Skip to main content

Ny hjertebehandling redder liv

Ny hjertebehandling redder livDen danske hjerteforsker, overlege Dr. Med. Svend Aage Mortensen fra Hjertesenteret på Rikshospitalet i København, stiller seg positivt til resultatene av en ny studie om kronisk hjertesvikt. Basert på resultatene av studien vurderer han at det naturlige stoffet, koenzym Q10, kan spille en viktig rolle som et tilskudd til behandlingen av kronisk hjertesvikt.

"Jeg vil gå så langt som til å kalle denne muligheten for tilleggsbehandling med koenzym Q10 i hjertesvikt, som et paradigmeskifte," sier den danske hjerteforskeren. Han har jobbet med denne typen behandling siden de første tidlige kliniske studiene ble utført på Rikshospitalet i 1983.

Svend Aage Mortensen er forskningsdirektør for den nylig publiserte og banebrytende internasjonale undersøkelsen, Q-SYMBIO. Den dokumenterer at tilstanden og forløpet hos pasienter med hjertesvikt, kan forbedres med koenzym Q10. Studien har nylig blitt publisert i det anerkjente tidsskriftet Heart Faliure, for American College of Cardiology.

Styrker hjertet

"Ved behandling av hjertesvikt fokuserer man blant annet på å hemme ulike hormonelle faktorer som belaster hjertet og er vanlige ved hjertesvikt. Koenzym Q10 støtter de cellulære prosessene rundt energi-generering, og gir på den måten den svekkede hjertemuskelen mer energi," forklarer Dr. Mortensen. "Resultatene med andre stimulerende midler ved hjertesvikt har vært skuffende."

At det fungerer, ses tydelig på resultatene fra Q-SYMBIO-studien. Pasientene som fikk koenzym Q10 hadde en betydelig lavere risiko for å dø. I tillegg hadde de færre sykehusinnleggelser på grunn av hjertesvikt, og deres symptomer ble forbedret, sammenliknet med de som ikke fikk stoffet.

Nesten halvparten så mange dødsfall

I alt 420 pasienter med kronisk hjertesvikt deltok i Q-SYMBIO-studien, som for den enkelte pasienten gikk over en periode på to år. Halvparten av pasientene fikk 100 mg koenzym Q10 tre ganger daglig, mens den andre halvparten fikk et tilsvarende antall identiske, men ineffektive kapsler (placebo). Deltakere i begge gruppene fortsatte å ta sin vanlige hjertemedisin, ordinert av egne leger, samtidig med studien.

Etter to år var det 43% færre hjerterelaterte dødsfall i Q10-gruppen sammenlignet med placebogruppen. Tilsvarende var det 43% færre hjerterelaterte komplikasjoner og sykehusinnleggelser på grunn av forverring av hjertesvikt, i Q10-gruppen.

Svend Aage Mortensen mener at koenzym Q10 kan spille en viktig rolle som tilleggsbehandling av kronisk hjertesvikt, basert på de oppnådde resultatene i studien.

Hjertets naturlige energi

Alle kroppens celler er avhengige av koenzym Q10. De trenger stoffet for å danne den energien cellene krever for å fungere normalt. Kroppen danner selv koenzym Q10, men denne evnen reduseres med alderen, og kan også svekkes i forbindelse med sykdom, eller ved bruk av enkelte legemidler. Hjertet er spesielt energikrevende og derfor finnes det høye konsentrasjoner av Q10 i hjertemuskelen. Ved hjertesvikt endrer dette seg og konsentrasjonen av Q10 blir lavere enn normalt. Hjertet klarer ikke å danne nok energi til å trekke seg sammen med tilstrekkelig høy kraft, og pasientene føler seg derfor andpustne og blir fort slitne. Når man bruker Q10 sammen med den vanlige hjertemedisinen forbedres hjertets energiomsetning, slik at hjertemuskelen får mer energi og pasienten færre symptomer.

Kilde: Journal of the American College of Cardiology, HEART FAILURE, online oktober 2014