Skip to main content

Mangel på magnesium gjør vitamin D ineffektivt

- og er en helsemessig farlig cocktail

Mangel på magnesium gjør vitamin D ineffektivtVitamin D finnes i forskjellige former, og det er bruk for magnesium under aktiveringen, slik at vitaminet kan gjøre nytte for seg i kroppens celler og vev. Magnesiummangel er utbredt, og det betyr at vitamin D forblir ineffektivt. Tilskudd med vitamin D øker sannsynligvis opptaket av kalsium, men ved mangel på magnesium øker risikoen for åreforkalkning, benskjørhet, redusert motstandskraft og metabolsk syndrom, som er en forløper for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Dette fremgår av en ny studie som er publisert i The Journal of the American Osteopathic Association.

Vitaminer og mineraler fungerer i kroppen som en koordinert helhet. Det viser seg at vitamin D og magnesium jobber tett sammen. Derfor er tilstrekkelig tilførsel og en riktig balanse mellom de to næringsstoffene avgjørende for flere fysiologiske funksjoner, og en god helse. Vitamin D regnes som et fettløselig hormon som de fleste cellene trenger. Det er spesielt viktig for kroppens opptak av kalsium og fosfor samt for knokler, immunsystem, kretsløp, humør og i forebygging av kreft. Magnesium er et av de mineraler vi trenger mest av, ved siden av kalsium, kalium og natrium.
Omtrent halvparten finnes i knoklene og resten finnes i myke vev som muskler, lever, nyrer og annet bløtvev. Magnesium finnes spesielt i cellene, der det er en del av mer enn 600 enzymprosesser.

Mangel på magnesium og aktivt vitamin D kan få alvorlige konsekvenser

Sommersolen er den viktigste kilden til vitamin D. Kostholdet bidrar bare med minimale mengder, derfor er mangel på vitamin D spesielt vanlig på de nordlige breddegradene. Men vitamin D er ikke alltid nok, fordi vitamin D forblir ineffektiv uten magnesium.
Det antas at rundt 50 prosent av den amerikanske befolkningen mangler magnesium, og vi kan forvente den samme tendensen her hjemme. Det betyr med andre ord at mangelen på magnesium og aktivt vitamin D kan ha mange alvorlige konsekvenser for helsen, både på kort- og lang sikt.
Ifølge lederen av undersøkelsen, professor Mohammed S. Razzaque, som er tilknyttet Lake Erie College of Osteopatic Medicine, Pennsylvania i USA, er folk flest uvitende om hvordan D-vitamin aktiveres i kroppen, og hvordan de får mest ut av kosttilskuddet de tar.

Det er vanlig å ta et kosttilskudd med vitamin D i vinterperioden for å forebygge influensa og vinterdepresjon, men vitamin D fungerer ikke optimalt uten magnesium.

D-vitaminets reise fra kilden og til den aktive formen

Vi danner mest vitamin D gjennom huden ved hjelp av kolesterol og solens UVB-stråler. Først danner vi pro-hormonet cholecalciferol, som også finnes som tilskudd, men det har foreløpig ingen biologisk aktivitet. I leveren omdannes cholecalciferol ved hjelp av magnesiumholdige enzymer til 25-hydroxycholecalciferol D3, som er den D-vitaminformen som måles i blodet.
Når D-vitaminet skal brukes, og det styres av PTH-hormonet fra biskjoldbruskkjertlene, omdannes det i nyrene til den aktive formen 1,25-dihydroxycholecalciferol D3, ved hjelp av andre magnesiumholdige enzymer.
Magnesiumholdige enzymer inngår også i biskjoldbruskkjertlenes syntese av PTH-hormonet. Det betyr med andre ord at mangel på magnesium for det første kan redusere aktiveringen av vitamin D, og for det andre kan forstyrre biskjoldbruskkjertlenes syntese av PTH og kalsiumomsetningen.

Kilde til vitamin D3 Betegnelse for vitamin D3 og enzymaktivitet
Tilskudd Cholecalciferol
Huden Cholecalciferol
Dannes ut i fra kolesterolformen 7-dihydroxycholesterol og solens UVB-stråler
Leveren 25-hydrocholecalciferol D3
Dannes ved hjelp av enzymet 25-hydroxylase
(Krever magnesium)
Nyrene 1,25-dihydroxycholecalciferol D3
Dannes ved hjelp av enzymet 1-alfa-hydroxylase.
(Krever magnesium)

Tilstrekkelig magnesium gir mindre behov for vitamin D

Ifølge professor Razzaque kan vitamin D-tilskudd øke en persons nivå av kalsium og fosfor i blodet, selv om det fortsatt mangler aktivt vitamin D i cellene.
Tilskudd med vitamin D kan øke opptaket av kalsium, og normalt bør magnesium bidra til at kalsium slipper inn i bencellene. Men ved mangel på magnesium, er det ingen kontroll over kroppens fordeling av kalsium, og risikoen for benskjørhet og åreforkalkning øker.
Mangel på vitamin D og/eller magnesium kan generelt føre til et bredt spekter av sykdommer, som også inkluderer infeksjoner, inflammasjoner og metabolsk syndrom, som er forløper for diabetes type 2. På den andre siden har personer med optimalt magnesiumopptak ikke nødvendigvis det samme behovet for tilskudd med vitamin D. Flere studier har vist at vitamin D og magnesium har samme effekt på flere aspekter av helsen vår, som kretsløp og blodtrykk. Det skyldes sannsynligvis at de to næringsstoffene er en del av forskjellige interaksjoner.
Et høyt inntak av magnesium gjennom kosthold eller kosttilskudd er relatert til redusert mangel på aktivt vitamin D i blodet. Dette fremgår også av den tidligere NHANES-studien fra 2013.

NB. Ta alltid kalsiumtilskudd med magnesium

De fleste kosttilskudd for skjelettet og knoklene våre inneholder kun kalsium og vitamin D. Men magnesium er også nødvendig for at vitamin D skal bli aktivert og slippe kalsium inn til bencellene. For mye kalsium og for lite magnesium øker blant annet risikoen for åreforkalkning.

Derfor er magnesiummangel utbredt

Magnesium finnes hovedsakelig i korn, mandler, nøtter, fullkorn, kål, bønner og andre kompakte grønnsaker.
I USA er de daglige anbefalingene på 420 mg for menn og 320 mg for kvinner. I Norge er det anbefalte daglige inntaket på 280 mg. I løpet av de siste tiårene har magnesiummangel blitt mer og mer vanlig. Som allerede nevnt, antas det nå at 50% av den amerikanske befolkningen mangler magnesium, og vi kan forvente samme trend her hjemme.
Magnesiummangel skyldes ofte moderne kultiveringsmetoder med plantevernmidler og gjødsel, og et ensidig, raffinert kosthold. Et høyt inntak av alkohol og andre sentralstimulerende midler, så vel som p-piller, vanndrivende medisin, betablokkere, syrenøytraliserende medisin, kortikosteroider, anstrengende trening og stress, kan også hemme opptaket eller tømme kroppen for dette livsviktige mineralet. Insulinresistens, der cellenes evne til å absorbere blodsukkeret er nedsatt, kan også tømme kroppen for magnesium. Ofte er det mange av de ovennevnte faktorene som forsterker hverandre.
Det betyr at behovet for magnesium kan være større enn de offisielle anbefalingene.

Måling av kroppens magnesiumstatus er ofte misvisende

Det er vanskelig å måle kroppens magnesiumstatus, da det bare er 1% av kroppens magnesium som finnes i blodet. Det nærmeste man kommer et riktig svar er en såkalt fullblodsanalyse, hvor man også måler magnesiuminnholdet inne i blodcellene.

Kilder:

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018
http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2673882

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180226122548.htm

Keep magnesium levels topped to benefit from vitamin D, research suggest. Nutrition Insight
http://www.nutritioninsight.com/news/keep-magnesium-levels-topped-to-benefit-from-vitamin-d-research-suggests.html

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016
http://advances.nutrition.org/content/7/1/25.full

Mark J Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calciumsupplementation: randomised controlled trial. BMJ 2008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2222999/