Skip to main content

Zinkets betydelse för graviditet och fostrets hjärna

Zinkets betydelse för graviditet och fostrets hjärnaZink ingår i flera enzymprocesser och proteiner som har betydelse för fertilitet och graviditet. Zink är också viktigt för utvecklingen av fostrets hjärna och barnets hälsa senare i livet. Detta framgår av en ny översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Samtidigt påpekar författarna att zinkbrist är ganska vanligt och bland annat orsaken till runt 20 procent av den barnadödlighet som inträffar kring födseln. Därför är det extra viktigt att vara välförsedd med zink under hela livet – och inte minst före och under graviditet och amning.

Zink ingår i mer än 300 olika enzymprocesser och i mer än 3 000 olika proteiner. Zink finns i flera områden av cellerna som cellkärnor och mitokondrier. I cellmembranen ingår zink i ett antal transportproteiner som kallas ZIP och säkerställer att rätt gener i cellerna kommer till uttryck vid rätt tidpunkt. Dessutom ingår zink i viktiga antioxidanter (SOD) som skyddar cellerna mot oxidativa skador orsakade av fria radikaler. På så sätt ingår zink i en mängd olika processer i cellerna som är viktiga för ämnesomsättningen, nervsystemet, immunförsvaret och otaliga andra funktioner.
Zink har också betydelse för fertiliteten hos båda könen. Bitestiklar och sädesceller innehåller en relativt hög mängd zink. Detsamma gäller kvinnans äggstockar och det utvecklade ägget som efter ägglossningen vandrar mot livmodern. På insidan av äggcellens membran finns miljontals zinkmolekyler i något som fungerar som små paket. Direkt efter befruktningen öppnas dessa små paket så att zinkatomerna skjuts ut i äggcellen, likt ett fyrverkeri. Dessa utflöden av zink från cellmembranen upprepas flera gånger så att zinket kan ingå i de många enzymer och andra proteiner som är nödvändiga för att den befruktade äggcellen ska kunna utvecklas till ett friskt embryo och foster. I detta avseende har zink också betydelse för utvecklingen av hjärnans neuroner och att de skyddas mot skador orsakade av oxidativ stress.
Moderns bröstmjölk innehåller också en del zink för att tillgodose barnets behov när det ska växa och utvecklas. I livets tidiga skeden är behovet av zink relativt högt och omfattande zinkbrist under graviditeten och de första sex månaderna efter födseln kan få särskilt allvarliga konsekvenser för barnets utveckling.

Zinkbrist skadar fostrets utveckling och hälsa på flera parametrar

Det är allmänt känt att zinkbrist kan medföra nedsatt luktsinne, dålig sårläkning, hudsjukdomar, håravfall, nedsatt motståndskraft och aptitlöshet. Brist på zink kan också orsaka slöhet, irritabilitet och depression.
Hos män kan zinkbrist medföra dålig spermiekvalitet. Hos kvinnor kan zinkbrist orsaka dålig äggkvalitet och göra det svårare att bli gravid eller upprätthålla en hälsosam graviditet.
Brist på zink under graviditeten kan störa fostrets utveckling på flera parametrar. I översiktsartikeln kommer författarna närmare in på hur det kan påverka utvecklingen av fostrets hjärna, eftersom zink inte kan ingå i viktig cellsignalering och som antioxidant. Det kan följaktligen uppstå nedsatt täthet av neuroner och förändringar i flera hjärnstrukturer. På sikt kan detta även skada barnets kognitiva och motoriska utveckling, och på detta område krävs det mer forskning.

  • Det antas att 17 procent av världens befolkning lider brist på zink.
  • Mindre zinkbrister kan också påverka graviditet och hälsa.

Zinkbrist kostar många barn livet

Enligt översiktsartikeln är zinkbrist under graviditeten orsaken till runt 20 procent av den barnadödlighet som inträffar kring födseln (perinatal mortalitet).
Zinkbrist tros också vara orsaken till att 450 000 barn dör före fem års ålder, vilket bidrar till 800 000 dödsfall över hela världen varje år.
Zinkbrist är särskilt utbrett i utvecklingsländerna på grund av undernäring. I industriländerna kan zinkbrist bero på ensidiga kostvanor och brist på animaliska proteiner som ofta är de bästa zinkkällorna. Här bör dessutom nämnas ett stort intag av järn och kalcium samt alkohol och vissa läkemedel.

Zinkkällor och tillskott till gravida

Ostron är den allra bästa källan till zink. Men de flesta får i sig zink genom vanligare livsmedel som kött, fisk, spannmål, bönor och nötter. Vi har lättast att ta upp zink från animaliska källor.
Det är under alla omständigheter viktigt att vara välförsedd med zink om man är gravid eller planerar att bli det.
De officiella rekommendationerna, RI, i Danmark är 10 mg. Gravida och ammande har behov av lite mer, motsvarande 11 mg respektive 12 mg.
Man bör naturligtvis eftersträva att få tillräckligt med zink genom kosten. Man kan också välja ett kombinerat tillskott vid graviditet som innehåller lättupptagligt organiskt zink.

Referenser

Jeremy Willekens and Loren W. Runnels. Impact of Zinc Transport Mechanism and Brain Development. Nutrients 17 June 2022

Jiaomei Yang et al. Maternal Zinc, Copper, Selenium Intakes during Pregnancy and Congenital Heart Defects. Nutrients 2022

Preconception zinc deficiency could spell bad news for fertility. American Phsiological Society April 2018

Science News: Radiant zinc fireworks reveal human egg quality. ScienceDaily 2016

Zinc | The Nutrition Source | Harvard T.H. Chan School of Public Health

  • Skapad