Selenforbindelser bekjemper kreft

Selenforbindelser bekjemper kreftDanske forskere fra Universitetet i København, har i en ny vitenskapelig studie påvist at metylerte selen-forbindelser kan regulere kroppens immunsystem, slik at det bedre kan bekjempe visse kreftformer. Disse selen-forbindelsene finnes i visse matvarer som hvitløk og brokkoli, men også i organisk selengjær.

Visse kreftformer, som hudkreft, prostatakreft og noen leukemityper, svekker kroppens immunsystem ved å overstimulere systemet, til det til slutt brytes ned. Dette gir kreftcellene fritt spill i kroppen. Denne forskningen viser at inntak av selen-forbindelser som er omdannet til metylselenol, kan forbedre immunsystemets evne til å bekjempe kreft.

Det immunaktiverende stoffet NKG2D

Omsetningen av ulike organiske og uorganiske selen-forbindelser i kroppen er kompleks og nøye regulert. Selen-forbindelsen metylselenol regulerer dannelsen av et stoff som kalles NKG2D. Det er et stoff som aktiverer kroppens immunfunksjon og som oppstår i store mengder ved, for eksempel, varmesjokk, virusinfeksjoner og betennelsestilstander, samt i blodet og på overflaten av svulster hos kreftpasienter. Dette stoffet kan er derfor også være et varsel om en alvorlig sykdom. Selen-forbindelsene som omdannes til selenid i kroppen, er ikke i stand til å regulere dannelsen av NKG2D og er derfor mindre effektive, i forbindelse med kreftbehandling.

Selengjær

Det er derfor selengjær er så viktig, det inneholder de metylerte selen-forbindelsene som har vist seg å være mest effektive innen kreftbehandling. I Norge finnes det et enkelt selengjær-produkt tilgjengelig i helsekostbutikker. I Danmark er samme produkt registrert som legemiddel og det eneste produktet som er godkjent til forebyggelse og behandling av selenmangel, og bør anbefales i en dose på 200 mikrogram daglig.

Virkestoffene til selen

Selen bekjemper primært kreft på to måter: Apoptose og antiangiogenese. Ved apoptose påvirker enzymer kreftcellene så de dør, det kalles programmert celledød. Antiangiogenese en prosess som hemmer dannelsen av nye blodkar til kreftsvulsten. Uten tilførsel av tilstrekkelig ernæring via nye blodkar, dør kreftcellene.
Konvensjonell kjemoterapi forsterker selenets effekt på kreft.

Tilskudd nødvendig

Andre studier som involverer selen, har vist at et daglig tilskudd på 200 mikrogram selengjær, har vært i stand til å redusere antall krefttilfeller og dødsfall forårsaket av kreft. Samtidig tyder studiene på at det er store forskjeller på selen-typer, og at dette i stor grad kan påvirke utfallet. Det er bemerkelsesverdig at SELECT-studien fra 2008 der selenmetionin ble gitt til kreftpasienter, ikke viste en statistisk signifikant effekt på kreft. Selenmetionin er en ikke-metylert selen-forbindelse. Dette negative resultatet har blitt tilskrevet flere ting, blant annet at pasientene ikke manglet selen. Men ifølge disse nye danske forskningsresultater kan også forklaringen være, at pasientene ikke ble gitt metylerte selen-forbindelser.

En annen ting som også ble påpekt av forskerne var, at man ikke klarer å få i seg de mengder med selen som trengs for å bekjempe kreft, gjennom kostholdet.

Kilder:

Hagemann-Jensen M, et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymphocyte Receptor NKG2D. J Biol Chem. 2014;289(45):31576-90.
Weekley CM, et al. Uptake, distribution, and speciation of selenoamino acids by human cancer cells: X-ray absorption and fluorescence methods. Biochemistry. 2011;50(10):1641-50.

Pin It