Skip to main content

Magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitamin

Magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitaminDet är viktigt att få tillräckligt med D-vitamin till ben, immunförsvar, cancerförebyggande och så vidare, men om man lider brist på magnesium går den önskade effekten förlorad. Detta beror på att magnesium ingår i själva aktiveringen av D-vitamin, så att det kan göra nytta i kroppens celler och vävnader. Magnesium reglerar också blodets innehåll av D-vitamin, så att det höjs vid låga nivåer och sänks vid höga. Detta framgår av en ny studie från Vanderbilt University i USA. Enligt forskarna är denna kunskap viktig, eftersom det har funnits olika resultat avseende blodets D-vitaminnivå i förhållande till tarmcancer och andra sjukdomar. Eftersom magnesiumbrist är ett utbrett och förbisett problem har många svårt att reglera blodets D-vitaminnivå. Då riskerar man samtidigt att vitaminet förblir ineffektivt i förebyggandet av en mängd olika sjukdomar.

Det visar sig att D-vitamin och magnesium arbetar nära tillsammans, och det har stor betydelse i förebyggandet av benskörhet, infektioner, cancer och många andra sjukdomar. Därför är en tillräcklig tillförsel och balans mellan de två näringsämnena avgörande för en god hälsa.
I den nya randomiserade studien från Vanderbilt University Cancer Center deltog 250 personer som var i riskzonen för att utveckla tarmcancer, eftersom de hade fått borttaget riskabla polyper eller uppvisade andra riskfaktorer. Det är redan känt att brist på D-vitamin ökar risken för tarmcancer, och forskarna ville nu undersöka förhållandet med magnesium.
Den nya studien bekräftade en tidigare studie, som visade att låga magnesiumnivåer är förbundna med låga nivåer av D-vitamin. Samtidigt visade studien något helt nytt, nämligen att magnesium kan optimera nivån av D-vitamin hos personer med låga nivåer, och sänka nivån hos personer med höga nivåer.

Brist på magnesium hämmar effekten av D-vitamin

Enligt professor Qi Dai, som står bakom studien, ligger den ideala nivån av D-vitamin i blodet i mitten av de lägsta och högsta referensvärdena vad gäller förebyggande av hjärt-kärlsjukdom. Ändå har andra studier som VITAL inte visat någon koppling mellan D-vitamin och hjärt-kärlsjukdom. Mycket tyder därför på att magnesiumbrist kan vara avgörande för de olika resultaten.
Forskarna från Vanderbilt University ville närmare undersöka vilken roll magnesium kombinerat med D-vitamin spelar i förebyggandet av tarmcancer.
Forskarna blev intresserade av magnesiumets roll, eftersom de upptäckte att vi syntetiserar D-vitamin annorlunda, och att vissa personers nivåer i blodet inte ökar även om de tar tillskott med höga nivåer.

Brist på D-vitamin och magnesium är utbrett

Enligt forskarna bakom studien är brist på D-vitamin erkänt som ett allvarligt hälsoproblem i USA, och många rekommenderas ta tillskott för att öka värdena i blodet. Men de är inte säkert att de kan utnyttja D-vitaminet.
För magnesiumbrist är ett åsidosatts problem, och forskare påpekar att upp till 80 procent av den amerikanska befolkningen inte får de rekommenderade mängderna via kosten. Brist på magnesium var också vanligt bland deltagarna i den nya studien. Forskarna rekommenderade därför att testdeltagarna ökade sitt intag av magnesiumhaltiga livsmedel som broccoli och andra gröna grönsaker, bönor, fullkorn, nötter, fet fisk som lax, avokado samt mörk choklad.

Tillskott med D-vitamin verkar inte optimalt om man samtidigt lider brist på magnesium.

Hur man aktiverar D-vitamin med hjälp av magnesium

Solen är den viktigaste källan till D-vitamin, men det är bara under sommarhalvåret den står tillräckligt högt på himlen för att vi ska kunna bilda D-vitamin i huden. I ett första skede bildar vi prohormonet kolekalciferol, och det omvandlas i levern med hjälp av magnesiuminnehållande enzymer till 25-hydroxikolecalciferol D3. Det är också den form av D-vitamin som mäts i blodet.
När D-vitaminet ska användas sörjer ett hormon från bisköldkörtlarna för att det omvandlas i njurarna till den aktiva formen 1,25-dihydroxikolekalciferol D3 med hjälp av andra magnesiuminnehållande enzymer.

Källa Beteckning för D-vitamin och enzymaktivitet
Kost och kosttillskott Kolekalciferol
Huden Kolekalciferol
Bildas utifrån kolesterolformen 7-dihydroxikolesterol och solens UVB-strålning.
Levern 25-hydroxycholecalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 25-hydroxylas
(kräver magnesium).
Njurarna 1,25-dihydroxikolekalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 1-alfa-hydroxylas
(kräver magnesium).

Därför är magnesiumbrist vanligt

Magnesiumbrist beror ofta på moderna odlingsmetoder och en ensidig, raffinerad kost. En stor mängd alkohol och andra stimulantia samt p-piller, vattendrivande läkemedel, syraneutraliserande läkemedel, hård träning och stress kan dessutom hämma upptaget eller dränera kroppen på det livsviktiga mineralet.
Insulinresistens och typ 2-diabetes kan också dränera kroppen på magnesium, och det är ofta många av ovanstående faktorer som förstärker varandra.
Det betyder samtidigt att behovet av magnesium kan vara större än de officiella rekommendationerna på 375 mg.

Mätning av kroppens magnesiumstatus är ofta missvisande

Det är svårt att mäta kroppens magnesiumstatus eftersom det bara är 1 procent av kroppens magnesium som återfinns i blodet. Det närmaste man kan komma är så kallade helblodsanalyser, där man även mäter magnesiuminnehållet i blodkropparna. Här tas det emellertid inte hänsyn till att cirka 60 procent av magnesiumet lagras i benen.

Referenser

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Vanderbilt University Medical Center. Magnesium optimizes vitamin D status, study shows. ScienceDaily 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

Mario Barbagallo and Ligia j Dominquez. Magnesium and type 2 diabetes. World Journal Diabetes. 2015

  • Skapad