Skip to main content

D-vitamin beskytter overvægtige børn mod astma

D-vitamin beskytter overvægtige børn mod astmaIfølge et nyt studie fra Johns Hopkins University i USA kan D-vitamin beskytte overvægtige børn mod astma forårsaget af byernes luftforurening. Sommersolen er den vigtigste kilde til D-vitamin, men den moderne livsførelse bevirker, at mange, inklusive børn, kommer i underskud. Det kan få vidtrækkende konsekvenser, da mangel på D-vitamin også øger risikoen for overvægt.

Flere børn bliver overvægtige, og flere børn rammes af astma. Det er en uheldig cocktail. Ifølge det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse har et ud af tolv amerikanske børn astma. Desuden rammer astma især børn, der bor i byerne, samt mindretalspopulationer som sorte børn. Den højere luftforurening fra kilder som trafik, cigaretrøg, madlavning, stearinlys og røgelse er i det hele taget forbundet med flere problemer i luftvejene, herunder flere astmasymptomer og flere hospitalsbesøg. Ifølge Dr. Sonali Bose, som er hovedforfatter til det nye studie, skyldes astma et forstyrret immunforsvar. Og tidligere videnskabelige studier har vist, at D-vitamin kan beskytte mod astma ved at regulere immunforsvaret eller virke som antioxidant.

  • 7-10 procent af danske skolebørn har astma
  • Det er en kronisk inflammationstilstand (uden bakterier) i lungerne
  • Symptomerne er gentagne anfald af åndenød, hoste og trykken i brystet, fordi bronkierne er forsnævret.
  • Astmapatienter er mere udsatte for træthed og dårlig søvn, som forringer livskvaliteten.

D-vitaminmangel rammer overvægtige astmatikere hårdest

Da forskerne fra Johns Hopkins University gik i gang med den nye undersøgelse, var de allerede klar over, at afroamerikanerne og andre farvede minoritetsgrupper havde en større risiko for at mangle D-vitamin. Det skyldes, at der dannes mindre D-vitamin i mørk hud, som til gengæld beskytter mod solforbrændinger. Forskerne fandt også, at astma var mere udbredt blandt bybørn og overvægtige. Det virkede i det hele taget som om der var en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og astma hos de pågældende grupper.
I det nye studie deltog der 120 skolebørn fra Baltimore-området, som allerede havde astma. En tredjedel af børnene var også overvægtige. Forskerne undersøgte følgende tre faktorer:

  • Luftforureningsniveauet i hjemmet
  • Blodets niveauer af D-vitamin
  • Astmasymptomer

Børnene blev så evalueret ved studiets start og tre gange i løbet af de næste ni måneder. Samlet set fandt forskerne, at et lavt niveau af D-vitamin i blodet bevirkede, at de overvægtige børn havde flere astmasymptomer som følge af indendørs luftforurening. Omvendt var et højere indhold af D-vitamin i blodet forbundet med færre astmasymptomer hos overvægtige børn fra hjem med den højeste luftforurening.
Det, der overraskede forskerne mest, var, at virkningen af D-vitamin var størst blandt de overvægtige børn. Dette fremhæver en tredje faktor som er på spil; nemlig den voksende fedmeepidemi. Derfor er man nødt til at tage dette i betragtning, når man overvejer en individuel forebyggelse og behandling af astma.
Studiet er publiceret i The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Hvordan får børn mere D-vitamin?

Ifølge Bose bør der være mere fokus på, at de særlig udsatte børn får mere D-vitamin. For når niveauet øges i blodet, vil de være mere modstandsdygtige over for diverse miljøbelastninger.
Man kan selvfølgelig få mere D-vitamin ved at få mere sol. Men i hele vinterhalvåret står solen for lavt til, at vi kan danne det i huden. Det er også et problem, at der er mere skygge i bymiljøer, og at farvede ikke danner så meget. Faktorcremer bidrager yderligere til at reducere egenproduktionen.
Mange børn vil selvfølgelig have godt af at komme mere ud i sommersolen, bare de ikke bliver forbrændte. Vi kan således danne mange gange mere D-vitamin på en halv times tid, end der er i en almindelig vitaminpille. Man kan også få D-vitamin gennem fødevarer som fed fisk og æg, men den danske gennemsnitskost bidrager ikke med de optimale mængder. Derfor kan man vælge at tage deciderede tilskud med D-vitamin i vinterhalvåret og andre situationer, hvor man ikke får nok.

De fleste danskere får kun 2-4 mikrogram D-vitamin fra kosten, og det er ikke nok. Mangel på sommersol, samt vintermørke og overvægt øger behovet.

Nyt syn på astma og behandling

Ifølge forskerne bag studiet er det en vigtig pointe, at man også har fokus på komplekse miljømæssige belastninger, herunder forurening, overvægt og mangel på D-vitamin, når det drejer sig om den stigende forekomst af astma. Resultaterne af undersøgelsen tyder derfor på, at det kræver en mangesidig tilgang, hvad angår forebyggelse og behandling af astma.

Forskellige officielle anbefalinger og det reelle behov for D-vitamin

De officielle anbefalinger, også kaldet referenceindtag eller RI er 10 mikrogram for børn og farvede og 5 mikrogram for hvide voksne. I USA ligger de officielle anbefalinger til voksne på 15 mikrogram, som er tre gange så meget. Der er stor uenighed om det reelle behov for D-vitamin, som afhænger af mange faktorer, hvor vægt og hudtype som nævnt har stor betydning.
Med hensyn til tilskud er den øvre grænse for dagligt indtag af D-vitamin fastsat af EFSA til 25 mikrogram for spædbørn, 50 mikrogram for børn 1-10 år og 100 mikrogram for større børn og voksne, inklusive gravide og ammende.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

D-vitamin tilskud kan reducere alvorlige astmaanfald

Ifølge en tidligere undersøgelse, som er publiceret i Cochrane Library, kan tilskud med D-vitamin i kombination med standard astmamedicin halvere alvorlige astmaanfald og forbedre livskvaliteten ved den udbredte sygdom.
Professor Adrian R Martineau, der står bag denne undersøgelse, sammenligner D-vitaminet med designerdrugs, da det både styrker immunforsvaret og dæmper uhensigtsmæssige inflammationer.

D-vitaminmangel øger både risikoen for overvægt og astma

Som det fremgår, forekommer mangel på D-vitamin oftere hos overvægtige mennesker, men der har været en del uklarhed omkring den nærmere sammenhæng. En undersøgelse fra Baylor College of Medicine i Houston, Texas, tyder nu på, at sammenhængen findes i hjernen, hvorfra D-vitaminet bidrager til at regulere vægten og blodsukkeret. Mangel på D-vitamin er derfor problematisk, da det både øger risikoen for overvægt og astma.

Grænseværdier i blodet

Når man måler D-vitamin niveauerne i blodet er de officielle grænseværdier 50 nmol pr liter, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 nmol pr liter for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

Referencer:

Bose S et al. Vitamin D status modifies the response to indoor particulate matter in obese urban children with asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. February 2019

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016

Sisley SR et al. Hypothalamic Vitamin D Improves Glucose Homeostasis and Reduces Weight. Diabetes 2016

https://astma.astma-allergi.dk/boern/tal

 

  • Oprettet den .