Magnesium kan lindre symptomer på depresjon

Magnesium kan lindre symptomer på depresjonDet antas at 350 millioner mennesker over hele verden lider av depresjon og sykdommen har store økonomiske og menneskelige kostnader. Ettersom det ikke er alle som har utnytte av den tradisjonelle medisinske behandlingen, som også er forbundet med en rekke bivirkninger, er det all grunn til å strebe etter mer forebygging og bedre behandlinger. En ny studie, publisert i PLoS One, har avdekket at tilskudd med magnesium kan være et trygt supplement i behandlingen av mild og moderat depresjon. Forskerne har også funnet ut hvilken biokjemisk effekt magnesium kan ha på humøret.

Magnesium er en del av mer enn 300 forskjellige enzymprosesser som blant annet påvirker kroppens energiomsetning, nervesystemet, muskelfunksjon, blodtrykk, blodsukker, væskebalanse og knokler. Ifølge den nye studien og tidligere studier, spiller magnesium også en rolle i å hemme inflammasjoner i hjernen, som settes i forbindelse med depresjon. Likevel er det bare få studier som viser effekten av magnesiumtilskudd på pasienter som lider av depresjon.

Lovende resultater av forsøket

Emily Tarleton og hennes kolleger fra University of Vermont i USA, kontaktet 1.340 voksne med mild eller moderat depresjon. Av disse ønsket 126 personer å delta i studien, samtidig som de fortsatte med sin vanlige medisinske behandling. Gjennomsnittsalderen var 52, og det var litt flere kvinner enn menn. I de første seks ukene fikk halvparten av deltakerne et daglig tilskudd på 248 milligram magnesiumklorid, fulgt av seks "kontroll uker" uten tilskudd. Den andre gruppen mottok ingen kosttilskudd med magnesium i de første seks ukene, men den samme daglige dosen med magnesium på 248 mg i løpet av de siste seks ukene. Deltakerne visste derfor om de fikk magnesiumtilskudd eller ikke.
I løpet av den tolv uker lange studien undersøkte Tarleton og hennes kolleger deltakernes symptomer på en standardskala (PHQ-9), som bruker en rekke spørsmål for å klassifisere mild, moderat og alvorlig depresjon. Det viste seg at de som tok magnesiumtilskudd i seks uker, gjorde seks poeng lavere på skalaen, og dette resultatet anses å være klinisk viktig. Forskere har også observert ganske rask og positiv effekt etter bare to uker. Magnesiumtilskudd ble generelt godt tolerert, uavhengig av alder, kjønn, bruk av antidepressiva og andre faktorer. Etter forsøket rapporterte 61% av deltakerne at de ville fortsette å ta magnesiumtilskudd.

Fremtidig forskning

Ifølge Tarleton er det første gang at man har gjort en randomisert klinisk studie av magnesiumtilskudd hos pasienter med mild og moderat depresjon. Resultatene er lovende og forskernes neste skritt er å gjøre en enda større befolkningsundersøkelse. Samtidig hevder kritikere av studien at dette like gjerne kunne være en slags placebo-effekt, fordi deltakerne visste hva de tok, og når. På den andre siden viser tidligere studier at magnesium har en tendens til å redusere betennelse i hjernen. Derfor vil det være svært relevant om Tarleton og hennes team i fremtiden utfører en større placebokontrollert undersøkelse. Uansett kan pasienter med mild og moderat depresjon absolutt vurdere tilskudd med magnesium, da andre studier peker på hvordan mineralet har en effekt på hjernens biokjemi og på humøret.

Depressive pasienter har forhøyede biomarkører for inflammasjon

Hos depressive pasienter har man funnet forhøyede biomarkører for betennelse. Inflammatoriske budbringere som CRP (C-reaktivt protein) og interleukiner har vist seg å påvirke de neurokjemiske signaler, som er involvert i depresjoner. De inflammasjonsfremmende budbringere overfører uhensiktsmessige informasjoner til nervesystemet.

Inflammasjon hemmer serotonin som er viktig for humøret

Under inflammasjonene aktiveres noen spesielle hjerneceller, microglias, som representerer immunforsvaret til hele sentralnervesystemet. Når det skjer, vil enzymer hemme produksjonen av serotonin som påvirker vårt gode humør, og melatonin som er viktig for nattesøvnen. I stedet produseres det kinolinsyre som er involvert i mange psykiske lidelser, og blant annet kan føre til irritabilitet og nervøsitet.

Antidepressive medisiner demper ikke inflammasjoner

Inflammasjoner kan hemme serotoninnivået, og flere antidepressive medisiner (SSRI) er laget for å regulere serotoninnivået. Men antidepressive medisiner retter ikke opp på inflammasjonene, som ofte kan være den egentlige årsaken. Dette kan også forklare hvorfor enkelte deprimerte pasienter ikke drar nytte av de antidepressive medisinene.

Kosttilskudd med magnesium motvirker inflammasjoner

Forskere fra Mexico, Iran og Australia har samlet data fra en rekke studier der de har fokusert på proteinet CRP, som er en markør for betennelsestilstander i kroppen. Ifølge forskere kan tilskudd med magnesium føre til en betydelig reduksjon av dette proteinet. Studien, som er publisert i Current Parmaceutical Design, avslører at magnesium spiller en anti-inflammatorisk rolle. Det er i tråd med tidligere studier som har vist at for lite magnesium, spesielt kombinert med for mye kalsium, øker risikoen for betennelse.

Magnesiummangel er utbredt

Det er hovedsakelig magnesium i kjerner, mandler, nøtter, fullkorn, melkeprodukter, kål og andre kompakte grønnsaker. Imidlertid antas det at 70-80% av den amerikanske befolkningen mangler magnesium.
Magnesiummangel, som også er utbredt i Norge, skyldes ofte et ensidig, raffinert kosthold. Et høyt forbruk av sukker, alkohol og andre stimulanser, samt vanndrivende medisin og stress, kan også tømme kroppen for dette livsviktige mineralet. Insulinresistens, der cellens evne til å absorbere blodsukkeret, kan også tømme kroppen for magnesium, og det er ofte mange av de ovennevnte faktorene som forsterker hverandre.

MERK! Alvorlig økning i depresjon og utilstrekkelig behandling

Mer enn 320.000 nordmenn er på antidepressiv medisin.

Antidepressiva kan forårsake bivirkninger som hodepine, apati, nedsatt sexlyst, vektøkning, ytterligere depresjon og abstinenser ved opphør, noe som fører til enda flere problemer.

Mange mennesker som er i medisinsk behandling for depresjon, lider faktisk av mangel på essensielle næringsstoffer som magnesium, vitamin D og omega-3 fettsyrer, samt stress eller et lavt stoffskifte som ikke har blitt behandlet.

Kilder:

With health care cuts looming, low-cost magnesium a welcome option for treating depression – ScienceDaily
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170627152621.htm

Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180067

Magnesium found to treat DEPRESSION better than antidepressant drugs: New science – NaturalNews.com
http://www.naturalnews.com/2017-07-20-magnesium-treats-depression-better-than-antidepressant-drugs-science.html

Study finds magnesium may ease depression symptoms
http://www.nutraingredients.com/Research/Study-finds-magnesium-may-ease-depression-symptoms

Can magnesium help depression – or is it just a placebo? - Health News - NHS Choices
http://www.nhs.uk/news/2017/06June/Pages/Can-magnesium-help-depression%E2%80%93or-is-it-just-a-placebo.aspx

http://www.nutraingredients.com/Research/Magnesium-supplements-show-potential-anti-inflammatory-effects-Meta-analysis

L-.E. Simental-Mendia et al. Effects of magnesium supplementation on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Current Pharmaceutical Design. 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28545353

Stephen Daniels. Magnesium supplements show potential anti-inflammatory effects: Meta-analysis. 2017

Pin It