Skip to main content

Selens oversete betydning for fertiliteten hos begge køn

Selens oversete betydning for fertiliteten hos begge kønSelen har en overset betydning for sædkvaliteten og den sunde graviditet. Et forskerhold fra Rumænien har nu set nærmere på blodets niveau af nogle selenholdige antioxidanter og fundet, at lave niveauer hænger signifikant sammen med dårligere sædkvalitet. Forskerne henviser også til, at selenmangel øger risikoen for komplikationer under graviditeten, abort og tidlig fødsel. Da selenmangel er udbredt, og da ufrivillig barnløshed også er udbredt, kan tilskud med selen derfor være relevant. Til orientering har danske landmænd i årtier netop givet husdyrene tilskud med selen for at forbedre deres fertilitet og almene sundhedstilstand.

Sporstoffet selen indgår i omkring 30 selenafhængige proteiner, der blandt andet har betydning for energiomsætningen, DNA-syntesen og stofskiftet. Selenholdige proteiner som GPX (glutathion peroxidase), TR (thioredoxin-reductase) og selenoprotein H, P og S spiller vigtige roller i modning og beskyttelse af kvindens æg, i fosterudviklingen, og at barnet fødes til tiden. De selenholdige proteiner har i det hele taget en særlig opbyggende rolle under graviditeten, inklusive udvikling af fostrets hjerne. De selenholdige antioxidanter GPX´er beskytter samtidig moderkagen og fostret mod ødelæggende oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. Vi danner alle frie radikaler som et biprodukt fra iltomsætningen, og mængden øges gevaldigt under stress, infektioner, tobaksrygning og forgiftninger.
Det er tidligere påvist, at mangel på selen øger risikoen for ufrugtbarhed og en lang række komplikationer som kronisk inflammation i livmoder eller bryster, ovariecyster, skader på fostrets hjerte og muskler, spontan abort, øget risiko for infektioner hos mor og den nyfødte, eller at barnet er dødfødt.
Hvad mandens fertilitet angår, har de selenholdige proteiner betydning for sædcellernes svingtråde, som leverer deres fremdrift. Hvis manden mangler selen, går det ikke alene ud over sædcellernes mobilitet men også deres kvalitet. Det skyldes, at sædceller er ekstremt sårbare over for oxidativ stress, da de i modsætning til de fleste andre celler ikke er i stand til at reparere skader på deres eget DNA. Der kan derfor opstå noget, man kalder for DNA-fragmentering. Så selvom sædcellen svømmer godt og befrugter ægget, vil ægget ikke kunne udvikle sig normalt, og det udstødes ret hurtigt. Selen har derfor betydning for normalt fungerende sædceller, som øger chancen for befrugtning af ægget, og at det udvikler sig i livmoderen.

Alle vores celler indeholder selen, og de højeste koncentrationer findes i kønskirtler og sæd.

Det nye studie: Mere fokus på selentilskud til den udbredte dårlige fertilitet

Da adskillige studier i tidens løb har afsløret selens rolle for fertiliteten, havde de rumænske forskere den hypotese, at en lav selenstatus, som især var relateret til antioxidanten GPX´s aktiviteter, kunne forringe fertiliteten hos begge køn. Forskerne undersøgte derfor selenkoncentrationen i serum hos 1.264 tilsyneladende raske personer i alderen 16-89 år fra Vestrumænien. Undersøgelsen afslørede, at selenmangel var mest udbredt blandt de unge, hvor op til 50 procent ikke havde nok GPX-aktivitet. Disse resultater hang godt sammen med den faldende fertilitet, som man generelt har observeret i Rumænien i de sidste år. Derfor antager forskerne, at der bør være mere fokus på, at den unge generation får nok selen. Det er også muligt at måle selenindholdet i blodet, så man ved hjælp af tilskud kan kompensere for mangler, der kan være årsag til den dårlige fertilitet.

Selenkilder og tilskud

Der findes selen i fisk, skaldyr, indmad, æg, mejeriprodukter og paranødder. Da jorden er fattig på selen i Europa, afspejler det sig i hele fødekæden, og det bidrager til den udbredte mangel.
De officielle anbefalinger, der nu hedder referenceindtag, RI, er sat til 55 mikrogram om dagen. Men undersøgelser viser, at det ikke er nok til at mætte en særlig selenforbindelse, selenoprotein P, der bruges som markør for at måle blodets selenstatus. For at mætte selenoprotein P skal man have omkring 100 mikrogram selen om dagen. Tilskud baseret på selengær, der indeholder mange selenforbindelser, giver den største lighed med selenvariationen i selenrig kost.

OBS. Husdyr og kæledyr har i årtier fået selen i deres foder

Til orientering har selen også betydning for dyrenes fertilitet og almene sundhedstilstand. Der findes som regel selen i hunde- og kattemad. Svineavlere og kvægproducenter har i årtier suppleret dyrenes foder med selen. Landmændene ved for eksempel, at selenmangel kan give fertilitetsproblemer og øge risikoen for død- og svagfødte kalve. Når landmænd går mere op i dyrenes ernæringstilstand, skyldes det, at sunde dyr er lig med en sund økonomi.

Referencer

Teofana Otilia Bizerea-Moga et al. Evaluation of Serum Selenium Status by Age and Gender: A Retrospective Observational Cohort Study in Western Romania. Nutrients 2021.

Pol Solé-Navais et al. Maternal Dietary Selenium Intake during Pregnancy is Associated with Higher Birth Weight and Lower Risk of Small for Gestational Age Births in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort study. Nutrients. December 2020

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2011

Fatemeh Tara et al. Selenium supplementation and premature (pre-labor) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2010

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017

Editorial Team. Selenium deficiency promoted by climate change. ETHzüric 2017

Danmarks Jordbrugsforskning. Selen anvendelse i dansk landbrug. 2006


  • Oprettet den .