodkroppar (makrofager) använder selen för att övergå från att vara proinflammatoriska till att vara antiinflammatoriska. Det gör också att tarmepitelcellerna, som fungerar som en barriär, kan återhämta sig snabbare.
Författarna kommer in på att tarmen anses vara den ”tredje hjärnan” och att tarmfloran och matsmältningen har stor betydelse för vårt psykiska välbefinnande. Den friska tarmfloran producerar bland annat vissa B-vitaminer, enzymer och signalsubstansen serotonin, som sammantaget kan ha en påverkan på humöret. Det är också välkänt att förstoppning kan påverka humöret. Det beror på att toxiner som borde utsöndras med avföringen i stället återupptas i blodet från tjocktarmen, så att man förgiftar sig själv.
Forskarna bakom den nya översiktsartikeln drar slutsatsen att selenbrist kan förändra den friska bakteriefloran i negativ riktning, så att inflammatoriska tarmsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, cancer och andra sjukdomar lättare utvecklas. Även om det finns omfattande forskning på området råder det fortfarande osäkerhet kring den optimala mängden selen för tarmfloran. Det beror bland annat på att de flesta bakterierna är svårodlade i tarmfloran.

Selenbrist och tarmsjukdomar

I Europa är tjocktarmscancer en av de främsta orsakerna till cancerdöd. Under 2015 undersökte forskare från 10 europeiska länder sambandet mellan selenbrist och tjocktarmscancer hos över en halv miljon människor. Studien visade att en låg nivå av selen i blodet hänger samman med en ökad risk att utveckla tjocktarmscancer, och att en hög nivå av selen i blodet minskar risken.
Experter från Penn State University i USA har funnit att låga selennivåer i blodet är förbundna med en större risk att utveckla inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Var finns selen och varför är brist så vanligt?

De bästa källorna till selen är vanligtvis spannmål, inälvsmat, kött, fisk och nötter, i synnerhet paranötter. Men jorden är selenfattig i 72 procent av Kina samt Europa och på många andra platser. Detta återspeglas i grödorna och är en stor anledning till att selenintaget varierar med hundratals procent på olika platser på jorden.
Författarna bakom den nya översiktsartikeln kommer därför fram till att det kan bli nödvändigt att ta tillskott, där de organiska formerna är lättare att ta upp och utnyttja.
Det finns tillskott med 100 mikrogram på marknaden. I de flesta studier har man gett 100–200 mikrogram. Och enligt WHO ligger den övre säkra gränsen på 400 mikrogram per dag.

Referenser

Jinzhong Cai et al. Advances in the study of selenium and human intestinal bacteria. Frontiers in Nutrition. 14 December 2022.

  • Skapad