Skip to main content

Omega-3 fettsyrer beskytter hjernen ved å holde blod-hjernebarrieren lukket

Omega-3 fettsyrer beskytter hjernen ved å holde blod-hjernebarrieren lukketDet er allment kjent at omega-3 fettsyrer er av stor betydning for hjernens utvikling og nervesystemet. Forskere fra Harvard Medical School i USA, har nå funnet ut at omega-3-fettsyrer også spiller en avgjørende rolle i opprettholdelsen av blod-hjernebarrieren, som beskytter sentralnervesystemet mot bakterier og toksiner.

Hjernen er selvsagt hoveddelen av nervesystemet, og den mottar omtrent 20% av det blod som hjertet pumper rundt. Hjernen er beskyttet mot bakterier og toksiner av blod-hjernebarrieren, en tett membran som er lokalisert i karveggenes innerste lag, som adskiller hjernevevet fra blodet. Vannoppløselige stoffer, for eksempel salter, har vanskelig for å passere blod-hjernebarrieren. Men vitale vannoppløselige stoffer, slik som glukose (blodsukker) og aminosyrer, kan krysse blod-hjernebarrieren ved hjelp av spesielle transportmekanismer. Fettoppløselige stoffer som lipider, alkohol, narkotika og en del legemidler passerer relativt enkelt gjennom blod-hjernebarrieren.
Blod-hjernebarrieren har stor fysiologisk betydning ved at den beskytter hjernen og ved å opprettholde en konstant kjemisk sammensetning i hjernen, som sikrer de beste betingelser for hjernecellenes funksjon.

Lipider er en gruppe av molekyler som inneholder fett, fettsyrer og fettløselige vitaminer som A, D, E og K. Lipider er i stand til å passere gjennom blod-hjernebarrieren ganske enkelt, og de har en strukturell funksjon i cellemembranen, der de signaliserer og lagrer energi.

Omega-3 fettsyrer inngår i beskyttende bobler

Professor i nevrobiologi Chenghua Gu og hans forskerteam ved Harvard Medical School har for første gang avslørt hvordan blod-hjernebarrieren forblir stengt ved å undertrykke en spesiell prosess som kalles transcytose der molekyler transporteres inn i cellene i små "bobler". Forskerne har også funnet ut at dannelsen av disse "boblene" undertrykkes av et lipid transportprotein kalt Mfsd2a, som transporterer omega-3 fettsyren DHA inn i cellenes membraner.
Dette betyr at Mfsd2a og omega-3 fettsyren DHA bidrar til å holde blod-hjernebarrieren lukket, og beskytter hjernevevet ved å undertrykke transcytose, og de små boblene med bakterier og toksiner.
Det bør også nevnes at omega-3 fettsyrer er en del av en tett interaksjon med omega-6 fettsyrer, der balansen og typen er viktig for cellemembranenes evne til å signalisere og oppta molekyler. Men i vår del av verden får mange mennesker for mye omega-6 fettsyrer og ikke nok omega-3 fettsyrer. Dette kan blant annet gå utover blod-hjernebarrieren, slik at hjernen blir mer sårbar.

Blod-hjernebarrieren beskytter mot mange bakterier og toksiner

Som nevnt beskytter blod-hjerne-barrieren mot bakterier og toksiner. For eksempel kan de forskjellige bakteriene og toksinene komme fra kroppens naturlige mikroflora (via utette slimhinner) fra stoffskiftet samt fra smitte og en rekke miljøgifter.
Selvfølgelig er det bra og livsviktig at blod-hjernebarrieren i stor grad beskytter sentralnervesystemet mot overbelastning og skade.
Derfor er det spesielt viktig at hjernen har nok med omega-3 fettsyrer, der fet fisk bidrar til omega-3 i formene DHA og EPA. Det finnes også omega-3 fettsyrer i linolje og andre vegetabilske kilder, men det er i formen ALA som mange har vanskelig for å konvertere til DHA og EPA, på grunn av langsomme enzymprosesser.

Forskerne finner også nye strategier, slik at mer medisin kan krysse blod-hjernebarrieren

Blod-hjernebarrieren kan også være en stor hindring for effekten av en del medisin, da de aktive stoffene ikke kan nå inn i hjernen. Men ved å blokkere for det nevnte transportproteinet Mfsd2a, ser forskerne en ny strategi som kan få mer medisin til å krysse blod-hjernebarrieren i de små boblene. Dette kan blant annet gi nye muligheter til å behandle et antall sykdommer som hjernesvulster, Alzheimers sykdom og hjerneslag.
Den nye studien som er publisert i Neuron, er den første som på et molekylært nivå viser hvordan en lav forekomst av transcytose, eller små "bobler", i det sentrale nervesystemet, sikrer blod-hjernebarrierens naturlige beskyttelse av hjernen.
Ifølge professor Chenghua Gu er det fortsatt mangel på kunnskap om hvordan blod-hjernebarrieren blir regulert. Likevel kan en større bevissthet om mekanismene bidra til å manipulere disse, slik at ny medisin i fremtiden kan få virke mer effektivt.
Det indikerer også at tilstrekkelige mengder av omega-3 fettsyren DHA, kan bidra til å forebygge hjernesykdommer der bakterier eller toksiner er involvert.

Omega-3 fettsyrer fra fisk eller tilskudd?

Hvis du ikke liker fisk eller bare spiser for lite av det, er det opplagt å ta tilskudd. Fiskoljer basert på frie fettsyrer sikrer et godt opptak. Fiskoljer bør også oppfylle myndighetenes krav til peroksid og miljøgiftighet.

Hvor mye omega-3 trenger vi?

Internasjonale eksperter anbefaler følgende:

  • 500 mg for å forhindre mangler
  • 1 gram for proaktiv støtte, for eksempel hjerne og kretsløp
  • 2-4 gram for intensiv støtte, for eksempel ved ømme ledd og inflammasjoner

Visste du at det er cirka 1 gram omega-3 i en brødskive med sild og 3-4 gram i en laksebiff?

Kilder:

Benjamin J et al. Blood-Brain Barrier Permeability Is Regulated by Lipid Transport-Dependent Suppression of Caveolae-Mediated Transcytosis. Neuron 2017

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170505085009.htm

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Medicinske_nervesygdomme/blod-hjerne-barrieren

http://frida.fooddata.dk/ShowList.php?compid=249