Skip to main content

Patiënten met alzheimer profiteren van vitamine E

Patiënten met alzheimer profiteren van vitamine E

Een dubbelblinde, placebogestuurde studie heeft aangetoond dat een hoge dagelijkse dosis vitamine E de progressie van de ziekte van alzheimer tot 19% kan vertragen bij bejaarden die er in milde tot matige graad aan lijden.

Onderzoekers uit Chicago selecteerden 613 patiënten met milde tot matige alzheimer voor hun studie. De deelnemers werden willekeurig verdeeld over vier groepen: de eerste groep kreeg tweemaal daags 1000 internationale eenheden (IE) vitamine E, de tweede groep dagelijks 20mg van het alzheimermedicijn mematine, de derde groep kreeg een combinatie van vitamine E en mematine, en de laatste groep een placebo.

Monotherapie werkte het best

Er waren 561 patiënten die de hele studie voltooiden. Na 2,5 jaar bleek dat de groep die alleen vitamine E had gekregen een langzamere achteruitgang van functies liet zien dan de placebogroep. De afhankelijkheid van zorgverlening was ook minder bij de patiënten die vitamine E hadden gebruikt. De verbeteringen kwamen overeen met een periode van 6,2 maand. Er werd geen verschil geconstateerd tussen de placebogroep en de groep die alleen het alzheimermedicijn ontving. Maar nog verbazingwekkender was dat er geen verschil werd geconstateerd tussen de groep die de combinatie van het alzheimermedicijn en vitamine E kreeg en de groep die alleen een placebo kreeg toegediend.

In de groep die vitamine E gebruikte, was geen sprake van toegenomen sterfte. Integendeel, de sterfte aan alle oorzaken was in die groep 7,3%, tegenover 9,4% in de placebogroep.

De studie is één van de langdurigste en grootste behandelingsstudies onder patiënten met milde tot matige alzheimer. Het is ook de eerste studie op grotere schaal die de effectiviteit van alfa-tocoferol (vitamine E) bij deze patiënten onderzocht. Wat we hier zien, is een voorbeeld van een vitamine in therapeutische doses die beter werkt dan een medicijn. De studie laat bovendien zien dat vitamine E een bijzonder veilig preparaat is.

Bron:

Dysken MW, et al., 'Effect of Vitamin E and Memantine on Functional Decline in Alzheimer Disease - The TEAM-AD VA Cooperative Randomized Trial', in: JAMA 2014, 311(1): 33-44.

Over de ziekte van alzheimer

De ziekte leidt tot verminderd functioneren van het brein en dementie. De symptomen ontwikkelen zich meestal langzaam en beginnen vaak met geheugenzwakte en een verminderd vermogen om in het dagelijks leven te functioneren. Veranderingen in de persoonlijkheid, gedragsstoornissen en depressies nemen vaak toe naarmate de ziekte voortschrijdt. Het ziekteproces heeft een gemiddelde duur van ongeveer 8-10 jaar.


Zoek naar meer informatie...