Skip to main content

Magnesiumtillskott motverkar hälsofarliga inflammationer

Magnesiumtillskott motverkar hälsofarliga inflammationerÅldrandeprocesser och de flesta kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer kännetecknas av kroniska inflammationer som skadar frisk vävnad. Om akut hyperinflammation uppstår under infektioner med influensa och covid-19 kan tillståndet bli livshotande. Därför är det livsviktigt att kroppen kan reglera inflammationsprocesserna. I detta avseende behövs det bland annat magnesium. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Nutrients. Här kommer forskarna närmare in på hur tillskott med magnesium kan minska olika inflammationsfrämjande markörer. Magnesium bidrar också till att aktivera D-vitamin, som också reglerar inflammationsprocesserna.

Det är naturligtvis livsviktigt att immunförsvaret kan bekämpa akuta infektioner och förgiftningar genom att initiera en inflammation, som noggrant bör regleras med hjälp av cytokiner och andra markörer. Det är också viktigt att immunförsvaret drar sig tillbaka när uppgiften är klar.
Om kronisk inflammation uppstår blir tillståndet mycket skadligt för hälsan eftersom kroppen hela tiden producerar olika cytokiner och andra proinflammatoriska ämnen. Detta orsakar bland annat oxidativ stress som kan skada celler och vävnader.
Det visar sig att åldrandeprocesser, övervikt och många kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, astma, tandlossning, tarminfektioner, depression, Alzheimers sjukdom, skleros och cancer kännetecknas av kroniska inflammationer. Och enligt WHO är kroniska inflammationer och de åtföljande kroniska sjukdomarna den största dödsorsaken världen över. Förekomsten förväntas öka drastiskt inom de närmaste 30 åren om inte grundläggande förändringar sker i befolkningens livsstil och kostvanor. I den nya studien fokuserar forskarna på magnesium och hur tillskott reglerar inflammationer.

Magnesium minskar markörer för inflammation och höjer kväveoxiden

Magnesium är ett av de mineraler som vi behöver mest av. Magnesium ingår i över 600 enzymprocesser, som bland annat har betydelse för nervsystemet, muskler, blodsocker, vätskebalans, interaktion med kalcium och utnyttjande av D-vitamin.
Ett ökande antal studier har avslöjat magnesiumets positiva effekt på hälsan. Det verkar också som att magnesium har betydelse för inflammationsprocesserna, men här har studierna varit begränsade.
I den nya metaanalysen inhämtade forskarna 17 randomiserade, kontrollerade studier från olika databaser. Studierna i fråga behandlade huruvida tillskott med magnesium har en effekt på olika markörer för inflammation jämfört med placebo.
Studierna omfattade totalt 889 deltagare med en genomsnittsålder på 46 år.
Studierna visade att tillskott med magnesium minskade följande markörer:

 • CRP (C-reaktivt protein)
 • Plasmafibrinogen
 • TRAP (tartrate-resistant acid phosphatase type 5)
 • TNF-ligander (tumor necrosis factor ligands)
 • ST2-protein
 • Interleukin-1

Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med magnesium avsevärt minskar olika inflammationsfrämjande markörer och i synnerhet CRP.
Forskarna kommer vidare in på hur en minskning av dessa markörer reglerar immunförsvarets vita blodkroppar så att de inte överreagerar.
En annan viktig mekanism är att magnesium sitter i cellernas kalciumkanal som en bult som håller kalciumkoncentrationen väldigt låg i alla mjukvävnader. Vid brist på magnesium ökar risken för att för mycket kalcium stängs in i cellerna. Detta stressar cellerna, så att de bland annat kan utveckla inflammatoriska tillstånd. Och av samma skäl bör man aldrig ta kalciumtillskott utan magnesiumtillskott.
Magnesiuminnehållande enzymer sörjer också för att vi kan aktivera den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom tillskott. Detta är mycket viktigt, eftersom D-vitamin i sig är avgörande för immunförsvaret och regleringen av inflammationsprocesser.
Dessutom fann forskarna att magnesium ökar blodets innehåll av kväveoxid (NO). Kväveoxid har många funktioner, som att döda luftburna mikrober, få den glatta muskulaturen att slappna av och att fungera kärlvidgande.
I de olika studierna fick deltagarna 250–500 mg magnesium dagligen.
Den nya metaanalysen har publicerats i tidskriften Nutrients.

Källor till magnesium och kvalitet på tillskott

Magnesium finns främst i fullkorn, mandlar, nötter, kål och andra grova och gröna livsmedel. Men under de senaste årtiondena har magnesiumbrist blivit utbredd på grund av utarmad jord, raffinering, ensidiga kostvanor och andra orsaker.
De officiella rekommendationerna, RI, ligger på 375 mg, men behovet kan mycket väl vara större om man till exempel är överviktig, tar urindrivande läkemedel eller lider av en kronisk inflammation.
Slutligen bör tillskott vara i organiska och lättupptagliga former. Magnesiumoxid, som finns i många tillskott samt magnesium mot förstoppning, är svårt att ta upp och verkar bara lokalt i tarmen.

Orsaker till utbredd magnesiumbrist

 • Ensidiga kostvanor.
 • Gödnings- och bekämpningsmedel minskar magnesiuminnehållet i grödor.
 • Det finns mindre magnesium i icke-ekologiska och raffinerade livsmedel.
 • För mycket kalcium genom mejeriprodukter och tillskott.
 • Hög konsumtion av alkohol och andra stimulantia.
 • Diabetes och andra kroniska sjukdomar.
 • Vattendrivande läkemedel.
 • Kronisk diarré.
 • Stress.

Andra nyttiga råd vid behandling av kronisk inflammation

I följande artikel kan du läsa mer om hur kronisk inflammation är den största dödsorsaken och hur den kan förebyggas och bekämpas med fiskolja, D-vitamin, magnesium och zink.

»Kroniska inflammationer är den främsta dödsorsaken«

Referenser

Nicola Veronese et al. Effect of Magnesium Supplementation on Inflammatory Parameters: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients 2022.

Mohsen Nabi-Afjadi et al. The effect of vitamin D, magnesium and zinc supplements on interferon signaling pathways and their relationship to control SARS-CoV-2 infection. Clinical and Molecular Allergy. 2021

Megan Ware. Why do we need magnesium? Medical News Today. 2020

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Roma Pahwa; Ishwarial Jialal. Chronic Inflammation. NCBI April 2018

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

 • Skapad