Skip to main content

Vitamin D, sollys og solbeskyttelse

- finn balansen og unngå mangel på dette livsviktige vitaminet

Vitamin D, sollys og solbeskyttelse Vi vet at for mye sol gir rynker og at det øker risikoen for hudkreft. Men skremselskampanjer og endring av livsstil har ført til at vitamin D-mangel er blitt enda mer utbredt, særlig på grunn av for lite sol og for mye solkrem. Det har alvorlige konsekvenser. Flere studier viser at personer som unngår solen har økt risiko for å få nevrologiske sykdommer, sklerose og dø tidligere av hjertesykdom eller kreft. Så ikke glem å få nok sol i løpet av denne tiden uten å overdrive, slik at huden kan danne nok vitamin D fra solens UVB-stråler. Og hvis det ikke er mulig, kan tilskudd være en løsning.

I sommermånedene er det mange instanser som advarer mot solen og anbefaler å bruke solkrem. Imidlertid bør slike kampanjer og advarsler alltid ledsages av anbefalinger om å få nok vitamin D på andre måter. Ellers gjør kampanjene mer skade enn gavn, fordi vitamin D er viktig for knokler, tenner, immunsystem, kretsløp, blodtrykk, energinivå, humør, som motvirkning av betennelser, anti-aldring og forebygging av diabetes, kreft og kretsløpssykdommer.

Omtrent en milliard mennesker over hele verden mangler vitamin D

Ettersom alle celler har reseptorer for vitamin D, kan også små mangler forårsake mange skader, avhengig av vev og organer som får for lite av dette viktige vitaminet.

Vitamin D fra solen gjennom evolusjonen

Det antas at våre forfedre i Afrika gjennom evolusjon ble tilpasset til å danne ca. 500 mikrogram vitamin D om dagen fra sollys. Men det er bare om sommeren at solen på våre breddegrader er høy nok på himmelen, slik at huden kan danne vitamin D. Med lett påkledning utgjør egenproduksjon i sola midt på dagen cirka 30 mikrogram vitamin D på 10-15 minutter.
I utgangspunktet er den opprinnelige egenproduksjonen fra solen langt over referanseinntaket.

Mangel på sollys og vitamin D kan forårsake

 • Søvnløshet og forstyrret døgnrytme
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Kreft
 • Tretthet og humørsvingninger
 • Nevrologiske sykdommer som autisme, depresjon, schizofreni og Alzheimers sykdom
 • Redusert motstandskraft og infeksjoner
 • Betennelse og giktsykdommer
 • Sklerose, type 1 diabetes og andre auto immune sykdommer
 • Kronisk utmattelsessyndrom
 • Muskelsvikt og muskelkramper
 • Døsighet og tannråte

Hvordan få nok vitamin D fra solen uten å bli solbrent

Da det kan være utfordrende å få nok sol og dermed vitamin D uten å bli forbrent, er det best å venne seg til solen sakte fra våren av, for å få litt beskyttende farge.
Ifølge professor Kim Pfotenhauer, Touro University i California, er det vanligvis nok om man bare oppholder seg i middagssolen i 5-30 minutter et par ganger i uken og får solen på armer, beina og ansiktet. Dannelsen av vitamin D krever imidlertid at solen er høyt nok på himmelen og derfor er det kontroversielt, når vi oppfordres til å holde oss i skyggen eller dekke oss til midt på dagen, på våre breddegrader. Selv om vi kan få for mye sol, vil vi aldri danne for mye vitamin D gjennom solen, fordi syntesen er selvregulerende.
Jo lenger man bor fra ekvator, og jo mørkere og eldre huden er, desto lenger må man vanligvis være i solen for å danne tilstrekkelige mengder.
Behovet for sol er i tillegg individuelt, fordi noen er bedre enn andre til å danne vitamin D. Her avhenger mye av kroppens enzymer, som krever magnesium, for eksempel når vitamin D skal aktiveres i lever og nyrer. I tillegg har overvektige og diabetikere lettere for å komme i underskudd, og derfor har de et større behov enn andre.
Om man er redd for å bli solbrent, kan man sole seg i 20-30 minutter, og deretter smøre seg med en miljømerket faktorkrem.
Om man ikke får nok sol anbefales tilskudd, og man kan dra nytte av sterkere tilskudd gjennom vinteren. Siden vitamin D er fettløselig, får vi det beste ut av kapsler der vitamin D er oppløst i olje, eller fra tran.

NB. Mangel på sol koster flere menneskeliv enn for mye sol

Ifølge en tidligere rapport fra WHO, som er nevnt i Environ Health Perspective, ser det ut til at sykdomsbelastningen på grunn av lave nivåer av UVB-stråling fra solen, er langt større enn sykdomsbelastningen på grunn av høye nivåer av UVB-stråling. Med andre ord så får vi for lite sollys.

Det er like farlig å unngå solen som det er å røyke!

En svensk studie av 30.000 kvinner, har avslørt at kvinner med aktive solrutiner levde lengre enn kvinner som ikke var i solen regelmessig. Det var slik at kvinner som unngikk solen og heller ikke røykte, faktisk hadde samme forventet levealder som kvinnene som røkte og dyrket solen. Dette indikerer at det er like farlig å unngå solen som det er å røyke. Studien er publisert i Journal of International Medicine.

Selv ivrige soldyrkere som har hatt vanlig hudkreft, lever i gjennomsnitt seks år lenger enn befolkningen generelt.

Mangel på sol øker risikoen for kreftrelaterte dødsfall med 40 prosent

Danske forskere fra Herlev Hospital og Københavns Universitet har gjort en annen studie med 96.000 deltakere, der de avdekket en sammenheng mellom lavt vitamin D-nivå i blodet og en økt dødelighet på 30 prosent. Det betyr mere spesifikt en økt risiko for kreftrelaterte dødsfall på opptil 40 prosent.

Vi trenger helt nye kampanjer om kreft, sol og vitamin D

Autisme og andre sykdommer blant utsatte barn

Mange barnehager krever at barn skal smøres rikelig med solkrem før de leveres i barnehagen, og mange barn forblir bleke hele sommeren, som et tegn på at de ikke danner mye vitamin D. Mangel på vitamin D kan blant annet øke risikoen for redusert motstandskraft, astma og benskjørhet i en tidlig alder.
Det kan også være en sammenheng mellom den økende mangel på vitamin D og den økende forekomsten av autisme. Det fremgår av flere studier utført av PhD. forskerne Rhonda Patrick og Bruce Ames på Children's Hospital Oakland Research Institute (CHORI).

Måling av vitamin D i blodet

Man måler vitamin D-nivåer i blodet som 25-hydroksyvitamin D. Mange ledende forskere mener at det er utilstrekkelig og at vi må opp i 75-100 ng / ml for å få optimal sykdomsforebygging.

Middelhavsmat, sol og uteliv

Det er kjent at menneskene rundt Middelhavet har færre kretsløpssykdommer, mindre kreft og at de lever lenger. Og dette tillegges spesielt den gode middelhavs-kosten. Men det kan like gjerne være solen som er den avgjørende forskjell. Solen er høyere på himmelen, og man befinner seg oftere ute, noe som resulterer i en større soleksponering og syntese av vitamin D.

Kilder:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/knoglevaev-og-vitamin-d/d-vitamin-mangel/

11 Tips for Vitamin D, Sunlight, & Sunscreen | Wiseman Family Practice
https://www.wisemanfamilypractice.com/11-tips-vitamin-d-sunlight-sunscreen/

Vitamin D and sun protection – finding the right balance – Cancer
https://www.cancerwa.asn.au/articles/news-2018/vitamin-d-and-sun-protection-finding-the-right-bal/

American Osteopathic Association. Widespread vitamin D deficiency likely due to sunscreen use, increase of chronic diseases, review finds. ScienceDaily. May 1, 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170501102258.htm

Silas Mortensen. Danner kroppen D-vitamin, hvis man har solcreme på? Videnskab.dk
http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/danner-kroppen-d-vitamin-hvis-man-har-solcreme-pa

Lindquist PG, Epstein E, Nielsen K et al. Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the melanoma in Southern Sweden cohort. Journal of Internal Medicine. 2016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26992108

http://ikm.ku.dk/nyheder/nyheder2014/lave-niveauer-af-d-vitamin-oeger-doedeligheden/

Afzal Shoaib et al. Genetically low vitamin D concentration and increased mortality: mendelian randomization analysis in three large cohorts. British Medical Journal. 2014

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016

R.P. Patrick, B.N. Ames. Vitamin D hormones regulates serotonin synthesis. The FASEB Journal 2014

Steen Ahrenkiel. D-vitamin behov og mangel i Danmark. Biokemisk forskning 2009