Skip to main content

Fiskeoljer fra fet fisk eller tilskudd, beskytter barnet mot astma

Fiskeoljer fra fet fisk eller tilskudd, beskytter barnet mot astmaFiskeoljer inneholder omega-3 fettsyrene EPA og DHA, som blant annet påvirker utviklingen av barnets hjerne og immunsystem. Gravide kvinner som spiser fet fisk flere ganger i uken i stedet for kosttilskudd med fiskeolje, gir barna sine samme beskyttelse mot utvikling av astma senere. Det fremgår av to studier fra University of South Florida i Tampa, USA. Gravide bør imidlertid unngå rovfisk som for eksempel tunfisk, da de kan være forurenset med kvikksølv. Om du ikke liker fet fisk, eller ikke spiser nok fisk, kan det være lurt med kosttilskudd.

Astma kan dukke opp i alle aldersgrupper, og barn er mest sårbare. Sykdommen oppstår som en kronisk inflammatorisk tilstand i lungene. Når bronkiene er forsnevret, vises symptomer som kortpustethet, hoste og trykk i brystet. Astmapasienter er også mer tilbøyelige til å få luftveisinfeksjoner, som i seg selv kan utløse et akutt astmaanfall.

Forskerne i Florida har undersøkt to forskjellige studier, som begge konkluderte med at barn som har fått omega-3-fettsyrer i tre måneder av svangerskapet, var mindre tilbøyelige til å utvikle astma og andre ulike luftveisproblemer. I en studie publisert i New England of Medicine Study deltok 695 gravide kvinner i sitt tredje semester. 346 av disse kvinnene fikk daglig fiskeolje som kosttilskudd og 349 av kvinnene fikk placebo. Det ble funnet at barn av mødre med de laveste nivåene av omega-3 fettsyrer i blodet hadde størst nytte tilskudd av omega-3 fettsyrer.

Både kosttilskudd og fet fisk fungerer mot astma

I den andre studien, publisert i Journal of Allergy and Clinical Immunology, deltok også to grupper av gravide kvinner i sitt tredje semester. Den ene gruppen fikk kosttilskudd med fiskeolje. Den andre, placebogruppen, ble informert om målet med forsøket, og hadde da muligheten til å få samme mengde omega-3 fettsyrer ved å spise fet fisk. Forskerne fant at barn med mødre som i stedet spiste fet fisk, også hadde mindre tendens til å utvikle astma. Barna ble testet igjen da de var 24 år, og her viste det seg at forbruket av astmamedisin var lavere blant de barn med mødre, som fikk mer omega-3 i svangerskapet, enten fra kosttilskudd eller fet fisk.
Studien er publisert i Journal of Allergy og Clinical Nutrition i 2017.

Effekten av omega-3 fra kosttilskudd eller fet fisk under svangerskapet fungerer også når barna blir voksne.

Derfor er omega-3 fettsyrer så viktige under graviditet

De grunnleggende omega-3 fettsyrer er en del av strukturen i alle cellemembraner, og de er med på å regulere flere av de biokjemiske prosessene. Omega-3 fettsyrer er spesielt viktig i svangerskapets tredje semester, der fosterets hjerne vokser mye, og der nerve- og immunsystemet er under intens utvikling.
Siden vi ikke kan generere omega-3 fettsyrer selv, må vi ha dem tilført gjennom kosten. Omega-3-fettsyrene virker også i en biokjemisk interaksjon med omega-6 fettsyrer, som de fleste av oss får rikelig av gjennom kosten vår. Om man får for mange omega-6-fettsyrer i forhold til omega-3-fettsyrer, noe mange av oss får, skaper det grobunn for utvikling av inflammatoriske sykdommer som for eksempel astma.

Det er enkelt å få mer omega-3 fra kostholdet eller kosttilskudd

Ifølge forskerne bak den nye studien, Richard Lokey og Chen Hsing Lin, kan man få den samme positive nytte av omega-3 fettsyrer ved å spise fet fisk to til tre ganger ukentlig. Dette tilsvarer de norske helsemyndighetenes anbefalinger, som er mellom 300 og 450 gram, hvorav minst 200 gram bør være fra fet fisk.
Dessverre kan fisken være forurenset med kvikksølv og andre giftstoffer, som kan forstyrre utviklingen av fosteret. Fisk som ligger høyt oppe i næringskjeden er de mest forurensede. Derfor har mattilsynet intensivert advarslene for gravide kvinner rundt tunfisk og annen rovfisk. Men det er ingen advarsler om forbruket av mindre fisk og laks. Det anbefales imidlertid å unngå laks som er fanget i Østersjøen, da de kan inneholde store mengder tungmetaller og andre forurensende stoffer. Økologisk laks kan være en god kilde til omega-3.
Hvis den gravide ikke liker fisk, eller spiser for lite fisk, er kosttilskudd med fiskeoljer av god kvalitet, et godt alternativ.

NB. Det anbefales også at gravide kvinner får nok selen, jod, jern, folsyre og andre næringsstoffer som finnes i egne kosttilskudd for gravide.

Etylester, frie fettsyrer og triglyserider

Man kan utvinne og rense fiskeoljene fra fet fisk på forskjellige måter. Fiskeoljer som er basert på frie fettsyrer eller triglyseridform, er mere stabile og gir et bedre opptak, enn fiskeoljer basert på etylesterform, men dette fremgår sjeldent av varedeklarasjonen på pakken. Siden vi kun kan nyttiggjøre oss av fiskeoljen om den blir opptatt i kroppen, betyr kvaliteten ofte mer enn det reelle innholdet.

Innholdet av omega-3 i sild, laks og kapsler

100 gram sild eller laks inneholder omtrent 3 gram fiskeolje, svarende til tre store kapsler med fiskeolje.

Referanser:

Chen Hsing Lin, Richard F. Lockey. Prevention of Asthma: Fish or Fish Oil? The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 2017
University of South Florida (USF Health). Fisk Oil or fish consumption? ScienceDaily October 30, 2017

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171030154459.htm

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma.htm#

http://www.dr.dk/levnu/mad/gravide-skal-spise-fisk-men-vaelg-disse