Skip to main content

Kosttilskudd med Q10 og selen hos eldre øker IGF-1

- som kan bidra til mye færre tilfeller av hjertedød

Kosttilskudd med Q10 og selen hos eldre øker IGF-1Q10 og selen er kraftige antioksidanter som påvirker hjertet, kretsløpet og energiomsetningen. Vår egen produksjon av Q10 reduseres med alderen og selen-mangel er utbredt. En tidligere svensk studie har vist at tilskudd med Q10 og selen til eldre, halverte tilfeller av hjertedød.
Nå viser en nylig svensk studie at tilskudd med Q10 og selen også øker de eldres dannelse av hormonet IGF-1, som har mange funksjoner i kroppen. De svenske forskerne antar nå at dette bidrar til å redusere risikoen for hjertedød hos eldre.

IGF-1 (insulin-like growth factor 1), er et peptidhormon som blant annet har en insulinvirkende effekt og betydning for cellevekst og proteinsyntese i muskelvev. IGF-1 har også en effekt som antioksidant i antiinflammatoriske prosesser. Det IGF-1 som sirkulerer i blodet dannes i leveren, men det forekommer også en dannelse lokalt i andre vev. Produksjonen av IGF-1 reduseres med alderen, og det kan påvirke mange funksjoner innen stoffskifte og proteinsyntese i muskelvevet, som også inkluderer hjertemuskulaturen. Dannelsen av IGF-1 reduseres også i forbindelse med inflammasjoner og ved fremskreden hjerte- og karsykdom. De svenske forskerne ønsket å følge opp en tidligere studie, KiSel-10, og denne gangen så man nærmere på om tilskudd med selen og Q10 påvirker dannelsen av IGF-1 hos eldre.

Kombinasjonen av selen og Q10 er svært relevant

Studien ble ledet av den svenske kardiologen Urban Alehagen, tilknyttet Linköpings universitet. Kombinasjonen av kosttilskudd med selen og Q10 er svært relevant. Q10 er et koenzym som er viktig for energiomsetningen av cellene. Men vår egen produksjon faller med alderen, og det går utover organer som hjertet, som bruker mye energi. Det viser seg også at over 90% av den eldre, svenske befolkningen mangler selen. Dette sporstoffet har mange viktige funksjoner i kroppen, og det er avgjørende at Q10 fungerer optimalt under energiomsetningen. Q10 og selen er også kraftige antioksidanter som beskytter hjertet og kretsløpet mot de frie radikalene og oksidativt stress.
Jordsmonnet i Europa generelt dårlig på selen, og selen-mangel er også vanlig i Norge.

Visste du at hjerte- og karsykdommer er den største dødsårsaken blant eldre?

Q10 og selen kan øke IGF-1 og forbedre hjertehelsen

Studien involverte 215 eldre mennesker som ble delt opp i to like grupper etter kjønn, alder, helse, og medisinbruk med mer. Den ene gruppen ble gitt et daglig tilskudd med 200 mikrogram Q10 og 200 mikrogram selen, og den andre gruppen ble gitt identisk placebo. Studien varte i fire år, og verken deltakerne eller forskerne visste hvem som fikk hva. Det var derfor en dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert studie.
Under eksperimentet ble det gjort målinger av blodtrykk og EKG som måler hjertefrekvensen, samt blodprøver som blant annet avslørte IGF-1-konsentrasjoner i serum, på alle deltakerne.
Ved begynnelsen av forsøket var det ingen signifikant forskjell i serumnivået av IGF-1 i de to gruppene. Men ved slutten av den fire år lange prøveperiode hadde den gruppen som fikk tilskudd av Q10 og selen et økt og betydelig høyere nivå av IGF-1, sammenlignet med placebogruppen der nivået som forventet hadde falt. Gruppen som fikk tilskudd av selen og Q10 hadde også et vesentlig høyere nivå av et protein som binder IGF-1 og som heter insulin-like growth factor binding protein 1, IGFBP-1.
En rekke tidligere undersøkelser har vist at det ved iskemisk hjertesykdom med åreforkalkninger i hjertets blodkar, samtidig er lavere nivåer av IGF-1. I henhold til forskeren M. Andreassen kan lave nivåer av IGF-1 faktisk forutsi utviklingen av hjerte- og karsykdommer.
På bakgrunn av den nye studien mener Urban Alehagen og hans forskerteam derfor at det kan være en sammenheng mellom tilskudd med Q10 og selen, og de økte nivåene av IGF-1 og dermed forbedret hjertehelse.

KiSel-10 studien viste 54% lavere risiko for hjerte- og karrelaterte dødsfall

Den nye studien er på linje med den tidligere KiSel-10 studien som også ble ledet av Urban Alehagen. Det deltok 443 friske menn og kvinner i alderen 70 til 88 år. Den ene gruppen fikk daglig tilført 200 mg Q10 og 200 mg selengjær, og den andre gruppen fikk placebo. Hvert halvår ble deltakerne målt, veid og registrert.
Studien viste at gruppen som fikk Q10 og selen hadde 54% lavere risiko for hjerte- og karrelaterte dødsfall og færre sykehusinnleggelser. Studien viste også at gruppen som fikk Q10 og selen hadde en betydelig forbedret hjertefunksjon, noe som også bidro til å forbedre livskvaliteten og forlenge levetiden.

Den hjertebeskyttende effekten varer i mange år

10 år etter at den opprinnelige KiSel-10 studien ble gjennomført, har Urban Alehagen og hans forskerteam observert at den hjertebeskyttende effekten fra selen og Q10 varer i mange år. Det viser seg at testdeltakerne i den gruppen som opprinnelig tok de to stoffene gjennom fire år, hadde rundt 50% lavere hjerte- og karrelatert dødelighet, sammenlignet med de testdeltakerne som fikk placebo. Den positive effekten vil trolig bli enda større, om man hadde fortsatt å ta de to kosttilskuddene.

Forskning på friske mennesker gir nye perspektiver

KiSel-10 studien, og oppfølgingen av den, er ganske unik fordi man har forsket på friske mennesker og sett mer på hva som holder oss friske og i live.

Kilder:

Urban Alehagen et al. Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. PLOS ONE. June 13, 2017

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012Andreassen M et all. IGF1 as predictor of all cause mortality and cardiovascular disease in elderly population. Eur J. Endocrinol 2009

PLoS One. 2015 Dec 1;10(12)

Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6

Nutr Health Aging. 2015 Nov; 19(9):870-7.

Eur J Clin Nutr. 2016 Jan; 70(1):91-6

Niels Hertz: Hjertesund Senior. Ny Videnskab. 2012

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/igf-1/