Skip to main content

Diabetesläkemedel kan orsaka B-vitaminbrist

- och medföra allvarliga fysiska och psykiska sjukdomar

Diabetesläkemedel kan orsaka B-vitaminbristDiabetes 2 sprider sig som en epidemi, och behandling med metformin ökar risken för brist på B12- och B6-vitamin. Brist på de viktiga B-vitaminerna är bland annat förbundet med trötthet och kognitiva dysfunktioner som liknar demens. Det framgår av en studie som just publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Enligt en tidigare studie som presenterades i Glasgow under en konferens för endokrinologer bör patienter med diabetes 2, som tar metformin, rutinmässigt kontrollera sin nivå av B12-vitamin en gång per år eftersom det kan förhindra irreversibel skador på nervsystemet. Det bör även läggas fokus på B6-vitamin, som också påverkar hjärnan och nervsystemet.

Diabetes 2 är förbundet med en ohälsosam livsstil som ofta karaktäriseras av för många raffinerade kolhydrater. När dessa kalorier tas upp i blodomloppet som rent blodsocker (glukos) måste bukspottkörteln producera en massa insulin som stänger in blodsockret i cellerna. Efterhand kan emellertid insulinresistens uppstå, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker sjunker. Diabetes 2 kännetecknas alltså av förhöjt blodsocker och förhöjt insulin. Ihållande högt blodsocker, högt insulin och insulinresistens är hälsofarligt, eftersom det ökar risken för övervikt, inflammationer och skador på organ som ögon, njurar, nervbanor och blodkärl, vilket kan orsaka försvagande och funktionsnedsättande sjukdomar som nedsatt syn och hjärt-kärlsjukdomar. Förstadiet till diabetes 2 kallas metaboliskt syndrom. Tillståndet karaktäriseras bland annat av högt kolesterol, som beror på en störd sockermetabolism och inte kostens innehåll av kolesterol.

Behandling med metformin och biverkningar

Metformin är det mest använda och effektivaste läkemedlet mot diabetes 2. Metformin fungerar genom att öka upptaget och effekten av insulin i muskulaturen. Samtidigt minskar metformin frisättningen av glukos från levern.
Metformin är förbundet med biverkningar som minskad aptit, diarré, illamående, buksmärtor och smaksstörningar, men de är ofta övergående. Det har i flera år varit känt att metformin också kan orsaka brist på B12-vitamin, men effektiva riktlinjer saknas fortfarande.
Enligt studien, som presenterades i Glasgow under en konferens för endokrinologer, fann forskarna att 64 procent av de kvinnliga diabetespatienter som behandlades med metformin inte alls hade kontrollerat sin nivå av B12-vitamin, och att 10 procent led av uttalad brist. Det var bara 6 procent som samtidigt behandlades med B12-vitamin.
Brist på B12-vitamin, som ofta kommer krypande, kan bland annat orsaka trötthet, dåligt minne och andra symtom på nervsystemet som liknar åldringsprocesser.
Några av symtomen på nervsystemet, inklusive neuropati (diabetisk nervinflammation), är irreversibla. Forskarna rekommenderar därför att patienter med diabetes 2, som tar metformin, bör kontrollera sin nivå av B12-vitamin som en fast rutin en gång om året.
Danska hälsomyndigheter rekommenderar också att användare av metformin får blodets nivå av B12-vitamin kontrollerat en gång om året, men frågan är om alla följer dessa rekommendationer.
Som nämnts kan metformin även medföra brist på B6-vitamin, och det kan bland annat orsaka trötthet, förändringar i hjärnfunktioner, depression och dåligt utnyttjande av magnesium, som har andra funktioner i nervsystemet.
Men till skillnad från B12-vitamin finns det inga officiella rekommendationer för hur patienterna ska få tillräckligt med B6-vitamin.

B12-vitaminets livsviktiga funktioner

B12-vitamin har betydelse för cellernas energiomsättning och bildandet av röda blodkroppar. B12-vitamin omvandlar homocystein till metionin och S-adenosylmetionin (SAMe), som är involverat i immunsystemet, nervimpulser och mental balans. B12-vitamin bidrar också till att bilda myelinskidor, som skyddar och isolerar nerverna, nästan som den yttre plasten på en ledning.

Symtom på B12-vitaminbrist

  • Blodbrist och samtidig trötthet, hjärtklappning eller andra symtom, eftersom cellerna saknar syre.
  • Dåligt minne, mental slöhet, demens och muskelsvaghet, som ofta förknippas med åldringsprocesser utan rätt behandling.
  • Perifer neuropati (nervinflammation), som orsakar skador på nerver i armar och ben.
  • Perniciös anemi på grund av brist på proteinet intrinsic factor, som sörjer för upptaget av B12-vitamin.
  • Ökad risk för benskörhet och Alzheimers.

Källor till B12-vitamin och andra orsaker till brister

B12-vitamin, som finns i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.
Det innebär samtidigt att vegetarianer och veganer lättare hamnar i underskott. Upptag av B12-vitamin från kosten kräver proteinet intrinsic factor, som bildas i magslemhinnan. Intrinsic factor binder sig till B12-vitaminet och transporterar det in i kroppen från tunntarmen.
Kolibakterier i tjocktarmen kan också producera B-12-vitamin, men det råder oenighet om upptaget, som ju kräver intrinsic factor och sker i tunntarmen.
Förmågan att ta upp B12-vitamin försämras med ålder och vid för lite magsyra. Förmågan försämras även vid överkonsumtion av alkohol, nedsatt förmåga att lagra vitaminet i levern samt östrogener, p-piller, sömnpiller och långvarig användning av flera andra läkemedel .

Tillskott och injektioner

Många tillskott med B12-vitamin innehåller mycket höga doser, eftersom vi kan ha svårt att ta upp det. Andra tillskott finns som sugtabletter, och de ger ett mycket bättre upptag, eftersom B12-vitaminet sedan tas upp direkt via munslemhinnan.

Tillskott bör vanligtvis tas med folsyra, B6-vitamin och andra B-vitaminer som arbetar tätt tillsammans med B12-vitamin. Dessutom bör tillskott tas åtskilt från syraneutraliserande läkemedel och andra syraneutraliserande ämnen som natron.
I vissa fall, som med perniciös anemi, bör B12-vitamin ges som injektion.

Referenser

Porter KM et al. Hyperglycemia and metformin use are associated with B-vitamin deficiency and cognitive dysfunction in older adults. J Clin. Endocrinol metab. 2019 Mar 28.

Society for Endocrinology. Rutine vitamin B12 screening may prevent irreversible nerve damage in type-2 diabetes. ScienceDaily 2018

Vanita R Aroda et al. Long-Term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Endocrine Society 2016

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/sygdomme/diabetes-type-1-behandling/antidiabetika-medicin-mod-diabetes/

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny Videnskab 2013

  • Skapad