Skip to main content

Q10 kan lindre symptomene på Parkinsons sykdom

Q10 kan lindre symptomene på Parkinsons sykdomIfølge en japansk studie kan koenzym Q10 lindre symptomene hos enkelte pasienter med Parkinsons sykdom, og tilskudd kan være et alternativ som tilleggsbehandling. Q10 er tilgjengelig i to former med ulike vitale funksjoner, og forskerne fant at det var den ene formen som hadde den positive effekten på Parkinsons sykdom. Men når det gjelder tilskudd betyr det lite, bare kvaliteten er i orden. Det viktigste er at kroppen kan absorbere Q10 og selv vekselvirke mellom de to formene etter behov. Og det krever selen. Men hvordan kan koenzym ha en positiv effekt i forebygging og lindring av Parkinsons sykdom, og kan behandlingen forbedres med kreatin og vitamin B-3?

Q10 er et unikt molekyl, da det bidrar både til cellenes energiomsetning og beskytter dem mot angrep fra de farlige frie radikalene. Alle cellene i kroppen, inkludert cellene i hjernen, er utsatt for frie radikaler og mengden øker under stress, aldring, forgiftning, tobakksrøyk og bestråling. Derfor må hjernen beskyttes med antioksidanter som Q10, gjennom hele livet.
Vi danner selv det meste av den Q10 vi har bruk for, men evnen til å danne dette stoffet forringes med alderen. Kolesterolreduserende medisiner, sykdom og mangel på selen kan også hemme produksjonen og vekselvirkningen.

De forskjellige typer Q10

Det er to hovedformer for Q10, som begge er nødvendige for energiomsetningen og som antioksidant. De kalles ubiquinon og ubiquinol. Ubiquinol, og kosttilskudd i denne formen, kalles ofte for aktivt Q10, men det er egentlig misvisende, da begge formene er aktive på hver sin måte.

Ubiquinon er den oksyderte formen. Den er spesielt viktig for kroppens energiomsetning, som foregår i cellenes kraftverker, kalt mitokondrier. Ubiquinon er gul i fargen.

Ubiquinol er den ikke-oksiderte formen med to ekstra hydrogenmolekyler. Ubiquinol er spesielt viktig som antioksidant og er melkehvit i fargen.

Den fantastiske vekselvirkningen krever selen

Ved hjelp av selen-avhengige enzymprosesser blir ubiquinon og ubiquinol hele tiden omdannet fra en form til en annen, avhengig av kroppens behov. Derfor er det også underordnet om tilskudd er i den ene eller andre formen. Det viktigste er at vi selv kan danne Q10 eller ta opp Q10 fra tilskudd av høy kvalitet. Kroppen klarer selv å konvertere formene etter behov, noe som krever selen. Men det ser ut til at selen-inntaket har falt på grunn av det fattige jordsmonn og et lavere inntak av fisk og innmat, noe som ellers er gode kilder til selen. Derfor har man i den svenske KiSel10-studien gitt tilskudd med både Q10 og selen til en gruppe sunne eldre mennesker, for å forbedre effekten av Q10. Forskerne valgte også et selen-tilskudd i form av selen-gjær, som inneholder cirka 30 organiske selen-former.

Defekte mitokondrier ved Parkinsons sykdom

I Parkinsons sykdom, som er en langsomt utviklende sykdom, er det funnet defekte mitokondrier i hjernen. Sykdommen begynner ofte i 50-70 årene, og oppstår på grunn av ødelagte nerveceller og mangel på signalstoffet dopamin. Det er forskjellige stadier av sykdommen og symptomene kan typisk være ukontrollerte skjelvinger og muskelstivhet, langsomme bevegelser, dårlig balanse, redusert ansiktsmimikk, tretthet og dårlig hukommelse samt andre svekkede kognitive funksjoner.
Ettersom hjernen normalt har en stor energiomsetning, krever det at nervecellenes mitokondrier fungerer. Mitokondriene har i tillegg mange andre funksjoner i cellene, som er avgjørende for at cellene skal kunne utføre sine ulike oppgaver. Derfor er det all grunn til å støtte mitokondriene ved forebygging og behandling av sykdommen.

Mitokondriene er viktig for følgende funksjoner:

  • Energiomsetning
  • Celledeling
  • Kalsium signalering
  • Apoptose - programmert celledød, når cellen er slitt eller ødelagt

Parkinsonpasienter i forskjellige stadier av sykdommen, fikk 300 mg Q10

Forskere fra Jutendo University i Japan har påvist at Q10 i formen ubiquinol kan redusere symptomene på Parkinsons sykdom. Studien varte i nesten to år, og forskerne testet 58 pasienter i en randomisert, dobbeltblind placebokontrollert studie.
Den første gruppen på 28 pasienter hadde Parkinsons sykdom på et stadium der virkningen av medisinen Levodopa avtar, noe som er vanlig etter noen år. Mens alle 28 pasienter i denne gruppen fortsatte med Levodopa, fikk 14 av pasientene i tillegg 300 mg Q10 per dag, mens de øvrige pasientene fikk placebo.
Den andre gruppen av pasienter var på et tidligere stadium av Parkinsons sykdom, og de tok ikke Levodopa. Denne gruppen av pasienter ble også delt inn i en behandlingsgruppe som mottok 300 mg Q10 pr dag, og en placebogruppe.
Før og etter undersøkelsen ble alle pasientene målt etter en Parkinsons sykdomsskala, UPDRS (Unified Parkinsons sykdom Rating Scale), som brukes til å evaluere og måle sykdomssymptomene og alvorlighetsgraden innenfor kategorier som motoriske ferdigheter, kognitive ferdigheter, energi og humør.

Q10 har en betydelig effekt

I den første gruppen av pasienter som fortsatt tok Levodopa, fant forskerne at de pasientene som tok Q10, fikk betydelig bedre score på UPDRS skala, i motsetning til placebogruppen som opplevde en forverring. Forskerne fant mer spesifikt en forskjell på 7,1 ifølge UPDRS skala.
I den andre gruppen, der ingen tok Levodopa, fant forskerne også at gruppen som tok Q10 oppnådde en betydelig bedre score på UPDRS skala, sammenlignet med placebogruppen. Men det bør understrekes at begge gruppene med tidlige stadier av Parkinsons sykdom opplevde en forverring av sykdommen. Likevel opplevde den gruppen som fikk Q10, at sykdommen utviklet seg saktere.

Q10’s unike opptak og konvertering

Mat og kosttilskudd inneholder Q10 både som ubiquinon og ubiquinol. Etter opptak i blodet er det meste av ubiquinon omdannet til ubiquinol, der det fungerer som en viktig antioksidant som beskytter kolesterolet og blodkar-veggene mot åreforkalkning.

Når ubiquinol kommer inn i kroppens celler, forvandles det til ubiquinon, noe som sikrer at mitokondriene kan danne kjemisk konsentrert energi, som kalles ATP.

Når ubiquinol kommer inn i kroppens celler, forvandles det til ubiquinon, noe som sikrer at mitokondriene kan danne kjemisk konsentrert energi, som kalles ATP.

 Tilskudd, kvalitet og effekt

Q10 er et ganske stort fettløselig molekyl, som kroppen selv danner i en fri form.
I råvarene som brukes til å lage Q10-tilskudd, samles Q10-molekylene alltid i krystaller. Imidlertid kan vi ikke absorbere krystallene i denne formen, med mindre råmaterialet har gjennomgått en spesiell olje- og varmebehandling. Derfor er det også mange som ikke fullt ut drar nytte av sitt Q10-tilskudd.
Kvaliteten på et Q10-tilskudd er altavgjørende - både for opptaket og effekten, som naturligvis henger sammen. Dette gjelder også når Q10 tilskudd brukes i vitenskapelige forsøk.

Ubiquinol er svært sårbart

I tilskudd med ubiquinol er formen generelt svært sårbar, da ubiquinol oksyderer så snart det blir utsatt for oksygen. Da returnerer ubiquinol tilbake til ubiquinon-formen, og da er vi like langt.

Q10 kombinert med kreatinQ10 kan lindre symptomene på Parkinsons sykdom

Kinesiske forskere har utført en studie hvor 75 pasienter, som var i et tidlig stadium av Parkinsons sykdom, fikk enten 300 mg Q10 og 10 g kreatin-monohydrat, eller placebo. Kreatin finnes hovedsakelig i musklene, der det er en del av en lynrask energikilde, og derfor er kreatintilskudd mest brukt i sportsgrener med eksplosiv fysisk aktivitet. Men kreatin har også en oversett betydning for hjernens og nervecellenes energiomsetning, derfor er tilskudd med Q10 og kreatin en relevant kombinasjon.
I denne studien fant forskerne at gruppen av pasienter som fikk Q10 og kreatin, gjorde det bedre enn placebogruppen etter 12 måneder, og etter 18 måneder. Det viste seg at de to tilskudd utsatte en forverring av de kognitive funksjonene. Forskerne fant også lavere nivåer av lipidperoksydasjon. Det er en av de farligste skadelige effektene av de frie radikaler, og her fungerer Q10 som en unik antioksidant.

Man kan også vurdere kosttilskudd med vitamin B3 (niacin)

Årsaken er at vi trenger vitamin B3, slik at vi kan danne stoffet NAD (nikotinamid-adenin-dinukleotid), som er viktig for cellenes energiomsetning og reparasjon av skadede nervecellers DNA.
Mangler og dårlig utnyttelse av vitamin B3 oppstår spesielt ved et ensidig kosthold, overdrevent alkoholforbruk samt syrenøytraliserende- og vanndrivende medisin, som mange eldre tar.
En ny studie som viser at tilskudd med vitamin B3 sannsynligvis kan forbedre generell medisinsk behandling hos pasienter med Parkinsons sykdom, der mitokondriene er defekte.

Kilder:

Yoritaka A et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of reduces coenzyme Q10 for Parkinson´s disease. PubMed 2015

Li Z et al. The effect of creatine and coenzyme Q10 combination therapy on mild cognitive impairment in Parkinson´s disease. PubMed 2015

University of Leicester. People with forms of early-onset Parkinson´s disease may benefit from boosting niacin in diet, research suggest. ScienceDaily. 2017

Lehmann S. et al. Enhancing NAD salvage metabolism is neuroprotective in a Pink1 model of Parkinson´s disease. Biology Open 2016

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/parkinson/parkinson-behandling/

Pernille Lund. Q10 - fra helsekost til epokegørende medicin. Ny videnskab 2014