Skip to main content

Hjernen trenger vitamin C til de kognitive funksjonene

- og mangler kan få alvorlige konsekvenser

Hjernen trenger vitamin C til de kognitive funksjoneneDet er allment kjent at vitamin C er avgjørende for bindevevet og immunsystemet. Men vitamin C er også avgjørende for vår hjernehelse. Ny forskning fra Australia avslører sammenhengen mellom vitamin C og kognitive funksjoner som hukommelse, språk, kalkulasjon og orienteringsevne. Forskerne peker også på at vitamin C-mangel er svært vanlig i den vestlige verden. Dette kan skyldes at kostholdet er fattig på vitamin C og spesielle forhold som øker behovet.

Forskere fra det Tekniske Universitetet i Swinburne og National Institute for Integrated Medicine i Australia, har funnet ut at det er en sammenheng mellom nivået av vitamin C i blodet og de kognitive funksjonene. Fra tidligere studier er det kjent at vitamin C spiller en viktig rolle som antioksidant, som beskytter hjernens celler mot de frie radikalene og oksidativt stress. Vi er utsatt for oksidativt stress når det er ubalanse mellom de frie radikalene og antioksidanter. De frie radikalene er aggressive molekyler som forårsaker celleskader, og mengden økes spesielt under aldringsprosesser, stress, mangel på søvn, inflammasjoner, forgiftning, og eksponering for tobakksrøyk.
Hjernen er særlig utsatt for de frie radikalene, og vårt eneste forsvar er forskjellige antioksidanter som vitaminene C, A og E samt selen, sink, Q10 og en rekke plantestoffer.
Det er først de siste årene at det har vært fokus på den biokjemiske rollen til vitamin C. Fra dyreforsøk er det kjent at vitamin C er viktig for funksjonene i nervesystemet, inkludert utviklingen av nevroner og deres differensiering, og dannelsen av myelin, en fettholdig kappe som beskytter nevronene.

Vitamin C’s rolle i hjernen

  • Dannelsen av kollagen i bindevev
  • Som en antioksidant som beskytter mot de frie radikalene
  • Utvikling av nevroner og deres differensiering
  • Produksjon av myelin, som beskytter nevronene
  • Kognitive funksjoner og mental balanse

Personer med demens og Alzheimer har lave nivåer av vitamin C i blodet

I forbindelse med vitamin C’s betydning for hjernen og nervesystemet, har flere studier handlet om hvorvidt en persons nivå av vitamin C er relatert til kognitive funksjoner. Likevel er den australske studien den første som direkte har undersøkt, og sammenlignet, effekten av vitamin C på personer med normale kognitive funksjoner, og med nedsatte kognitive funksjoner.
Forskerne så på studier som ble publisert i perioden mellom 1980 og 2017. I mange av studiene hadde forskere brukt et spesielt spørreskjema, MMSE (Mini Mental State Examination), som kan avklare utvikling og grad av demens og andre kognitive svakheter. Spørreskjemaet omhandler kognitive funksjoner som hukommelse, kalkulasjon, språk, orienteringsevne og evne til å forstå grunnleggende informasjon.
Forskerne samlet 50 studier fra 500 forskjellige artikler. Fjorten av studiene involverte deltakere som hadde kognitive forstyrrelser som Alzheimers sykdom og andre former for demens. 36 av studiene involverte deltakere med intakte kognitive evner.
Forskerne fant at deltakerne med intakte kognitive evner hadde passende konsentrasjoner av vitamin C i blodet. Men hos pasienter med Alzheimers sykdom og andre former for demens fant forskerne signifikant lavere nivåer av vitamin C i blodet.
Noen forskere antar at eldre mennesker og personer som utvikler demens, ofte har problemer med å velge eller tilberede sunn mat, slik at de får dekket sitt behov for næringsstoffer som vitamin C.
Andre forskere antar at mangelen på vitamin C i ulike former for demens kan skyldes økt oksidativt stress i hjernen, som bruker store mengder vitamin C på grunn av dets rolle som antioksidant.

Ofte er kombinasjonen av et usunt kosthold, generell aldring, for lite søvn, og medisiner noe som gjør eldre mer utsatt for oksidativ stress.

Vitamin C-mangel er utbredt

Som det fremgår er vitamin C avgjørende for hjernens helse og for forebygging av kognitivt forfall og demens. Vitamin C er også viktig for helingsprosesser etter traumatiske hjerneskader. Forskere antar at hele 15 prosent av befolkningen i den vestlige verden mangler vitamin C. Det er spesielt de eldre, røykere og gravide, samt sosialt vanskeligstilte mennesker som ikke har råd- eller overskudd til å lage sunn mat. Det er veldig uheldig, da vitamin C også er viktig for å forebygge andre alvorlige sykdommer som kreft og kretsløpssykdommer.
Siden vitamin C er et vannløselig vitamin kan vi ikke lagre det i kroppen og derfor trenger vi daglig tilførsel.

Frukt og grønnsaker er gode kilder til vitamin C, og selv om nordmenn aldri har spist så mye frukt og grønt som nå, er vi fortsatt et stykke unna ADI (Daglig Anbefalt Inntak)

Forskerne sier: spis mer vitamin C

Gode ​​kilder til vitamin C er acerola (barbadoskirsebær), sitrusfrukter og andre frukter, nyper, brokkoli, rød paprika, hvitløk, bær og urter.
Om man spiser sunt og får i seg de anbefalte mengdene av frukt og grønnsaker er vi langt på vei dekket inn med vårt behov for vitamin C. Ikke desto mindre kan forskjellige former for oksidativt stress øke behovet. Det kan også et stort inntak av sukker. Dette skyldes at sukker og vitamin C konkurrerer om de samme kanalene som fører inn i cellene. Jo høyere sukkerinntaket er, desto mer reduseres effekten av vitamin C. Derfor bør spesielt sårbare grupper som personer under stress, røykere, rusmisbrukere, gravide og ammende samt eldre, ta mer vitamin C enn anbefalt.
Vanlige vitaminpiller inneholder vanligvis 80 mg vitamin C, og vanlige C-vitamintilskudd inneholder vanligvis 500-1000 mg. Her er det mulig å velge syrenøytrale kosttilskudd som beskytter magen.

Visste du at de høyeste konsentrasjonene av vitamin C finnes i hjernen og binyrene?

Tidligere dansk forskning er i tråd med australsk forskning

Et dansk forsøk på marsvin har vist at selv en moderat mangel på vitamin C kan få alvorlige konsekvenser. Unge marsvin ble eksponert for vitamin C-mangel i to måneder, dette svarer til tiden fra barndom til ungdom hos mennesker. Marsvinene fikk en markant nedsatt evne til å huske og navigere en labyrint. Dyrene hadde opptil 30 prosent færre neuroner i hippocampus, sammenlignet med en kontrollgruppe av marsvin som hadde fått nok vitamin C.
Hippocampus er det området i hjernen som er viktig for hukommelse og orientering, og til og med en mindre mangel på vitamin C, synes å redusere antall nevroner og forårsaker funksjonsskader. Om gravide kvinner mangler vitamin C, overføres denne mangelen til fosteret og det nyfødte barnet under amming. Dette betyr at gravide og nyfødte tilhører en stor potensiell risikogruppe.

Et lite regnestykke med vitamin C

Vi må spise cirka 13 appelsiner eller 60 epler for å få samme mengde vitamin C, som er i en syre-nøytral tablett på 750 mg.

Kilder:

Intake of Vitamin C improved brain cognitive function
http://macedoniaonline.eu/content/view/32588/54/ 2017

Pernille Tveden-Nyborg og Jens Lykkesfeldt. Vitaminer til hjernen. Aktuel Naturvidenskab, nr. 4 2016

http://www.b.dk/nationalt/danskerne-spiser-mindre-frugt-og-groent

http://healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1036:hjernen-og-humoret-har-brug-for-c-vitamin-men-far-du-nok&catid=20&lang=da&Itemid=269