Skip to main content

Större C-vitamintillskott lindrar cystisk fibros

Större C-vitamintillskott lindrar cystisk fibrosCystisk fibros är en allvarlig sjukdom i luftvägarna som kännetecknas av kronisk inflammation, segt slem och tidig död. Men patienter som kompletterar sin kost med starkare tillskott av C-vitamin får mer nytta av en annan antioxidant, E-vitamin, vilket resulterar i mindre inflammation. Detta framgår av en ny studie från Oregon State University. Forskarna påpekar även att extra C-vitamin även är relevant för rökare och patienter med metaboliskt syndrom.

På världsplan lider mer än 160 000 människor av cystisk fibros. Sjukdomen är ärftlig och personerna har svårt att bli av med slemmet som bildas i körtlarna eftersom det är segare än normalt. Slemmet kan också blockera luftvägarna och göra det svårt att andas. Det föreligger också risk för kroniska infektioner som skadar lungorna. Cystisk fibros kännetecknas av kronisk inflammation och oxidativ stress, varvid det förekommer en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Detta bidrar till förstörda celler och vävnader.
Dessutom kännetecknas cystisk fibros av problem med upptag av fett, vilket i sig försämrar upptaget av E-vitamin som är en kraftfull fettlöslig antioxidant.
Det innebär att de låga nivåerna av E-vitamin i blodet bidrar till mer oxidativ stress och inflammation vilket skadar vävnaderna i luftvägarna.
Även om traditionella behandlingar har förbättrats ligger den förväntade medellivslängden fortfarande runt 40 år. Därför ville ett forskarteam från Oregon State University undersöka huruvida ett större tillskott av C-vitamin kunde hjälpa patienterna att bättre utnyttja det E-vitamin som tagits upp i blodet. Det visar sig att C-vitamin kan återställa oxiderade former av E-vitamin, så att E-vitaminet återfår sin antioxidant-kapacitet. Dessutom är C-vitamin i sig en kraftfull vattenlöslig antioxidant som motverkar oxidativ stress och kroniska inflammationer på andra sätt.

  • C-vitamin och E-vitamin, som består av en vattenlöslig antioxidant och en fettlöslig antioxidant, har synergieffekt.
  • C-vitamin kan också återställa oxiderade former av E-vitamin, så att den totala antioxidant-kapaciteten blir större.

C-vitamin förbättrar E-vitaminets potential vid cystisk fibros

I den nya studien fick patienter med cystisk fibros 1 000 mg (1 gram) C-vitamin per dag. Efter tre och en halv vecka visade det sig att patienterna hade lägre koncentrationer av en markör för oxidativ stress som kallas MDA (malondialdehyd). Det visade sig också att E-vitaminet kunde fungera som en antioxidant i blodet under en längre tid.
Eftersom E-vitamin är en fettlöslig antioxidant som normalt cirkulerar i blodet under längre tid än de vattenlösliga antioxidanterna, är det enligt forskarna möjligt att E-vitaminet bättre kan tränga in i vävnaderna och skydda sårbara och fettinnehållande cellmembran mot oxidativ stress.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.

Rökare och patienter med metaboliskt syndrom har också nytta av mer C-vitamin

Enligt forskarna ligger resultaten i linje med andra studier. Det är till exempel känt att rökare vanligtvis får hälsoproblem i luftvägarna och på andra ställen i kroppen som är förbundna med oxidativ stress. Detta beror på att röken levererar kaskader av fria radikaler som inte bara angriper lungvävnad utan också kommer in i blodomloppet. Därför har rökare behov av fler skyddande antioxidanter som C-vitamin och E-vitamin.
Metaboliskt syndrom, som är ett förstadium till typ 2-diabetes, kännetecknas också av oxidativ stress. Det beror bland annat på att den höga insulinnivån, inklusive frekvent övervikt, leder till en tendens till kronisk inflammation som hänger samman med oxidativ stress. Därför har patienter med metaboliskt syndrom också ett ökat behov av antioxidanter som C-vitamin och E-vitamin.

Det är nödvändigt med C-vitamin som starkare syraneutrala tillskott

De officiella dagliga rekommendationerna för C-vitamin, RI, ligger på 80 mg, som man kan få i sig genom en hälsosam och grön kost. Men i den nya studien fick deltagarna med cystisk fibros som nämnts 1 000 mg C-vitamin per dag. Det är mycket mer än vad de flesta kan inta genom kosten då det motsvarar exempelvis 15 apelsiner eller 5 medelstora röda paprikor. Det är inte heller hälsosamt att äta så mycket frukt med hänsyn till blodsockerbalansen och leverfunktionen.
Det är därför en bra idé att komplettera den hälsosamma kosten med tillskott på 1 000 mg C-vitamin som bör vara syraneutralt för att skydda mag-tarmslemhinnan.

Referenser:

Maret G. Traber, Scott W. Leonard, Vihas T. Vasu, Brian M. Morrissey, Huangshu (John) Lei, Jeffrey Atkinson, Carroll E. Cross. α-Tocopherol Pharmacokinetics in Adults with Cystic Fibrosis: Benefits of Supplemental Vitamin C Administration. Nutrients, 2022

Oregon State University. Cystic fibrosis patients can benefit from vitamin supplements, research shows. ScienceDaily. September 29. 2022

  • Skapad