Skip to main content

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldern

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldernMed åldern förtvinar skelettmuskulaturen långsamt, musklerna blir svagare och figuren förändras. Fenomenet kallas sarkopeni, och det är en av de främsta orsakerna till att äldre blir bräckligare och kanske drabbas av rörelsehinder. Kost och motion spelar en roll. Enligt en ny studie från Trinity College Dublin spelar brist på D-vitamin också en avgörande roll i utvecklingen av en dålig muskelfunktion hos äldre över 60 år. Samtidigt är det problematiskt att vi bara kan bilda D-vitamin från solen under sommarhalvåret, och att förmågan minskar när vi blir äldre. Därför bör äldre fokusera mycket mer på att få tillräckligt med D-vitamin hela året, om de ska kunna bevara så mycket muskelmassa och muskelfunktion som möjligt.

Att upprätthålla en hälsosam muskuloskeletal funktion under hela livet är avgörande för en framgångsrik åldringsprocess, som omfattar god rörlighet, fysiskt oberoende och en minskad risk för brott och komplikationer efter fall. Men den naturliga förlusten av muskelmassa och muskelstyrka börjar gradvis vid 40 års ålder, och processen accelererar efter 65–70 år. Figuren ändrar sig också i takt med detta, så att armar och ben vanligtvis blir tunnare och baken plattare. Hälsomyndigheterna påpekar att motion och rörelse är det enda sättet att motverka muskelförlust. Men enligt den nya studien från Trinity College Dublin tyder det på att tillräckligt med D-vitamin också skyddar mot förlust av muskelmassa och minskad muskelfunktion.

D-vitaminets betydelse för musklerna – hela livet

Det är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för benen och immunförsvaret. Det är däremot mindre känt att D-vitamin påverkar de flesta organsystem i kroppen, bland annat genom att aktivera cellernas gener.
Det kommer mer och mer bevis för att D-vitamin spelar en roll för musklerna och muskelstyrkan. Denna kunskap kan få stor betydelse, eftersom många lider av olika muskelsjukdomar och förlust av muskelmassa. Detta är särskilt problematiskt för kroniskt sjuka och äldre, eftersom det går ut över rörelseapparaten och livskvaliteten.
Enligt den nya studien från Trinity College Dublin, som har publicerats i Clinical Interventions in Aging, finns det följaktligen ökande bevis för att tillräckligt med D-vitamin i blodet kan skydda mot förlust av muskelmassa och åtföljande sjukdomar. Forskarna bakom studien fann således att:

  • Brist på D-vitamin är vanligt bland äldre.
  • Förekomsten av muskelsvaghet var dubbelt så hög bland äldre med D-vitaminbrist jämfört med äldre som hade tillräckligt med D-vitamin.
  • Nedsatt muskelfunktion var tre gånger högre hos äldre med D-vitaminbrist jämfört med äldre som hade tillräckligt med D-vitamin.
  • Mer komplexa analyser avslöjade att D-vitaminbrist signifikant försämrade muskelstyrkan och muskelfunktionen.
  • Studien bekräftade fördelarna med fysisk aktivitet.
  • Det är allmänt känt att brist på D-vitamin medför bensjukdomar som bör förebyggas.
  • Denna strategi bör också inkluderas i förebyggandet av muskuloskeletala sjukdomar.

Mer D-vitamin hela livet – och särskilt till de äldre

Studiens resultat baseras på data från 4 157 hemmaboende deltagare över 60 år, som rekryterades från den större studien ELSA (English Longitudinal Study of Aging). Deltagarna fick mätt greppstyrkan i händerna, vilket användes som en mätindikator för nedsatt muskelstyrka. Deltagarna utsattes också för SPPB-testet (Short Physical Performance Battery), som mäter gånghastighet, balans och hur lång tid det tar att resa sig från en stol. SPPD kan följaktligen avgöra äldres fysiska förmåga och förutsäga huruvida de kommer att behöva hemsjukvård eller löper risk för komplicerade fall och förtida död.
Enligt forskarna bakom den nya studien ökar bristen på D-vitamin risken för en dålig muskelfunktion hos äldre, och studien bekräftar vikten av fysisk aktivitet.
Att upprätthålla en god muskelfunktion under hela livet är oerhört viktigt, men det förbises ofta i olika kampanjer om hälsosam ålderdom. Samtidigt är det nödvändigt att eliminera den äldre befolkningens utbredda brist på D-vitamin.
Enligt forskarna är fysisk aktivitet och brist på D-vitamin faktorer som kan åtgärdas. I Finland har man exempelvis infört D-vitaminberikning av livsmedel, vilket har reducerat befolkningens D-vitaminbrist. Sådana åtgärder skulle enkelt kunna införas även i andra länder.

Många – och särskilt äldre personer – får inte täckt sina verkliga behov av D-vitamin

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Men äldre har svårare att bilda vitamin i huden eftersom den blir tunnare med åldern. Modern inomhuslivsstil, det mörka vinterhalvåret, övervikt och kolesterolsänkande läkemedel bidrar också till att många hamnar i underskott.
Referensintag, RI, för vuxna är 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdhemsboende och personer över 70 år. Det finns dock ingen garanti för att äldre, däribland vårdhemsboende, får dessa tillskott på samma sätt som receptbelagda läkemedel, där det förekommer en helt annan rutin och kontroll.
Många forskare hävdar dessutom att det verkliga behovet av D-vitamin kan vara högre, och rekommendationerna svänger från 30 till 100 mikrogram dagligen.

Mätning av D-vitamin i blodet

Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. De officiella gränsvärdena är 50 ng/ml, men många ledande forskare anser att det är otillräckligt, och att det måste upp till hela 75–100 ng/ml för att man ska få ett optimalt sjukdomsförebyggande.

Referenser

Niamh Aspell et al. Vitamin D deficiency Is Associated with Impaired Muscle Strength and Physical Performance in Community-Dwelling Older Adults: Findings from The English Longitudinal Study of Ageing. Clinical Interventions in Aging. 2019

Trinity College Dublin. Vitamin D deficiency is associated with poor muscle function in adults aged 60+. ScienceDaily. 2019

Christian M. Girgis et al. Mice with myocyte deletion of vitamin D receptor have sarcopenia and impaired muscle function. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 2019

  • Skapad