Skip to main content

Geef uw hart meer kracht met deze nieuwe ontdekking

Geef uw hart meer kracht met deze nieuwe ontdekkingVergeet de zwarte koffie en de ginseng. De wetenschap heeft een veel betere manier gevonden uw energie te herstellen en u weer vitaal te maken. Een natuurlijke stof in een kleine gelatinecapsule kan uw hartspier letterlijk nieuwe energie geven en weer even krachtig laten pompen als toen u veel jonger was. Binnen een paar weken voelt u hoe uw hele lichaam profiteert van een sterker hart. U krijgt meer uithoudingsvermogen en uw fysieke en mentale welzijn nemen toe op een manier die u nog nooit eerder hebt gevoeld.

Wat is het geheim?

De sleutel is een vitamineachtige stof die co-enzym Q10 heet en die wij als mensen zelf produceren (en we krijgen er ook kleine hoeveelheden van binnen via ons voedsel). Naarmate we ouder worden, neemt het vermogen om onze eigen co-enzym Q10 te produceren echter af en een van de eerste organen die daardoor wordt beïnvloed is de hartspier. Die kan niet langer met dezelfde kracht als voorheen samentrekken, en dat is voor een deel de verklaring waarom uw energieniveau daalt.

Energieleverancier

Co-enzym Q10 is een stof die alle cellen nodig hebben om energie te kunnen maken. Zonder Q10 zouden we niet kunnen overleven. Zelfs als het Q10-niveau marginaal afneemt, heeft dat al zijn effect op ons, maar daar kunnen we nu iets aan doen door een supplement te gebruiken.

Wordt gebruikt bij chronisch hartfalen

Twee recente studies hebben duidelijk aangetoond welk effect de dagelijkse inname van Q10 heeft. Een Deense studie onder meer dan 400 patiënten met chronisch hartfalen liet zien dat de hartfunctie van degenen die Q10 capsules kregen significant verbeterde, terwijl deze groep ook slechts half zoveel complicaties op het gebied van hart- en vaataandoeningen kreeg als de controlegroep, die placebo's zonder werkzame stof had gebruikt. Ook het aantal aan hart- en vaatziekten gerelateerde sterfgevallen lag in de Q10-groep de helft lager.

Uitstekend voor ouderen

Een andere studie onder 443 gezonde mannen en vrouwen op leeftijd (70-88 jaar) liet zien dat de groep die dagelijks een supplement met Q10 kreeg (en het spoorelement seleen) 54% minder aan hart- en vaatziekten gerelateerde sterfgevallen kende dan de controlegroep, en bovendien een aanzienlijk verbeterde hartfunctie had.

In beide studies maten de wetenschappers de hartfunctie aan de hand van de hoeveelheid NT-proBNP die de hartspier produceerde, een 'stresshormoon' dat vrijkomt wanneer het hart onder grote druk staat. Hoe hoger het niveau, des te zwakker het hart. De mensen die Q10 gebruikten, hadden een verlaagd niveau van het hormoon, wat erop wijst dat hun harten beter werkten, met veel minder inspanning.

Over Q10

De Q10 die we uit ons voedsel binnenkrijgen (goede bronnen zijn rundvlees, varkensvlees, soja en sardientjes) kan niet heel makkelijk door het lichaam worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de meeste supplementen met Q10. Het supplement dat in de hierboven besproken studies werd gebruikt, heeft echter een bijzondere samenstelling die speciaal ontwikkeld werd om de opneembaarheid van de actieve stof te vergroten zodat de Q10 de bloedbaan bereikt en naar alle verschillende lichaamsweefsels kan worden getransporteerd.

Zoek naar meer informatie...