CLA hjelper folk med overvekt

CLA hjelper folk med overvektEnda en vitenskapelig studie bekrefter at CLA er effektivt. En ny spansk dobbel-blindet, randomisert studie har vist at 3 gram CLA daglig, gitt til en gruppe med friske, overvektige personer, reduserte vekten og mengden av fett i kroppen, i løpet av en periode på 24 uker.

I studien ønsket forskerne å undersøke effekten og sikkerheten av et daglig tilskudd på 200 ml skummet melk tilsatt 3 gram CLA. Den anvendte CLA besto av isomerene C9-T11 og T10-C12, like deler av hver.
42 overvektige personer mellom 30 og 55 år deltok i studien. Deres BMI var på mellom 27 og 30, der 30 er grensen for fedme. Av de 42 deltakerne fikk 22 CLA, mens de 20 personene i kontrollgruppen fikk placebo i form av oljesyre, som er en ikke-essensiell fettsyre, også kjent som omega-9. Deltakerne ble fortalt at de skulle spise som vanlig og ikke forandre sine treningsvaner i løpet av undersøkelsesperioden.

Det fungerer og tåles bra

Etter 24 uker kunne forskerne registrere resultatene. Fire personer i kontrollgruppen trakk seg ut underveis, men totalt 38 deltakere gjennomførte. Gruppen som fikk CLA hadde gått ned nesten en kilo i vekt, mens gruppen som fikk placebo hadde lagt på seg litt over 100 gram. Rundt et kilo i forskjell høres kanskje ikke så mye ut, men det er viktig å poengtere at dette er et vekttap som har skjedd uten endringer i verken kosthold eller mosjonsvaner. I motsetning til en del slankekurer der vekttapet hovedsakelig kommer på grunn av tap av væske og muskelvev, gir CLA primært tap av fett. Studien viste også at CLA tåles godt. Det var ingen signifikante endringer i leverfunksjon, hjerte- og karsykdommer, kolesteroltall og triglyserider, eller betennelse.

Utbredt overvekt

I løpet av de siste 30 årene har forekomsten av overvekt og fedme doblet seg globalt. Verden over er det nå cirka 500 millioner fete voksne og nesten 1 milliard flere er overvektige. Både overvekt og fedme er en trussel mot helsen. Her kommer CLA inn i bildet som et verktøy til å hjelpe disse menneskene til å gjenopprette normal vekt.

Forskjell på CLA

Det har vært rapporter på manglende effekt av CLA, at det fremmer insulinresistens, hjerte- og karsykdommer og betennelsestilstander, men slike tilfeller tilskrives bruken av andre CLA-isomerer og feil i eksperimentelle oppsett. Det er 28 forskjellige CLA-isomerer, dvs. ulike strukturer av CLA-molekylet, men det er C9-T11- og T10-C12-isomerer som har de gunstige effektene på helsen vår. C9-T11-isomeren, som utgjør nesten 90% av all naturlig forekommende CLA, tilskrives krefthemmende effekt mens T10-C12-isomer, som er mindre utbredt i naturen, tilskrives evnen til å øke kroppens stoffskifte og forbedre forholdet mellom muskelvev og fett.

Om CLA

Konjugert linolsyre (CLA) er en naturlig forekommende fettsyre som finnes i kjøtt fra drøvtyggende kveg, samt i melk, ost og andre meieriprodukter. CLA er også en antioksidant som dannes under fordøyelsen hos dyr, ved en enzymatisk omdannelse av linolsyre fra gress. Innholdet av naturlig CLA hos kuer har falt i takt med at så mange kuer ikke lenger lever av gress. At det naturlige CLA-innholdet i kosten har blitt redusert, antas å være en medvirkende faktor til den utbredte overvekten hos befolkningen.
CLA motvirker lagring av fett i kroppens fettlagre. I andre typer celler øker CLA cellemembranenes evne til å absorbere fett og næringsstoffer, og omdanner fett til varme og energi. Kroppens muskelvekst stimuleres også av CLA på grunn av økt tilførsel av næring. Det er grunnen til at CLA er så populært blant kroppsbyggere.

Kilde:

López-Plaza B, et al. Effects of milk supplementation with conjugated linoleic acid on weight control and body composition in healthy overweight people. Nutr. Hosp. 2013;28(6):2090-98.

Søk mer info

Søk mer infoSøk mer info

Klik her, hvis du vil vide mere om CLA

Pin It