Skip to main content

Store doser av vitamin D reduserer raskt arteriell stivhet, et tegn på aterosklerose (åreforkalkning)

Store doser av vitamin D reduserer raskt arteriell stivhet, et tegn på aterosklerose (åreforkalkning)På bare fire måneder har vitamin D-tilskudd redusert arteriell stivhet hos unge, overvektige afroamerikanere, som ellers var friske. Det fremgår av en studie fra Georgia, USA. Studien viste også at deltakerne som bare tok de offisielle vitamin D anbefalingene, slet med mer arteriell stivhet. Mye tyder derfor på at de offisielle anbefalingene av vitamin D er for lave, til forebygging av arteriell stivhet og aterosklerose. Det ser ut til at mennesker med mørk hud, personer som bor på nordlige breddegrader, overvektige, eldre, diabetikere og de som bruker for mye solfaktorkrem, har utfordringer med å danne nok vitamin D fra solens stråler.

Arterier er elastiske blodkar som fører blod fra hjertet og ut til vevet i kroppen. Når hjertet pumper, kommer blodet ut i støt, og derfor må blodkarene kunne tilpasse seg dette midlertidige økte blodvolumet. Elastisiteten gjør også at blodstrømmen jevnes ut, slik at blodet ikke bare beveger seg når hjertet trekker seg sammen (systolisk).
Aterosklerose og aldringsprosesser kan forårsake arteriell stivhet. Over tid kan tiltakende aterosklerose føre til forskjellige symptomer på grunn av redusert blodtilførsel og i verste fall hjerteinfarkt og hjerneslag, som er noen av de vanligste dødsårsakene i Norge. Derfor representerer vitamin D et stort potensial i forebygging av arteriosklerose og arteriell stivhet, om vi får i oss nok til at det vil hjelpe på blodsirkulasjonen og hjertet.

Mørk hud og overvekt er en uheldig kombinasjon

Forskerne fra Augusta University i Georgia, undersøkte 70 afroamerikanere mellom 13 og 45 år, som alle hadde en form for arteriell stivhet. Denne gruppen ble delt inn i fire grupper som fikk forskjellige doser med vitamin D, som ellers er best kjent for sin effekt på skjelettet.
Ifølge forskere er dette placebokontrollerte, randomiserte forsøket den første undersøkelsen som har vist, at arteriell stivhet ble forbedret med vitamin D i større doser, beregnet på denne befolkningsgruppen.
Ifølge lederen for studiet, professor Yanbin Dong, har overvektige afroamerikanere økt risiko for mangel på vitamin D. For det første danner mennesker med mørk hud mindre vitamin D fra solen. For det andre synes overflødig fett å isolere vitamin D, slik at det ikke kan omdannes til de aktive formene i blodet.

Vi danner en forløper for vitamin D, basert på solens UVB-stråler og et kolesterol i huden. Vitamin D lagres i leveren i form av 25-hydroksy-vitamin. Vitamin D omdannes i nyrene til en aktiv form kalt 1,25-D. Mørk hud, nedsatt lever- og nyrefunksjon og overvekt, kan øke behovet for vitamin D.

Forsøket

Forsøksdeltakerne ble delt inn i fire grupper som fikk følgende doser av vitamin D daglig, i fire måneder:

 1. 100 mikrogram (4000 IE)
 2. 50 mikrogram (2 000 IE)
 3. 15 mikrogram (600 IE)
 4. placebo (juksetablett uten vitamin D)

De amerikanske helsemyndighetene, Institute of Medicine, anbefaler 15 mikrogram for de fleste voksne. Gruppen som mottok 100 mikrogram fikk da 6,6 ganger mer enn de offisielle anbefalingene i USA, noe som er høyere enn de norske anbefalingene. Ifølge de amerikanske helsemyndighetene og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: EFSA, er 100 mikrogram vitamin D den høyeste sikre dosen å konsumere. Men vi kan danne mer på en god sommerdag. Spesielt hvis huden er lys.

Jo mer vitamin D, dess mindre arteriell stivhet

 • I løpet av de fire månedene viste forsøket at:
 • Gruppen som mottok 100 mikrogram vitamin D daglig, hadde den største og raskeste effekten på arteriell stivhet, det er en statistisk signifikant reduksjon på 10,4 prosent
 • Gruppen som mottok 50 mikrogram vitamin D daglig, reduserte arteriell stivhet med 2 prosent
 • Gruppen som fikk 15 mikrogram vitamin D daglig, opplevde en økning i arteriell stivhet med 1 prosent
 • Gruppen som fikk placebo, opplevde en økning i arteriell stivhet på 2,3 prosent

Da forskerne skulle vurdere graden av arteriell stivhet, målte de pulsfrekvensen til deltakerne i hals- og lårpulsåren. Hjertets konstante sammentrekninger genererer en bølgeform slik at blodet kan sirkulere, og når hjertet og kretsløpet er sunt, er det færre og mindre bølger. Når arteriene blir stive, blir det en høyere hjertefrekvens, noe som igjen øker risikoen for høyt blodtrykk og andre hjerte- og karsykdommer.
Som nevnt ovenfor, er aterosklerose den viktigste dødsårsaken i USA, og de fargede befolkningsgruppene har større risiko for hjerte- og karsykdommer og tidlig død.
Ifølge forskere kan mangelen på vitamin D være en medvirkende faktor. Studien er omtalt i PLOS ONE 2017

Ved aterosklerose blir arteriene stivere og mister sin elastisitet. Dette gjør at hjertet må pumpe mere og dermed øker blodtrykket.

Vitamin D beskytter på flere måter

Forskere vet fortsatt ikke helt hvordan vitamin D beskytter mot arteriell stivhet og aterosklerose. Men det ser ut til å være tre måter:

 • Vitamin D kan redusere sammentrekningen av blodkar. Laboratorieforsøk har vist at mus som mangler vitamin D-reseptor (VDR), og dermed ikke kan få nok vitamin D inn i cellene, har en høyere aktivering av Renin-angiotensin-aldosteron-systemet, som øker sammentrekningen av blodkar.
 • Vitamin D kan redusere aktiveringen av immunsystemets renovasjonsarbeidere, makrofager, og deres omdannelse til kolesterolholdige skumceller, som legger seg på innsiden av arteriene.
 • Vitamin D kan redusere betennelse, som er en underliggende mekanisme ved overvekt og kretsløpssykdommer.

Vitamin D og målrettede kosttilskudd i fremtiden

Ifølge forskerne professor Yanbin Dong og Anas Read fra Augusta University i Georgia, er det nå tid for større studier på vitamin D, spesielt blant befolkningsgrupper med stor risiko for å komme til å mangle dette vitaminet. Forskerne vil følge disse gruppene over lengre perioder.
De antar også at legene i fremtiden vil måle arteriell stivhet, som en ny indikator for helsetilstanden og eventuell aterosklerose.
Over 80 prosent av den amerikanske befolkningen har vitamin D-mangel, og det gjelder også de gruppene som er mye inne.
Ifølge professor Yanbin Dong er solen den beste kilden til vitamin D, og ​​om vi oppholder oss i solen i 15 minutter om dagen mellom kl. 10 og 14, vil vi kunne danne nok vitamin D gjennom huden. Selvfølgelig må vi unngå rødhet og brannskader. Dog er det slik, at på de nordlige breddegradene der vi bor, er det ikke mulig å danne vitamin D i vintermånedene gjennom solen, da den står alt for lavt på himmelen.

Kosten bidrar med små mengder og kosttilskudd er en åpenbar løsning

Det er vitamin D i torskelever, fet fisk og torskerogn. Og mindre mengder i avokado og meieriprodukter. De færreste klarer å få i seg de anbefalte mengdene gjennom kostholdet, og det er nesten umulig å få i seg de store mengdene som ble gitt under forsøket. Derfor kan vitamin D-tilskudd være en god og billig løsning for å styrke kretsløpet. Siden vitamin D er fettløselig, får vi den beste utnyttelsen når vitamin D er oppløst i olje, slik det er tilfelle med kapsler og tran.

Kilder:

Anas Raed et al. Dose responses of vitamin D3 supplementation on arterial stiffness in overweight African Americans: A placebo controlled randomized trial. PLOS ONE, 2017
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188424

https://da.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D

teen Ahrenkiel. D-vitamin behov og mangel i Danmark. Biokemisk forskning 2009